Лични средства

проф. д-р Марусия Божкова

Марусия Никифорова Божкова

Професор, Ръководител на Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

bojkova@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-578

Кабинет: ФМИ-504 и ИМИ-БАН-407

Лична страница

Образование и научни степени

 • 1984 - магистър, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика, специалност "Теория на вероятностите и математическа статистика"
 • 1990 - доктор, СУ "Св. Климент Охридски”, тема на дисертацията:"Разклоняващи се миграционни процеси”  с научен ръководител проф. дмн Николай М. Янев.

Научни интереси

 • Случайни процеси  
  • Разклоняващи се процеси и техните приложения при моделиране на процеси в биологията,
    екологията,  демографията, моделиране на популационни експерименти  и разпространение на епидемии
  • Статистически изводи за разклоняващи се процеси и разработване на софтуер за тяхното
   симулиране
  • Теория на Марковските, Винеровите, Дифузионните  процеси  и свойства на траекториите им.
   Приложения в застраховането и моделирането на финансови пазари
  • Теория на стохастичните диференциални уравнения
 • Гранични теореми 
  • Функционални гранични теореми за разклоняващи се стохастични процеси
  • Закони за големите числа и централна гранична теорема за случайни процеси
 • Процеси на възстановяване

Научни проекти


 • Ръководител на проект № ВУ-МИ-105/2005 с Фонд НИ при МОН.
  Тема па проекта: “Стохастични процеси и  статистически анализ на данни”
 • Проект ECONET2006 съвместно с INRA, Франция

 

 

The International Year of Statistics (Statistics2013)
 
 

Преподавателска дейност

 • Теория на вероятностите и математическа статистика – за специалност Информатика, бакалаври 3-ти курс 
 • Вероятности и статистика – за специалност Компютърни науки, бакалаври 3-ти курс , конспект
 • Теория на вероятностите 2 – за магистърска програма “Вероятности, актюерство и статистика” и за бакалаври 3-ти и 4-ти курс от всички специалности в бакалавърската степен на обучение във ФМИ
 • Разклоняващи се процеси  – за магистърска програма “Вероятности, актюерство и статистика” и за бакалаври 3-ти и 4-ти курс от всички специалности в бакалавърската степен на обучение във ФМИ
 • Семинар по Вероятности и Статистика   – за  магистърска програма “Вероятности, актюерство и статистика” и за бакалаври 3-ти и 4-ти курс от всички специалности в бакалавърската степен на обучение във ФМИ
 • Увод в статистиката -  за специалност Статистика, бакалаври 1-ви курс и за бакалаври 1-ви курс от всички специалности в бакалавърската  степен на обучение във ФМИ
 • Случайни процеси - за специалност Статистика, бакалаври 2-ри курс и за бакалаври 3-ти курс от специалности Математика и Приложна математика и  4-ти курс за останалите специалности  в бакалавърската  степен на обучение във ФМИ
 • Стохастични процеси 2 - за магистърска програма “Вероятности, актюерство  и статистика”
 • Увод в биостатистиката - за магистърска програма Био- и медицинска информатика и  “Вероятности, актюерство  и статистика”

Приемно време

Понеделник   11:00 – 12:00 ч., 504 кабинет на ФМИ
Четвъртък      15:00 – 16:00 ч., 504 кабинет на ФМИ

  Лекции по  "Увод в биостатистиката" - МП"Био- и медицинска информатика" : лекция 1, лекция 2, лекция 3, лекция 4, лекция 5, лекция 6
 
 
 
 
 
Новини
Oct 21, 2016 ОКС "магистър", корекция в разписа на учебните занятия, 21 октомври 2016
Oct 21, 2016 ОКС "бакалавър", корекция в разписа на учебните занятия, зимен 2016/17, 21 октомври 2016
Oct 20, 2016 Семинар „Динамични системи и теория на числата”, 25 октомври 2016
Oct 19, 2016 ОКС "магистър", корекция в разписа на учебните занятия, 19 октомври 2016
Oct 15, 2016 ОКС "бакалавър", корекция в разписа на учебните занятия, зимен 2016/17, 15 октомври 2016
Oct 15, 2016 Семинар „Теория на категориите I’’, 21 октомври 2016
Oct 15, 2016 ИД "Увод в теория на графите (екстрeмални задачи), зимен семестър, 2016/2017, ОКС "Бакалавър" - ОТПАДА
Oct 14, 2016 ОКС "магистър", корекция в разписа на учебните занятия, 14 октомври 2016
Oct 14, 2016 Кандидатстудентски курс от 15 октомври 2016 г., разпределение по групи
Oct 14, 2016 ОКС "бакалавър", корекция в разписа на учебните занятия, зимен 2016/17, 14 октомври 2016
Oct 12, 2016 ОКС "бакалавър", корекция в разписа на учебните занятия, зимен 2016/17, 12 октомври 2016
Още новини...