Лични средства
Вие сте тук: Начало Катедри Лаборатория Математическо моделиране в икономиката

Лаборатория Математическо моделиране в икономиката

Лаборатория Математическо моделиране в икономиката   Лаборатория Математическо моделиране в икономиката е създадена през 2001 година във връзка с необходимостта в специалност Приложна математика да се оформи специализация Математическа икономика.

Цели на лабораторията

  1. Да осъществява обучението на бакалавърско ниво в направлението Математическа икономика;
  2. Да ръководи магистърската програма Математическо моделиране в икономиката;
  3. Да развива научно – изследователска дейност в областта на математическа икономика, математически финанси и актюерна наука и да обучава докторанти;
  4. Да развива съвместна дейност с подобни звена от Университета, БАН и финансовите институции в страната и чужбина;
  5. Да организира и домакинства конференции, семинари, работни срещи и да предоставя за ползване докладите и други научни материали.

Членове

Действия към документ