Лични средства

проф. д-р Марусия Божкова

Марусия Никифорова Божкова

Професор, Ръководител на Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

bojkova@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-578

Кабинет: ФМИ-504 и ИМИ-БАН-407

Лична страница

Образование и научни степени

 • 1984 - магистър, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика, специалност "Теория на вероятностите и математическа статистика"
 • 1990 - доктор, СУ "Св. Климент Охридски”, тема на дисертацията:"Разклоняващи се миграционни процеси”  с научен ръководител проф. дмн Николай М. Янев.

Научни интереси

 • Случайни процеси  
  • Разклоняващи се процеси и техните приложения при моделиране на процеси в биологията,
    екологията,  демографията, моделиране на популационни експерименти  и разпространение на епидемии
  • Статистически изводи за разклоняващи се процеси и разработване на софтуер за тяхното
   симулиране
  • Теория на Марковските, Винеровите, Дифузионните  процеси  и свойства на траекториите им.
   Приложения в застраховането и моделирането на финансови пазари
  • Теория на стохастичните диференциални уравнения
 • Гранични теореми 
  • Функционални гранични теореми за разклоняващи се стохастични процеси
  • Закони за големите числа и централна гранична теорема за случайни процеси
 • Процеси на възстановяване

Научни проекти


 • Ръководител на проект № ВУ-МИ-105/2005 с Фонд НИ при МОН.
  Тема па проекта: “Стохастични процеси и  статистически анализ на данни”
 • Проект ECONET2006 съвместно с INRA, Франция

 

 

The International Year of Statistics (Statistics2013)
 
 

Преподавателска дейност

 • Теория на вероятностите и математическа статистика – за специалност Информатика, бакалаври 3-ти курс 
 • Вероятности и статистика – за специалност Компютърни науки, бакалаври 3-ти курс , конспект
 • Теория на вероятностите 2 – за магистърска програма “Вероятности, актюерство и статистика” и за бакалаври 3-ти и 4-ти курс от всички специалности в бакалавърската степен на обучение във ФМИ
 • Разклоняващи се процеси  – за магистърска програма “Вероятности, актюерство и статистика” и за бакалаври 3-ти и 4-ти курс от всички специалности в бакалавърската степен на обучение във ФМИ
 • Семинар по Вероятности и Статистика   – за  магистърска програма “Вероятности, актюерство и статистика” и за бакалаври 3-ти и 4-ти курс от всички специалности в бакалавърската степен на обучение във ФМИ
 • Увод в статистиката -  за специалност Статистика, бакалаври 1-ви курс и за бакалаври 1-ви курс от всички специалности в бакалавърската  степен на обучение във ФМИ
 • Случайни процеси - за специалност Статистика, бакалаври 2-ри курс и за бакалаври 3-ти курс от специалности Математика и Приложна математика и  4-ти курс за останалите специалности  в бакалавърската  степен на обучение във ФМИ
 • Стохастични процеси 2 - за магистърска програма “Вероятности, актюерство  и статистика”
 • Увод в биостатистиката - за магистърска програма Био- и медицинска информатика и  “Вероятности, актюерство  и статистика”

Приемно време

Понеделник   11:00 – 12:00 ч., 504 кабинет на ФМИ
Четвъртък      15:00 – 16:00 ч., 504 кабинет на ФМИ

  Лекции по  "Увод в биостатистиката" - МП"Био- и медицинска информатика" : лекция 1, лекция 2, лекция 3, лекция 4, лекция 5, лекция 6
 
 
 
 
 
Новини
Sep 20, 2016 ФМИ обявява конкурс за ежегодната награда на името на проф. дмн Иван Сосков, 2016 г.
Sep 20, 2016 ОКС "Бакалавър" - кампания за избираеми дисциплини, 2016/17 уч. г., зимен семестър
Sep 20, 2016 Пета Национална студентска олимпиада по компютърна математика "акад. Стефан Додунеков"- CompMath 2016, 28-30 октомври
Sep 15, 2016 Втори Национален конкурс по проект "Техностарт 2 - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България", краен срок 17 октомври
Sep 15, 2016 Прием ОКС "магистър" 2016/2017, Първи етап на класиране - места субсидирани от държавата
Sep 13, 2016 Прием ОКС "магистър", резултати от теста за магистърските програми по информатика проведен на 11 септември 2016 г.
Sep 13, 2016 Стартира записването за курса по СДК "Учител по информационни технологии 5 – 8 клас", до 30 септември
Sep 13, 2016 Плащане на семестриалните такси чрез СУСИ
Sep 12, 2016 Конкурс за избор на преподаватели от ФМИ с цел преподаване или обучение по програма Еразъм +
Sep 12, 2016 Записване в по-горен курс, подаване молби за прекъсване, ОКС "бакалавър" и "магистър"
Sep 11, 2016 Резултати от държавен изпит 09-10 септември 2016 г. за И, ИС, КН, СИ
Още новини...