Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Софтуерни технологии доц. д-р Елисавета Гурова

доц. д-р Елисавета Гурова

Елисавета Гурова

Доцент, Катедра Софтуерни технологии

elis@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 971 3509

Кабинет: бул. Цариградско шосе №125 блок 2 ет. 3 стая 338

Образование и научни степени

 • 1999 - УНСС, Институт за следдипломна квалификация, курс за професионална квалификация ‘Публична администрация и европейска интеграция’
 • 1996 - Технически университет – София, доктор, тема на дисертацията ‘Преобразования S-Z от по-висок ред при синтез по предавателна функция”
 • 1989 - ВМЕИ – София, инженер по електроника и автоматика, дипломна работа „Проектиране на информационна система за софтуерните продукти в системата на Национални младежки информационни центрове”
 • 1984 - 91-ва Немска езикова гимназия – София с професионална квалификация „Организатор в туризма”

Научни интереси

 • Управление на знания и информация в организациите и предприятията
 • Развитие на информационното общество
 • Дигитално разделяне
 • Образование и квалификация в областта на ИКТ
 • Мобилност на учените и връзка академия - наука

Научни проекти

Експертна дейност

 

 

участие като експерт в работни групи и съвети на национално и европейско ниво:

 • Европейска комисия, ERA-SGHRM Working Group on Open, transparent and merit-based recruitment of researchers, член (2014-2015)

 • Европейска комисия, Хоризонт 2020, Advisory Group for Societal Challenge 6 'Europe in a changing world – Inclusive, Innovative and Reflective Societies', член (2014-2015)

 • Европейска комисия, Седма рамкова програма, национално контактно лице по програма 'Хора' (2007-2013)

 • Европейската комисия, EURAXESS, член на експертна група за сътрудничество, 2011-2014

 • Европейската комисия, EURAXESS, член на експертна група за промотиране, 2008-2010

 • Комитет по номинациите за наградата „Джон Атанасов” за млади учени, 2004-2005

 • EURAXESS (преди ), национален координатор за България, 2004 - понастоящем

 • USAID, Оценка на последиците от програмата за обучение в България, 2004

 • EU/CEEC комитет на високо ниво по въпросите на информационното общество, експерт, 1999-2000

 • Европейската комисия, Форум за информационното общество, експерт, 1998-2000

 • Министерски съвет на Р България, Координационен съвет за информационно общество, Постоянна работна група по стратегията за информационно общество, член, 1999-2000

 • Министерство на образованието и науката, Експертен съвет към държавното звено за създаване на Национална образователна и научно-изследователска мрежа, член, 1999-2000

 • Министерство на образованието и науката, Експертна група по разработването на Стратегия за обучение в средното училище по информационни и комуникационни технологии, член, 1998

 • Европейската организация за спътникови съобщения EUTELSAT, Съвместна работна група на Страните и Подписалите страни, експерт, 1997-1999

 • Съвет на Европа, Дирекцията по правата на човека, Група специалисти по влиянието на новите комуникационни технологии върху правата на човека и демократичните ценности, експерт, 1996-2000

 • Комитет по пощи и далекосъобщения, Ръководно бюро по мас-медиите, в рамките на междуправителствената дейност на България към Съвета на Европа, секретар и по-късно член, 1994-2000

 

 

Научни проекти:

 

  • H2020-MSCA-NIGHT 2014-633175, K-TRIO 2, Researchers in Knowledge Triangle, 2014-2015

  • FP7-PEOPLE-2013-NIGHT-609736, K-TRIO, Researchers in Knowledge Triangle, 2013

  • FP7-PEOPLE-2011-NCP-297550, PeopleNetwork+, Trans-national Cooperation among NCPs, 2012-2014

  • FP7-PEOPLE-2011-EURAXESS-II, EURAXESS T.O.P II, Enhancing the Outreach and Effectiveness of the EURAXESS Network Partners, 2012-2014

  • FP7-People-NIGHT-2011-287367, RECSES, Researchers in chemistry supporting economy and society, 2011

  • FP7-PEOPLE-2009-NIGHT-244975, STAR NIGHT, Astronomy and the challenges of new technologies, 2009

  • FP7-PEOPLE-NIGHT-2008-228629, RE*CAME, Researchers Careers and e-Motions

  • FP7-People-2007-5-1-1-NIGHT-200184, REGGAE, Researchers as Guides to Glory of Ancient Europe, 2007

  • FP7-COH-2007-2.2-OMC-NET-234629, I*SEEMob, Inter-sectoral mobility of researchers in South-Eastern Europe, 2009-2012

  • FP7-REGPOT-2007-1-205030, SISTER, Strengthening the IST Research Capacity of Sofia University, 2008-2011 

  • FP7-PEOPLE-2007-5-3-ERA-MORE-221898, E*CARE, European career of researchers, 2008-2011

  • FP7-PEOPLE-2007-5-4-NCP, PNCP-GA-2008-221922, PeopleNetwork, Trans-national co-operation among National Contact Points for Marie Curie Actions, 2008-2011

  • FP6-2006-Mobility-13-044728, U*NIGHT, Universities by Night, 2006

  • FP6-2004-MOBILITY-13-019363, REKS, Researchers in European Knowldge Society, 2005

  • FP6-2003-MOBILITY-CENTRES -510971, BulRMCNet, Bulgarian Network of Research Mobility Centres, 2004-2007

  • Leonardo da Vinci Project IRL/05/B/F/PP – 153107 TRAINMORE-KNOWMORE: Training Material in Organisational Knowledge Management for European Organisations and Enterprises.

  • Фонд „Научни изследвания”, договор № ДФНИ-Б01/0017, 2012-2015, проект „Измерване, изследване, анализ и прогнозиране на въздействието на работните електромагнитни полета на мобилните устройства върху здравето и качеството на живот на населението в гъсто населени райони“

  • Фонд „Научни изследвания”, договор № ДКДО7РП02/23 26/11/2010, 2010-2012, съфинансиране към проекта SISTER.

  • Фонд „Научни изследвания”, Национална научна програма: „Национална мрежа от центрове за мобилност на учените”, Договор БОЕ-3/2004г. между МОН и НИС при Софийски университет. 

  • Austrian Science and Research Liaison Offices, 'Research Cooperation and Networking between Austria and South Eastern Europe', 1.06.2007-31.05.2008, Bridging the digital divide in South Eastern Europe

 

 

 

 

Преподавателска дейност

 • ръководител магистърска програма "Технологии за знания и иновации"
 • лекции по Управление на знания, Управление на проекти, Системи за управление на знания, Стратегия на организацията на знания
 • Приемно време
сряда 14:00 - 15:00;
четвъртък 14:00 - 15:00
338, 2 бл.

Публикации