Лични средства
Вие сте тук: Начало Катедри Обучение по математика и информатика 3. Научна дейност Семинар по педагогически измервания

Семинар по педагогически измервания

Постоянно действащ семинар по проблемите на измерването и оценяването в образованието

File Информация за семинара
Обща информация за семинара и списък на проведените заседния
File Някои резултати от TIMSS 2003
Материали от презентацията на Кирил Банков на 06.01.2005.
File Образователна структура на населението
Материали от презентацията на Ралица Ганева на 26.05.2005
File Защо учениците имат различни постижения?
Материали от презентацията на Кирил Банков на 01.12.2005
File If Matura becomes reality
Материали от презентацията на Steven Bakker на 27.04.2006
File Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и приоритети на МОН
Материали от презентацията на Мария Гюрова на 17.05.2007
Действия към документ