Лични средства
Вие сте тук: Начало Дебиан Справочник Ограничаване на сайт

Ограничаване на сайт

Ограничаване на достъпа до Уеб-страници

За ограничаване на достъпа до определени страници могат да се използват два метода - изброяване на Интернет адреси и аутентикация на потребители с пароли. Тук ще бъде разгледан втория начин.

За целта трябва да се създаде файл с паролите на потребителите. Това става с командата htpasswd -c ~/passwords име . Опцията -c е за създаване на файла. След това промяната на паролата за име или добавянето на още потребители става със същата команда, но без -c.

След като файла с паролите е готов, в директорията, която трябва да се защити, се създава файл .htaccess със следното съдържание:

AuthName "restricted"
AuthType Basic
AuthUserFile /home/потребител/passwords
require valid-user

потребител трябва да се замени с името на акаунта. restricted е текст, който се появява при питане за парола, и може да се замени.

С това всичко трябва да е готово. Статийката тук е преработен вариант на една, която се посочва в ръководството на Apache.

Действия към документ