Лични средства
Вие сте тук: Начало Катедри Компютърна информатика

Добре дошли на сайта на катедра "Компютърна информатика"

Катедра "Компютърна информатика" осигурява преподавателски екипи основно за бакалавърските специалности Информатика, Компютърни науки, Математика и информатика и за магистърските програми "Информационни системи" и "Изкуствен интелект".

Състав на катедрата:

доц. д-р Мария Нишева e-mail: marian@fmi.uni-sofia.bg
доц. д-р Магдалина Тодорова e-mail: magda@fmi.uni-sofia.bg
проф. д.м.н. Николай Хаджииванов e-mail: hadji@fmi.uni-sofia.bg
доц. д-р Димитър Добрев e-mail: dobrev@fmi.uni-sofia.bg
доц. д-р Стоян Бъчваров e-mail: shb@fmi.uni-sofia.bg
доц. д-р Владимир Димитров e-mail: cht@fmi.uni-sofia.bg
доц. д-р Калинка Калоянова e-mail: kkaloyanova@fmi.uni-sofia.bg
доц. д-р Васил Георгиев e-mail: v.georgiev@fmi.uni-sofia.bg
гл. ас. Павел Павлов e-mail: pavlovp@fmi.uni-sofia.bg
гл. ас. Савка Костадинова e-mail: savka@fmi.uni-sofia.bg
ст. ас. Ваньо Пейчев e-mail: vanyo@fmi.uni-sofia.bg
ст. ас. Диана Лесковска e-mail: dleskovska@fmi.uni-sofia.bg
ас. Ина Найденова e-mail: ina@fmi.uni-sofia.bgДействия към документ