Лични средства
Вие сте тук: Начало Членство на ФМИ в ЕКМИ

Членство на ФМИ в Европейския консорциум за математика в индустрията (ЕКМИ)

Европейският консорциум за математика в индустрията  е създаден през академичната 1986-1987 г. и тогава включва 7 университета, обединени от идеята да разработят магистърски програми, в които основна цел е създаване на умения за изследване и решаване на индустриални задачи с математически методи. Към края на академичната 2009-2010 г. ЕКМИ е мрежа от 21 европейски университета в Австрия, Германия, Дания, Италия, Испания, Норвегия, Полша, Сърбия, Финландия, Франция, Холандия, Швеция, Шотландия. Всички те имат образователни програми (бакалавърски и магистърски) по индустриална математика.

През есента на 2010 г. ФМИ премина успешно процедурата по кандидатстване за членство в ЕКМИ и от 2011 г. е член на ЕКМИ, а Софийският университет е признат като един от университетите – партньори.

През периода 2007–2009 г. на базата на натрупания опит и най-добрите практики, реализирани в университетите от ЕКМИ, е създадена Моделна магистърска програма по Индустриална математика (ММПИМ). Университетите, които предлагат магистърски програми, отговарящи на изискванията на ММПИМ, могат да станат Учебни центрове на ЕКМИ.

На заседанието на Комитета по Образование (Educational Committee) на EКМИ, състояло се в Мюнхвайлер, Германия,  4-6.02 т.г., проф. Стефка Димова представи магистърските програми на ФМИ по Изчислителна математика и математическо моделиране (ИМММ) и Математическо моделиране в икономиката (ММИ). Заедно с материалите за цялостния процес на обучение във ФМИ те бяха представени за оценяване от жури, състоящо се от членове на Комитета по образование на ЕКМИ, с цел установяване на съответствие между учебните планове и съдържанието на МП ИМММ и ММИ и изискванията на ММПИМ.

Докладът на журито бе представен на поредното заседание на  Комитета по Образование (КО) на EКМИ, Милано, Италия, 30-31.07 т.г., от председателя проф. Ове Сковгард (Ove Skovgaard). В заседанието участва доц. д-р Надя Златева като представител на ФМИ в КО. Оценката за програмите ИМММ и ММИ, както и за пререквизита, който студентите получават в бакалавърската програма по Приложна математика, е положителна. Особено внимание е обърнато на: задължителното обучение по английски език; на дейностите по Математическо моделиране – задължителния семинар по ММ за магистрите от двете програми с участие на български фирми; участието на наши магистри (Димитър Илиев от МП ИМММ и Добрина Петкова от МП ММИ) в Школата и Семинара по ММ в рамките на ЕКМИ тази година, 17-31.07, Милано; посещението и работата на наши магистри по за 3 месеца в такива центрове като Фраунхоферовия инстутут по индустриална математика в Кайзерслаутерн, Германия (Максим Таралов и Василена Накова от МП ИМММ) и Лабораторията Левермор в Калифорния (Делян Калчев от МП ИМММ); и не на последно място, на активното участие в програмата Еразмус. Въз основа на тези констатации журито предлага, а Комитетът по Образование дава на СУ статут на кандидат–учебен център на ЕКМИ (provisional ЕCMI teaching center). От петте университета, оценявани от журито – Технически университет в Лисабон, Университета в Коимбра, Държавния политехнически университет в Санкт Петербург, Националния технически университет на Украйна, Софийски университет, само СУ получава този статут. До 2 години във ФМИ ще бъде направена инспекция от членове на Борда на ЕКМИ и тогава СУ ще получи статут на постоянен Учебен център на ЕКМИ.

Полученият статут дава възможности за обучение на студенти от магистърските програми ИМММ и ММИ в университети – партньори, получаване на двойни или съвместни дипломи, участие в европейски летни школи и седмици по моделиране и др. Разширяват се и възможностите за участие на преподаватели от ФМИ във форумите, организирани регулярно от ЕКМИ, и като цяло се затвърждават позициите на ФМИ на европейската сцена.

Ръководството на дейностите във връзка с членството на ФМИ  в ЕКМИ се осъществява от доц. д-р  Надя Златева zlateva@fmi.uni-sofia.bg   със съдействието на ръководителите на програмите ИМММ и ММИ: доц. д-р Татяна Черногорова chernogorova@fmi.uni-sofia.bg   и доц. д-р Леда Минкова  leda@fmi.uni-sofia.bg , както и със съдействието на проф. дмн Стефка Димова dimova@fmi.uni-sofia.bg .

Поздравяваме нашите магистри Добрина Петкова (магистърска програма Математическо моделиране в икономиката)  и Димитър Илиев (магистърска програма Изчислителна математика и математическо моделиране)  за прекрасното им представяне на Лятната школа и на Седмицата  по моделиране  проведени от ЕКМИ   през м. юли 2011 г. в Милано, Италия. 

Те положиха успешно изпитите си в края на Лятната школа и представиха блестящо резултатите на работните си групи  по моделиране на реални проблеми в края на Седмицата по моделиране. Представянето бе направено пред целия състав на Комитета по образование на ЕКМИ и остави отлични впечатления.

Димитър (първият от ляво) и работната му група
Добрина (третата от ляво) с работната си група


Димитър (първият от ляво) и работната му група. Добрина (третата от ляво) с работната си група.
 Димитър представя резултатите на групата


Добрина представя резултатите на групата

Димитър представя резултатите на групата. Добрина представя резултатите на групата.

И през 2012 година наши магистри взеха участие в Лятната школа по индустриална математика и в Седмицата  по моделиране http://www.math.tu-dresden.de/essim2012/, проведени от ЕКМИ http://www.ecmi-indmath.org/   през м. август в Дрезден, Германия.  Поздравяваме Асен Атанасов, Драгомир Алексов, Цветан Базлянков (магистърска програма Изчислителна математика и математическо моделиране)  и Вихрен Линдров (магистърска програма Математическо моделиране в икономиката)  за прекрасното им представяне.  Те положиха успешно изпитите си в края на Лятната школа и представиха съвместно с колегите си от работните групи отлични  резултати по моделиране на реални проблеми в края на Седмицата по моделиране. Представянето бе направено пред целия състав на Комитета по образование на ЕКМИ и остави отлични впечатления.

F1

Asen+group

F10

Отляво надясно: Асен,
Вихрен, Драгомир,
Цветан, на заключителното парти.
Асен (последният вдясно) и групата му. Драгомир (вторият отляво) и групата му.
e1
sn
5
Вихрен представя резултатите на групата си.
Цветан представя резултатите на групата си.
На разходка с колеги из Дрезден

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия към документ
Новини
Jul 21, 2017 Квалификационни курсове за учителите по информатика и ИТ в 8. клас, м. август и м. септември 2017
Jul 14, 2017 Проект Докторантски център "Св. Климент Охридски", започва набиране на кандидатури за участие в дейностите по работен пакет "Мобилност"
Jul 12, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" м. юли 2017, резултати, нанасяне на оценки
Jul 11, 2017 Важно за новозаписалите се във ФМИ студенти, тест по английски
Jul 10, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър", 11 и 12 юли 2017, разпределение на студентите за провеждането му
Jul 10, 2017 Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 2017/2018 уч. г., 12 юли 2017
Jul 10, 2017 Записване или потвърждаване на новоприетите студенти във ФМИ, ОКС "Бакалавър", 2017/18 уч.г.
Jul 05, 2017 Поправителна изпитна сесия, учебна 2016/2017 г., задочно обучение
Jun 29, 2017 Веселин Райчев, завършил ФМИ е носител на наградата "2016 ACM Doctoral Dissertation Honorable Mention Award"
Jun 29, 2017 Допълнително обучение по "Числен анализ", спец. "Компютърни науки", подготовка за ДИ, 30 юни 2017
Jun 29, 2017 ОКС "Магистър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г.
Още новини...