Лични средства
Вие сте тук: Начало Катедри Лаборатория Математическо моделиране в икономиката

Лаборатория Математическо моделиране в икономиката

Лаборатория Математическо моделиране в икономиката   Лаборатория Математическо моделиране в икономиката е създадена през 2001 година във връзка с необходимостта в специалност Приложна математика да се оформи специализация Математическа икономика.

Цели на лабораторията

  1. Да осъществява обучението на бакалавърско ниво в направлението Математическа икономика;
  2. Да ръководи магистърската програма Математическо моделиране в икономиката;
  3. Да развива научно – изследователска дейност в областта на математическа икономика, математически финанси и актюерна наука и да обучава докторанти;
  4. Да развива съвместна дейност с подобни звена от Университета, БАН и финансовите институции в страната и чужбина;
  5. Да организира и домакинства конференции, семинари, работни срещи и да предоставя за ползване докладите и други научни материали.

Членове

Действия към документ
Новини
Jun 23, 2017 ОКС "Бакалавър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г., задължителни дисциплини
Jun 19, 2017 ИД "Изчислителна биология 2", МП Био- и медицинска информатика, провеждане 26 юни - 11 юли 2017
Jun 18, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 2, 18 юни 2017 , задачи и примерни решения
Jun 16, 2017 Лекция на Yoshinobu Kano, Challenges in Natural Language Processing: Question Answering and Dialog System, 20 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по Числени методи, спец. ''Статистика'', 2 курс, 26 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по ДИС, спец. "Информационни системи", 4 курс, подготовка за ДИ, 28 юни 2017
Jun 13, 2017 Допълнително обучение по Функционално програмиране, спец. "Информационни системи", 4 курс , подготовка за ДИ, 15 юни 2017
Jun 12, 2017 Отбори от ФМИ завоюваха награди на форума "Изгряващи звезди", 2017
Jun 12, 2017 Препитване по ИО на Excel, спец. КН, 2 курс, които не са явили на обявените дати, 13 юни 2017
Jun 10, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 1, 10 юни 2017 , задачи, отговори и примерни решения
Jun 09, 2017 Допълнително обучение по Диференциална геометрия, спец. ''Математика'', 2 курс, 11 юни 2017
Още новини...