Лични средства

Ресурси

Link Debian - A. Angelov
 
File CielaTables.rar
 
Link GEONEXT
Динамичен математически софтуер - http://geonext.uni-bayreuth.de/index.php?id=2453
Link GeoGerbra
GeoGerbra динамична математическа компютърна програма, предназначена за училищата в часовете по алгебра и геометрия.
Link УЧЕБНИ ПРОГРАМИ - I до ХІІ клас
http://www.mon.bg/opencms/opencms/left_menu/documents/educational_programs/
File ivailo.rar
 
Действия към документ