Лични средства

проф. д-р Никола Янев

Никола Иванов Янев

Професор, Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

choby@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-504

Мобилен телефон: 0895602699

Кабинет: ФМИ-114

Научни интереси

  • Bioinformatics, sequence-to-structure and structure-to-structure alignment algorithms
  • Integer programming, Combinatorial optimization algorithms
  • Parallel algorithms
  • Habilitation

Научни проекти

договор РИЛА 2 /2003-2004 по линия на българо-френско сътрудничество

договор РИЛА 3/ 01.01.2007 по линия на българо-френско сътрудничество на тема

Предсказване и сравнение на протеинови структури

Преподавателска дейност

  • Математическо оптимиране
  • Теория на графите
  • Целочислена (дискретна) оптимизация
  • Изчислителна биология

Публикации