Лични средства

гл. ас. д-р Емил Каменов

Емил Петков Каменов

Главен асистент, Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

kamenov@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-543

Кабинет: ФМИ-510

Образование и научни степени

  • 1998: магистър, специалност "Теория на вероятностите и математическа статистика", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика

Научни интереси

  • Теория на вероятностите и математическа статистика

Преподавателска дейност

Упражнения по:

 

  • Теория на вероятностите и математическа статистика, специалност Информатика, ФМИ
  • Теория на вероятностите 2, бакалаварска степен 3-ти и 4-ти курс от всички специалности, зала 305 А, ФэФ
  • Теория на вероятностите 2, магистърска програма “Вероятности и статистика”

Приемно време 

вторник 16:00 – 18:00 ч., 510 кабинет на ФМИ
четвъртък  9:00 – 10:00 ч., 510 кабинет на ФМИ
петък  9:00 – 10:00 ч., 510 кабинет ФМИ

Публикации

  1. Emil Kamenov, The average number of large distinct parts in a random integer partition, Appl. of  Math in Enggineering  and economics (XXVI), Heron Press, Sofia, 2001.

2. Mutafchiev L. and Kamenov E.: Asymptotic Formula for the Number of Plane Partitions of Positive Integers. In:C. R. Acad. Bulg. Sci. 59, No. 4, 361-366 2006.