Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Следдипломна квалификация - СДК

Следдипломна квалификация – СДК

Форми на обучение за придобиване на следдипломна професионална квалификация и специализация

Факултетът по математика и информатика организира и провежда обучение за придобиване на следдипломна професионална квалификация и специализация в следните форми:

  • едногодишно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация;
  • краткосрочни курсове за специализация на учители и ръководители на компютърни кабинети по определена тема;
  • други, по заявка на заинтересовани лица или организации.

Обучението е задочно и се организира в групова и индивидуална форма. Очните занятия се провеждат съботно-неделно и през ученическите ваканции. Индивидуална форма на обучение се провежда чрез консултации, съгласувано с лекторите в курса.

 

Начин на плащане

  • За едногодишното обучение плащането може да бъде извършено на 3 вноски за курса "Учител по информатика и ИТ" и на две вноски за курсовете "Учител по математика", "Учител по математика и информатика" и „Учител профилирана подготовка по информатика и ИТ”, внесени съответно при записването, преди началото на втория семестър и (за "Учител по информатика и ИТ) преди дипломирането. Платежните документи се предоставят на г-жа С. Горанова  (каб. 209) на хартия или сканирани, по електронната поща, на адрес  stoyanovag@fmi.uni-sofia.bg.
  • За краткосрочните курсове плащането се извършва изцяло преди началото на курса (до една седмица преди началната дата).

Плащането се извършва в касата на ФМИ (ст. 215)  или по банков път:

Получател: СУ "Св. Климент Охридски" – ФМИ
Сметка:      BG 36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC на банката на получателя: BNBGBGSD
Банков клон: БНБ
Основание за плащане: СДК – наименование на курса, ръководител

 

Издаване и получаване на документи за завършено обучение

Стая 209 на ФМИ:
г-жа Светлана Горанова, 02/862 23 73, 02/8161 522

Списъци на готови свидетелства и удостоверения

 

Действия към документ
Новини
Jun 23, 2017 ОКС "Бакалавър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г., задължителни дисциплини
Jun 19, 2017 ИД "Изчислителна биология 2", МП Био- и медицинска информатика, провеждане 26 юни - 11 юли 2017
Jun 18, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 2, 18 юни 2017 , задачи и примерни решения
Jun 16, 2017 Лекция на Yoshinobu Kano, Challenges in Natural Language Processing: Question Answering and Dialog System, 20 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по Числени методи, спец. ''Статистика'', 2 курс, 26 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по ДИС, спец. "Информационни системи", 4 курс, подготовка за ДИ, 28 юни 2017
Jun 13, 2017 Допълнително обучение по Функционално програмиране, спец. "Информационни системи", 4 курс , подготовка за ДИ, 15 юни 2017
Jun 12, 2017 Отбори от ФМИ завоюваха награди на форума "Изгряващи звезди", 2017
Jun 12, 2017 Препитване по ИО на Excel, спец. КН, 2 курс, които не са явили на обявените дати, 13 юни 2017
Jun 10, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 1, 10 юни 2017 , задачи, отговори и примерни решения
Jun 09, 2017 Допълнително обучение по Диференциална геометрия, спец. ''Математика'', 2 курс, 11 юни 2017
Още новини...