Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Вероятности, операционни изследвания и статистика доц. д-р Пламен Матеев (гост)

доц. д-р Пламен Матеев (гост)

Пламен Стоянов Матеев

Доцент, Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

pmat@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-737

Кабинет: ФМИ-114

Лична страница

Образование и научни степени

 • 1976-1978:  доктор,  Московски държавен университет "М.В.Ломоносов", 
  специалност:  01.01.10  Теория на вероятностити и математическа статистика.
 • 1966 - 1971: математик, ФМИ, СУ Св. "Кл.Охридски", специализация "Математическа статистика" 


СВЕТЪТ НА СТАТИСТИКАТА
 "първата и най-успешна информационна наука"

logo WoS

  What is Statistics?

виж още:   statisfaction  freakonometric
 
 
 

Научни интереси

 • Компютърна стохастика :
  • Статистически анализ на данни, софтуер, приложения;
  • Теория на информацията.
    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    Хр. Балтаджиев, Кратка теория на вероятността, 1890(14 МВ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Два учебника по математика от 1925 година (за пример на сегашните):
                 от  В. Примо и Н. Тодоров, 1925
                 от Хр. Петев и Ан. Мандов, 1925.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

Научни проекти

 Статистическата лаборатория СТАТЛАБ към катедра "Вероятности, операционни изследвания и статистика"

 

 

Arthur Benjamin: Teach statistics before calculus!

и още за Statistics в TED 

 

и за Математиката

http://www.ted.com/talks/conrad_wolfram_teaching_kids_real_math_with_computers/transcript?language=bg

Conrad Wolfram

Конрад Волфрам: Да научим децата на истинска математика чрез компютри

 

Какво е математиката? Какво имаме предвид като кажем, че се занимаваме с математика или обучаваме хората на математика? Мисля, че има четири етапа, грубо казано, които започват с формулиране на правилния въпрос. Какво искаме да попитаме? Какво се опитваме да открием? Това е нещото, което е най-сбъркано във външния свят, повече от всичко друго в математиката. Хората задават грешния въпрос и изненадващо получават грешен отговор заради това, ако не заради друго. Следващият етап е да вземем проблема и да го превърнем от реален в математически. Това е втората стъпка. След като сме го направили, идват изчисленията. Да достигнем до някакъв отговор в математическа форма. Разбира се, математиката е много добра в това. И накрая, да се върнем обратно към реалния проблем. Отговаря ли на въпроса? И да го проверим - решаваща стъпка. 

В момента се случва нещо странно. В обучението по математика прекарваме около 80% от времето, учейки хората да правят стъпка три на ръка, а тя е единствената, която компютрите правят по-добре от всеки човек. Вместо това, трябва да използваме компютри за третата стъпка, а учениците да влагат много повече усилия в усвояването на останалите етапи - моделиране на проблеми, прилагане на модели, усвояване на процеса с помощта на учителя.

 Искам да видя напълно обновен учебен план по математика, изграден върху факта, че компютрите не просто съществуват, а са на практика навсякъде. Изчислителните машини са навсякъде и ще стават все повече в близките години. Дори не съм сигурен, че трябва да наричаме този предмет математика, но съм сигурен, че това ще е основният предмет на бъдещето. Нека го направим. И докато се занимаваме с това, нека се позабавляваме - ние, учениците, и тук, на TED.

 
http://go.ted.com/J4U
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Преподавателска дейност

 

В помощ на любопитните

 
Някои въпроси за Държавен изпит
 • Случайни величини с дискретни разпределения . . . [виж]
 • Случайни величини с непрекъснати разпределения . . . [виж]     
 • Линеен регресионен модел. МНК. Теорема на Гаус-Марков . . . [виж]  
и други
 • Обобщени линейни модели . . . [виж]

Приемно време (зима 2015/16 уч. год.)

по уговорка, 114 кабинет ФМИ
 

Публикации