Лични средства
Вие сте тук: Начало Учебници Висша алгебра

Лекции по Висша алгебра

доц. Н. Ненов, катедра Алгебра

Конспект по ВА, спец. Информатика, 2 поток, 2004 г.

Конспект по ВА, спец. Приложна математика, 2004 г.

Резултати от изпита по ВА, спец. Информатика, 2 поток, 02.07.2004 г.

Всички лекции [doc.zip(724KB)] [pdf.zip(6MB)]

Съдържание

  1. Евклидови пространства. [pdf] [doc]
  2. Ортогоналност. [pdf] [doc]
  3. Ортогонални оператори. [pdf] [doc]
  4. Симетрични оператори. [pdf] [doc]
  5. Квадратични форми. Привеждане в каноничен вид. [pdf] [doc]
  6. Закон за инерцията. [pdf] [doc]
  7. Пръстени. Основни понятия. [pdf] [doc]
  8. Пръстени на полиномите на една променлива. [pdf] [doc]
  9. Делимост на полиноми. [pdf] [doc]
  10. Теорема на Хамилтон-Кейли. [pdf] [doc]
  11. Най-голям общ делител на полином. [pdf] [doc]
  12. Взаимно прости полиноми. [pdf] [doc]
  13. Разлагане на полиномите в произведение на неразложими множители. [pdf] [doc]
  14. Пръстен на полиномите от няколко променливи. [pdf] [doc]
  15. Симетрични полиноми. [pdf] [doc]
  16. Основна теорема на алгебрата. Следствия. [pdf] [doc]
  17. Бинарни операции.Полугрупи.Неазвисимост на произведението от скобите. [pdf] [doc]
  18. Групи. [pdf] [doc]
  19. Съседни класове. Тедрема на Лагранж. Следствия. [pdf] [doc]
  20. Изоморфизъм на групи. [pdf] [doc]
  21. Нормални подгрупи. [pdf] [doc]
  22. Теорема на епиморфизмите на групи. [pdf] [doc]
  23. Идеали в пръстен. Факторпръстени. Хомоморфизми на пръстени. Теорема за епиморфизмите на пръстени. [pdf] [doc]
  24. Идеали в пръстен на полиномите над дадено поле. Теорема на Кронекер. Съществуване на поле на разлагане на линейни множители. [pdf] [doc]
  25. Полиноми с рационални коефициенти.Критерий на Айзенщайн. [pdf] [doc]
  26. Характеристика на поле. Основни свойства на полетата с ненулева характеристика. [pdf] [doc]
  27. Крайни полета. [pdf] [doc]

 

Действия към документ
Новини
Jun 29, 2017 ОКС "Магистър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г.
Jun 29, 2017 Заявки за изпити от минали години, поправителна изпитна сесия, 2016/2017 г., бакалаври и магистри
Jun 28, 2017 ОКС "Бакалавър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г., избираеми дисциплини
Jun 28, 2017 Катедра Информационни технологии организира защита на дипломни работи на 26 юли 2017 г., МП РСМТ, ЕО и Био и медицинска информатика.
Jun 27, 2017 Допълнително обучение по XML програмиране, 4-ти курс, спец. "Информационни системи", подготовка за ДИ, 4 юли 2017
Jun 27, 2017 Допълнително обучение по Алгебра, 4-ти курс, спец. "Информационни системи", подготовка за ДИ, 29 юни 2017
Jun 23, 2017 ОКС "Бакалавър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г., задължителни дисциплини
Jun 19, 2017 ИД "Изчислителна биология 2", МП Био- и медицинска информатика, провеждане 26 юни - 11 юли 2017
Jun 18, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 2, 18 юни 2017 , задачи и примерни решения
Jun 16, 2017 Лекция на Yoshinobu Kano, Challenges in Natural Language Processing: Question Answering and Dialog System, 20 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по Числени методи, спец. ''Статистика'', 2 курс, 26 юни 2017
Още новини...