Лични средства

гл. ас. д-р Мая Желязкова

Мая Проданова Желязкова

Главен асистент, Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

zhelyazkova@fmi.uni-sofia.bg

Преподавателска дейност

Приемно време 

сряда 10:00 ч. – 12:00 ч.,  114 кабинет, ФМИ

четвъртък 12:00 ч. - 14:00 ч., 114 кабинет, ФМИ

 

 Biostat2014Биостатистика2014

Упражнение 1Упражнение1

Упражнение 2Упражнение 2

Упражнение 3Упражнение 3

Упражнение 4Упражнение 4

Упражнение 5Упражнение 5

Упражнение 6Упражнение 6

Упражнение 7Упражнение 7

Упражнение 8Упражнение 8

Статистика за географиСтатистика

Публикации