Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Избираеми дисциплини - общи забележки ОКС "Бакалавър" - акаунти

ОКС "Бакалавър" - акаунти

Достъпът до всички електронни ресурси на ФМИ и СУ (в това число информационна система СУСИ-4 и университетска електронна поща) се осъществява с един акаунт.

Потребителското име се получава след като на студента бъде създаден профил в СУСИ-4, за което е необходимо достатъчно технологично време след записване на всички първокурсници в отдел "Студенти". Информация кога на първокурсниците вече са създадени профили в системата се публикува на сайта на ФМИ.

Получаването на потребителското име става на адрес http://cas.uni-sofia.bg/ след въвеждане на факултетен номер (само цифри без водещи нули) и ЕГН.

Първата парола е ЕГН на студента. Паролата се сменя след влизане в СУСИ-4.

Регистриране на пощенска кутия в университетската поща (системата ZIMBRA) се прави на адрес https://cas.uni-sofia.bg/zimbra.php.

Вижте още:

На сайта на ФМИ: 

На сайта на СУ:


Моля, при проблеми с получаването на потребителското име или достъпа до системата и работата с нея пишете на администраторите на системата.

Действия към документ