Лични средства
Действия към документ

СЪОБЩЕНИЕ

за специалности: Математика и информатика - 3 и 4 курс и магистърска програма - МАТЕМАТИКА, - "Технологии за обучение по математика и информатика".

СЪОБЩЕНИЕ

 

За участие в "АСИСТЕНТСКИ СТАЖ" на секторна програма "КОМЕНСКИ".  Подробна информация може да получите в следния файл:  ASISTENTSKI_STAJ.doc .  Желаещите, да се обадят на доц. Иван Тонов.