Лични средства
Вие сте тук: Начало Дебиан Справочник Текстови браузъри

Текстови браузъри

Използване на текстови браузъри

Има случаи, когато е удобно през shell-a(конзолата) да се разглежда HTML файлов или Internet адреси.

  • За тази цел най-доброто решение е да се използва w3m . В ръководството му основните команди са достатъчно добре описани.
  • Класическата програма за браузване през терминал е Lynx . Основните клавиши за работа на Lynx са четирите стрелки. Когато се зареди страница, тя се превраща в една или няколко страници от екрана на терминала. Хипервръзките се отличават от обикновения текст. Във всеки момент има една активна хипервръзка (освен, когато в страницата на екрана няма хипервръзки). Движението между хипервръзките се осъществява с стрелките за надолу и нагоре. За да се зареди страницата сочена от хипервръзката се използва стрелка надясно или Enter . Връщането към предишната страница става със стрелка наляво.Към тези основни клавиши има и още няколко, които улесняват навигацията. Следваща и предишна страница се достигат с интервал и b . С g се отива на конкретен Internet адрес, а Backspace показва историята на посетените страници. Могат и да се отбелязват и любими места, както Favorites на Microsoft или Bookmarks на Netscape. С a се отбелязват, а с v се избират.
  • Links e друг текстов browser. Трябва да го стартирате със следните опции:
    links -download-dir директория_за_сваляне
Действия към документ