Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Следдипломна квалификация - СДК Краткосрочни курсове за специализация

Краткосрочни курсове за специализация

Извънредни квалификационни курсове за учителите по информатика и ИТ в 8. клас, м. август и м. септември 2017

Курсовете са с продължителност до един семестър.
Предназначени са за педагогически кадри: учители, ръководители на компютърни кабинети, директори и др.
Провеждат се в няколко последователни съботи и недели или през ваканциите.
Целта на курсовете е да се осигури актуалност на знанията, уменията и компетенциите на педагогическите кадри при преподаване на информатика и/или информационни технологии, както и за ефективно прилагане на ИКТ в обучението или управлението на училището.
След успешно полагане на изпитите, кандидатите завършват с Удостоверение за успешно завършен курс.
Курсовете стартират динамично при набиране на минимум 16 участници.
Процедурата за записване е следната:

    • Участниците заявяват желание за включване в курс чрез дадената по-долу в таблицата заявка.
    • При набиране на минимума от 16 кандидати, те получават потвърждение за началото на курса чрез посочените от тях ел. поща или телефон. В случай че не се сформира курс, кандидатите се уведомяват за нова начална дата.
    • Окончателното записване се прави в стая 209 на ФМИ, г-жа Светлана Горанова ((02)862-23-73, stoyanovag@fmi.uni-sofia.bg ) до една седмица преди началната дата на курса.

Курсове за 2016/2017 учебна година:

 

Курс Целева група Учебна програма
Продъл-жителност
(учебни часа)
Такса
(лева)
Заявка за
участие  
Ръководител             
Лице за контакти Начална дата
Cloud Solutions for Business Users (“Облачни“ решения за бизнес потребители) лица, работещи с клиенти, извършващи продажби или маркетинг Програма 100 300,00
доц. д-р Камен Спасов
kspasov@fmi.uni-sofia.bg
доц. д-р Камен Спасов
kspasov@fmi.uni-sofia.bg
0898422585

Увод в компютърните мрежи учители по информационни технологии,
РКК
Програма 36
70,00
Заявка
проф. д-р К. Стефанов
krassen@fmi.uni-sofia.bg
ас. Зорница Якова,
yakova@fmi.uni-sofia.bg
02/8161-535

Операционни системи – инсталиране и администриране учители по информационни технологии,
РКК
Програма 36
70,00 Заявка
проф. д-р К. Стефанов
krassen@fmi.uni-sofia.bg
ас. Зорница Якова,
yakova@fmi.uni-sofia.bg
02/8161-535
Електронни таблици учители по информационни технологии Програма 36 70,00 Заявка
доц. д-р А. Ангелов
aangelov@fmi.uni-sofia.bg
доц. д-р А. Ангелов
aangelov@fmi.uni-sofia.bg

Интерактивни методи и средства за обучение учители,
РКК,
директори
Програма 36
70,00 Заявка проф. д-р К. Стефанов
krassen@fmi.uni-sofia.bg
ас. Зорница Якова,
yakova@fmi.uni-sofia.bg
02/8161-535

Разработване на мултимедийни материали за обучение учители,
РКК всички желаещи да разработват мултимедийни учебни материали
Програма 36
70,00 Заявка проф. д-р К. Стефанов
krassen@fmi.uni-sofia.bg
ас. Зорница Якова,
yakova@fmi.uni-sofia.bg
02/8161-535
Виртуални среди за обучение учители,
РКК,
директори
Програма 36
70,00 Заявка проф. д-р К. Стефанов
krassen@fmi.uni-sofia.bg
ас. Зорница Якова,
yakova@fmi.uni-sofia.bg
02/8161-535
Анализ на данни и графичното им представяне чрез компютър учители по математика, информатика, ИТ, както и всички учители, които имат интерес и участие в педагогически изследвания Програма 16
48,00 Заявка проф. д-р Марусия Божкова
bojkova@fmi.uni-sofia.bg
проф. д-р Марусия Божкова
bojkova@fmi.uni-sofia.bg
02/8161-578

 

Действия към документ
Новини
Sep 21, 2017 Допълнителен прием за ОКС "Магистър" във ФМИ за 2017/2018 уч. г., само за платена форма на обучение
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Още новини...