Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Вероятности, операционни изследвания и статистика проф. д.м.н. Михаил Кръстанов

проф. д.м.н. Михаил Кръстанов

Михаил Иванов Кръстанов

Професор, Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

krastanov @fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-543

Кабинет: ФМИ - 510

Образование и научни степени

средно образование: НМГ „Акад. Л. Чакалов”, 1976 г.
магистър по математика, специалност “Изследване на операциите”, ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски", 1983 г.
кандидат на математическите науки, дисертация на тема „Локална управляемост на нелинейни системи”, 1989 г.
доктор на математическите науки, дисертация на тема „Локален анализ на управляеми системи”, 2008 г.

Научни интереси

Локален анализ на управляеми системи
Вариационни методи в теорията на управлението

Преподавателска дейност

лекции по „Управление на портфейл от инвестиционни активи” в Стопански факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
лекции по „Количествени методи за икономически анализ” в Стопански факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
лекции по „Теория на игрите” за специалност “Приложна математика” във Факултета по математика и информатика на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
лекции по „Математическо оптимиране” за специалност “Математика” във Факултета по математика и информатика на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
лекции по „Оптимално управление” във Факултета по математика и информатика на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
лекции по „Теория на нелинейните системи” във Факултета по математика и информатика на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
лекции по „Методи за оптимизация” във Факултета по математика и информатика на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Приемно време
вторник, 16:00 – 17:00 ч., 510 кабинет, ФМИ
четвъртък, 15:00 – 16:00 ч., 510 кабинет, ФМИ

Публикации