Лични средства
Вие сте тук: Начало Учебници Висша алгебра

Лекции по Висша алгебра

доц. Н. Ненов, катедра Алгебра

Конспект по ВА, спец. Информатика, 2 поток, 2004 г.

Конспект по ВА, спец. Приложна математика, 2004 г.

Резултати от изпита по ВА, спец. Информатика, 2 поток, 02.07.2004 г.

Всички лекции [doc.zip(724KB)] [pdf.zip(6MB)]

Съдържание

  1. Евклидови пространства. [pdf] [doc]
  2. Ортогоналност. [pdf] [doc]
  3. Ортогонални оператори. [pdf] [doc]
  4. Симетрични оператори. [pdf] [doc]
  5. Квадратични форми. Привеждане в каноничен вид. [pdf] [doc]
  6. Закон за инерцията. [pdf] [doc]
  7. Пръстени. Основни понятия. [pdf] [doc]
  8. Пръстени на полиномите на една променлива. [pdf] [doc]
  9. Делимост на полиноми. [pdf] [doc]
  10. Теорема на Хамилтон-Кейли. [pdf] [doc]
  11. Най-голям общ делител на полином. [pdf] [doc]
  12. Взаимно прости полиноми. [pdf] [doc]
  13. Разлагане на полиномите в произведение на неразложими множители. [pdf] [doc]
  14. Пръстен на полиномите от няколко променливи. [pdf] [doc]
  15. Симетрични полиноми. [pdf] [doc]
  16. Основна теорема на алгебрата. Следствия. [pdf] [doc]
  17. Бинарни операции.Полугрупи.Неазвисимост на произведението от скобите. [pdf] [doc]
  18. Групи. [pdf] [doc]
  19. Съседни класове. Тедрема на Лагранж. Следствия. [pdf] [doc]
  20. Изоморфизъм на групи. [pdf] [doc]
  21. Нормални подгрупи. [pdf] [doc]
  22. Теорема на епиморфизмите на групи. [pdf] [doc]
  23. Идеали в пръстен. Факторпръстени. Хомоморфизми на пръстени. Теорема за епиморфизмите на пръстени. [pdf] [doc]
  24. Идеали в пръстен на полиномите над дадено поле. Теорема на Кронекер. Съществуване на поле на разлагане на линейни множители. [pdf] [doc]
  25. Полиноми с рационални коефициенти.Критерий на Айзенщайн. [pdf] [doc]
  26. Характеристика на поле. Основни свойства на полетата с ненулева характеристика. [pdf] [doc]
  27. Крайни полета. [pdf] [doc]

 

Действия към документ
Новини
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студентите във ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Sep 10, 2017 Оценки от ДИ проведен на 9 и 10 септември 2017 г., спец. Математика и информатика
Sep 10, 2017 Промяна в учебното разписание на задочно обучение
Още новини...