Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Вероятности, операционни изследвания и статистика гл. ас. д-р Деница Григорова

гл. ас. д-р Деница Григорова

Деница Парашкевова Григорова

Главен асистент, Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

dgrigorova@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: + 359 2 8161578

Кабинет: 504

Образование и научни степени

 • 2014, доктор, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  Тема на дисертацията: ЕМ алгоритми за "probit" модели със случайни ефекти
  Научен ръководител: доц. д-р Ралица Георгиева, ИМИ-БАН
 • 2009, магистър, Софийски университет "Св. Климент Охридски", МП "Вероятности и статистика"
 • 2007, бакалавър, Софийски университет "Св. Климент Охридски", БП "Приложна математика"
 • 2003, средно образование, Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"


 

Научни интереси

 • Обобщени линейни модели
 • Статистически модели за данни с неколкократно проследяване на обектите в изследването
 • Анализ на оцеляването

Научни проекти

Преподавателска дейност

 • Статистика и емпирични методи (БП "Софтуерно инженерство", БП "Информационни системи")
 • Увод в статистиката (БП "Статистика")
 • Вероятности и Статистика (БП "Компютърни науки")
 • Увод в биостатистиката (задължителен за МП БМИ и изборен за МП ВАС)
 • Линейни модели с R (изборен курс за МП ВАС, МП ММИ и БП)
 • Биостатистика (изборен курс за БП и МП)

Приемно време

 след предварителна уговорка с преподавателя, 504 кабинет ФМИ

 

Таблици с разпределения: Tables

 

Увод в биостатистиката:

Упражнения: УБ 1УБ 2УБ 3УБ 4УБ 5УБ 6УБ 7УБ 8УБ 9УБ 10

 

СЕМ:

Упражнения: У 1У 2У 3У 4У 5У 6У 7У 8У 9

 

Помощни материали за изпит: Материал 1Материал 2

 

 

Публикации