Лични средства
Вие сте тук: Начало Катедри Комплексен анализ и топология

DEPARTMENT of COMPLEX ANALYSIS AND TOPOLOGY

 

 Krassimira Vlachkova, Assоciate Professor, Ph.D., Head of the Department

 Leda Minkova
, Professor, Dr.Sci.

Vanja HadzijskiAssociate Professor, Ph.D.

Alexander Alexandrov, Assistant Professor, Ph.D.

Vasil Gochev, Assistant Professor, Ph.D.

Elza Ivanova-Dimova, Assistant Professor, Ph.D.

Russi Yordanov, Assistant Professor, Ph.D.

Georgi Dimov, Professor, Dr.Sci. (retired)

Evgeni Hristov, Professor, Dr.Sci.  (retired)


 

  

 

Действия към документ