Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Следдипломна квалификация - СДК Едногодишно обучение за придобиване на професионална квалификация, 2017/2018
Навигация
 

Едногодишно обучение за придобиване на професионална квалификация, 2017/2018

Професионалната квалификация (ПК) е предназначена за хора със завършено висше образование, желаещи да получат учителска правоспособност по математика, математика и информатика, информатика и информационни технологии или да придобият допълнителна професионална квалификация за учители профилирана подготовка по информатика и ИТ с възможност за повишаване на професионално-квалификационната си степен (ПКС).

При успешно полагане на изпитите, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация "Учител по ..."

Необходими документи:
- Заявление за участие в обучението и ксерокопие от дипломата за завършено висше образование*.

* за СДК  "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас" е необходимо и ксерокопие от документ за учителска правоспособност.

Подаване на документи:
- На хартия - в стая 209 на ФМИ, г-жа Светлана Горанова (02/862 23 73, 02/8161 522, stoyanovag@fmi.uni-sofia.bg).
- По електронната поща - на адрес stoyanovag@fmi.uni-sofia.bg или на лицето за контакт на съответния курс, посочено в таблицата по-долу.

 Срокове за записване:

  • от 10.09.2017 до 20.10.2017 г. за СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии".
  • от 15.09.2017 до 15.10.2017 г. за СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас".
    Документите се подават по  електронната поща на Зорница Якова (yakova @ fmi.uni-sofia.bg) - лице за контакт на курса.
    Необходимо е да имате Google акаунт, който да изпратите заедно с останалите документи. Ако нямате такъв, можете да си го създадете тукЖелателно е документите да са архивирани в един архивен файл, в чието име се съдържа фамилията или две имена на участника (пр. SDK5-8_2017-2018_Yakova.zip или SDK5-8_2017-2018_ZornitsaYakova.zip). Моля, като subject на мейла, да се използва текст: zayavka SDK5-8 2017-2018. 
    Условието за старт на курса е набиране на поне 10 желаещи.  Курсът е присъствен, часовете се провеждат предимно през ваканции или почивните дни. Продължителност 3 месеца. Точната дата ще бъде обявена след набиране на минималната бройка записали се. 


   Курсове за 2017/2018 учебна година: 
Професионална квалификация Учебен план Такса
(лв.)
Разписание на занятията Ръководител Лице за контакти
Учител в профилирана подготовка по информатика и ИТ (+ПКС) Учебен план 1000 Разписание доц. д-р Елиза Стефанова,
доц. д-р Атанас Семерджиев
доц. д-р Елиза Стефанова,
eliza@fmi.uni-sofia.bg 
 0885 302568

Учител по математика Учебен план 900* Разписание доц. д-р Таня Тонова,
ttonova@fmi.uni-sofia.bg
доц. д-р Таня Тонова,
ttonova@fmi.uni-sofia.bg
(02) 8161-528
Учител по математика и информатика Учебен план 1000* Разписание доц. д-р Таня Тонова,
ttonova@fmi.uni-sofia.bg
доц. д-р Таня Тонова,
ttonova@fmi.uni-sofia.bg
(02) 8161-528
Учител по информатика и информационни технологии Учебен план 900*
Разписание доц. д-р Ангел Ангелов,
aangelov@fmi.uni-sofia.bg
доц. д-р Ангел Ангелов,
aangelov@fmi.uni-sofia.bg
Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас Учебен план 500 Разписание проф. д-р Красен Стефанов,
krassen@fmi.uni-sofia.bg
ас. Зорница Якова,
yakova@fmi.uni-sofia.bg
02/8161-535

 

*Таксата е ориентировъчна и може да варира в зависимост от броя на курсистите.

 

Действия към документ
Новини
Sep 21, 2017 Допълнителен прием за ОКС "Магистър" във ФМИ за 2017/2018 уч. г., само за платена форма на обучение
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Още новини...