Лични средства

доц. д-р Йордан Митев

Йордан Георгиев Митев

Доцент, Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

jormit@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-504

Кабинет: ФМИ-114

Образование и научни степени

  • 1969: магистър, Изчислителна математика, ФМИ, СУ
  • 1976: доктор,  Москва ВЦ-АНСССР

Научни интереси

  • Изследване на операциите
  • Математическа икономика
  • Математическа екология

Преподавателска дейност

  • Изследване на операциите

  • Математически увод в икономиката

  • Изпъкнали структури

  • Математика в ГГФ

  • Лекции по ИО ІІ част

Приемно време

 понеделник: 11:00 – 13:00 ч., 114 кабинет ФМИ 

Публикации