Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Учебни планове 11/12 Учебен план на специалност Компютърни науки, 11/12
Навигация
 

Учебен план на специалност Компютърни науки, 11/12

Приет на ФС, протокол № 2/09.02.2004 г., изменен на ФС, протокол № 6/16.05.2005 г., №1/22.01.2007 г., № 4/07.05.2007 г., № 11/10.12.2007 г., № 1/14.01.2008 г., № 7/23.06.2008 г.,№4/01.06.2009г., № 5/22.06.2009 г. , № 6/05.07.2010 г. и № 3/04.04.2011 г.

За студентите, приети през 2011/2012 учебна година

Наименование на учебните дисциплини Изпити - семестър Текущи оценки ECTS- кредити Седмичен хорариум

Първи курс1 CSC101I. Увод в програмирането I - 8 3+2+2
2 CSF105I. Дискретни структури I - 7 3+3+0
3 МAТ101. Анализ I I - 7 3+3+0
4 МAT102. Алгебра I I - 6 2+3+0

Спорт


0+2+0

Избираеми дисциплини I
0
5 CSC102I. Oбектно-ориентирано програмиране* II - 7 3+2+0
6 CSF106I. Езици, автомати и изчислимост II - 7 3+2+0
7 МAТ103. Геометрия II - 7 3+3+0
8 МAТ201. Анализ II II - 7 3+2+0
9 Спорт II - 4 0+2+0

Избираеми дисциплини II
0

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 0
Втори курс10 CSC103I. Структури от данни и програмиране* III - 5,5 3+2+0
11 CSC220T. Компютърни архитектури* III - 4,5 4+0+0
12 CSC344T. Функционално програмиране III - 5,5 3+0+2
13 CSC250T. Основи на компютърната графика III - 4,5 2+0+2
14 Английски език - III 2 0+2+0

Избираеми дисциплини ІІІ
8
15 Изследване на операциите IV - 4,5 2+1+1
16 CSC225Т. Операционни системи IV - 6 3+0+2
17 CSF210T. Дизайн и анализ на алгоритми* IV - 6 3+2+0
18 CSC230T. Компютърни мрежи IV - 4,5 3+0+1
19 МAТ202. Алгебра II IV - 7 3+3+0
20 Компютърен английски език - IV 2 0+2+0

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 2
Трети курс21 CSC226Т. Системно програмиране V - 5 2+0+2
22 CSC232T. Мрежово програмиране V - 6 3+0+2
23 CSC345. Логическо програмиране V - 6 3+0+2
24 APM101. Числен анализ V - 6 3+0+2

Избираеми дисциплини V - 7
25 CSC270T. Бази от данни VI - 6,5 3+0+2
26 CSC321. Системи за паралелна обработка VI - 6,5 3+2+0
27 APM102. Вероятности и статистика VI - 6,5 2+3+0
28 CSC290T. Софтуерни технологии * VI - 3 2+0+0
29 CSC280T. Социално-правни аспекти на ИТ - VI 2 1+0+0

Избираеми дисциплини VI - 5,5

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 3
Четвърти курс30 CSC231. World-Wide Web технологии VІІ - 5,5 2+0+2
31 CSC260T. Изкуствен интелект VII - 7 3+2+0
32 CSC291T. Софтуерни архитектури* VII - 3 2+0+0

Избираеми дисциплини VII - 14,5

Избираеми дисциплини VIII - 20

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 6
Държавен изпит VIII
10

 * дисциплината има едноименен практикум, който се предлага като избираема дисциплина

Общ брой ECTS кредити:240
Минимален брой избираеми дисциплини, които студентите задължително трябва да положат за целия период на обучение по групи

Общ брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план: 55

Група избираеми дисциплини минимален брой избираеми дисциплини
1 Основи на Компютърните науки (CS Fundamentals CSF) 3
2 Ядро на Компютърните науки (CS Core - CSC) 3
3 Практическо усвояване на компютърните науки (CS Practicum - CSP) 2
4 Приложна математика (APPLIED MATH - APM) 1
5 Математика (MATH - MAT) 1
6 Свободно избираеми 1

ОБЩО 11

 

Забележка: Разликата от общия брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план и минималния брой избираеми дисциплини студентите могат да покрият от коя да е група по тяхно желание. От група “Хуманитарни” на студентите се признават не повече от 6 кредита.
Действия към документ