Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Софтуерни технологии проф. д-р Силвия Илиева

проф. д-р Силвия Илиева

Силвия Христова Илиева

Професор, Катедра Софтуерни технологии

sylvia@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 971 04 00

Кабинет: 2 блок-310

Лична страница

Образование и научни степени

1988 г.     Инженер по Автоматика и изчислителна техника, Технически университет-София;

1997 г.     Доктор по Информатика (компютърни системи и технологии) (шифър 01.01.12), КЦИИТ-БАН

2002 г.     Доцент по Информатика (компютърни системи и технологии) (шифър 01.01.12), ФМИ, СУ „Св. Кл. Охридски”

2012 г.     Професор по Информатика, ФМИ, СУ "Св. Кл. Охридски"

     

 

Научни интереси

  • софтуерни технологии
  • софтуерни процеси 
  • гъвкави методи за разработване на софтуер
  • управление на качеството и тестване на софтуерни системи
  • архитектури, ориентирани към услуги (SOA) и уеб услуги

Научни проекти

Участие в научно-изследователски проекти за периода 2001 -2012 г

Проекти с национално финансиране

2007-2011             НФ Научни изследвания, МУ-ФС-08/2007 – Гъвкава методология за разработване на софтуер - р-л проект

 

2008-2013             НФ Научни изследвания, МУ-ФС-08/2007 – Архитектура на висококачествен софтуер на базата на шина за услуги р-л проект

 

Проекти по международни програми

 

Текущи  

2011-2015             Erasmus Mundus project EUROWEB : European Research and Educational Collaboration with Western Balkans – координатор на проект от българска страна

2011-2014             FP7 project IDEALIST2014 – координатор на проект от българска страна

2011-2013             FP7 project REMICS– координатор на проект от българска страна

 

Приключили

2000–2003             5FP IST-2001 IDEALIST -5FP: Information Dissemination and European Awareness Launch for the IST Programme under the 5th Framework Programme – координатор на проект от българска страна

2001–2002             5 FP IST-2001-32790 WG-ECUA+: European COTS Working Group Extension – координатор на проект от българска страна

2002–2003             5 FP IST-2001-34488 eXPERT project: Best Practice on E-project development methods

2003-2006             FP6 NoE IST-2003-507838 Project KALEIDOSCOPE: Concepts and methods for exploring the future of learning with digital technologies”, http://www.noe-kaleidoscope.org/

2002-2003             World Bank project WB BG2002/N28 - Market oriented master programs in Microelectronics, Software Engineering and Management

2002-2003             World Bank project W B BG2002/N26 - Virtual department of Computing “John Atanassof"

2002–2004             FP5 IST Project DIOGENE: A Training Web Broker for ICT Professionals.  http://www.diogene.org/

2004–2006             6FP IDEALIST34: Information Dissemination and European Awareness Launch for the IST Programme – координатор на проект от българска страна

2005–2008             FP6 IST - 027087 IP Project TENCompetence: Building the European Network for Lifelong Competence Development, http://www.tencompetence.org/

2006-2008             6FP IDEALIST 7FP – координатор на проект от българска страна

2008-2011             FP7-REGPOT-2007-1 Project SISTER: Strengthening the IST Research Capacity of Sofia University, http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/sister

2008-2011             FP7 IDEALIST2011 – координатор на проект от българска страна

2008-2011             Erasmus Mundus project EURECA – координатор на проект от българска страна

 

Преподавателска дейност

Преподавателска дейност за 2011-2012 учебна година:

лекции за бакалаври

·      Софийски Университет, ФМИ, катедра Софтуерни технологии, IV курс бакалаври, задължителна дисциплина „Разработване и интегриране на софтуерни системи”, зимен семестър, 15 от общо 30 учебни часа лекции

·      Софийски Университет, ФМИ, катедра Софтуерни технологии, III курс бакалаври, задължителна дисциплина „Управление на качеството”, зимен семестър, 30 от общо 30 учебни часа лекции

·      Софийски Университет, ФМИ, катедра Софтуерни технологии, III курс бакалаври Ф&М, задължителна дисциплина „Анализ на софтуерните изисквания”, летен семестър, 10 от общо 30 учебни часа лекции

·      Софийски Университет, ФМИ, катедра Софтуерни технологии, II курс бакалаври Софтуерно инженерство, задължителна дисциплина „Увод в софтуерното инженерство”, зимен семестър, 15 от общо 45 учебни часа лекции

лекции за магистри

·      Софийски Университет, ФМИ, катедра Софтуерни технологии, магистри СТ, задължителна дисциплина „Софтуерни технологии”, зимен семестър, 45 часа лекции, 15 часа упражнения

·      Софийски Университет, ФМИ, катедра Софтуерни технологии, магистри СТ, задължителна дисциплина „Интегриране на разпределени системи”, летен семестър, 30 часа лекции, 15 часа упражнения

·      Софийски Университет, ФМИ, катедра Софтуерни технологии, магистри СТ, избираема дисциплина „Разработване на софтуерни системи”, летен семестър, 30 учебни часа лекции

Приемно време

вторник 15:00-16:00;
четвъртък 10:00-11:00
310, 2 бл.

 

Новини
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студентите във ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Sep 10, 2017 Оценки от ДИ проведен на 9 и 10 септември 2017 г., спец. Математика и информатика
Sep 10, 2017 Промяна в учебното разписание на задочно обучение
Още новини...