Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Числени методи и алгоритми гл.ас. д-р Петър Петров

гл.ас. д-р Петър Петров

Петър Пейнов Петров

Главен асистент, Катедра Числени методи и алгоритми

peynov@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-506

Кабинет: ФМИ-218

Образование и научни степени

  • Висше образование
  • Научно-образователна степен “Доктор”

Научни интереси

  • Приближения с ограничения
  • Канонични множества от точки
  • Приближения със сплайн-функции
  • Квадратурни и кубатурни формули
  • Екстремални задачи

Публикации