Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Избираеми дисциплини - общи забележки ОКС "Бакалавър" - записване за ИД, обща информация за дисциплините
Навигация
 

ОКС "Бакалавър" - записване за ИД, обща информация за дисциплините

  1. Дисциплините, които не са предвидени за Вашия учебен план, са факултативни за Вас и не Ви носят кредити.
  2. Първоначално всеки студент ще вижда в системата само тези ИД, които са (и) за неговата специалност и курс. ИД за другите специалности (или, евентуално, курсове), няма да са видими в СУСИ (въпреки че ги има в таблицата на сайта), за да могат да ги запиша студентите, от чиито учебни планове са тези ИД.
    При наличие на свободни места тези ИД ще бъдат направени достъпни и за студентите от останалите специалности (за записване като факултативни) и курсове в хода на кампанията - следете в системата. При желание да запишете такава дисциплина, в случай че продължавате да не я виждате и през втората седмица на кампанията, пишете на администраторите.
  3. В системата СУСИ могат да станат видими като факултативни дисциплини (при избран радиобутон "Само тези извън моя учебен план") и задължителни за различните специалности дисциплини. Те могат да бъдат записвани, но само като факултативни, т.е. такива, които не носят кредити, и то САМО ОТ СТУДЕНТИ, ЗА КОИТО НЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ!
    ИД могат да бъдат само тези, които са обявени в таблицата с ИД на сайта на ФМИ за съответната специалност!
  4. Студентите, които трябва да запишат задължително-избираеми дисциплини (ЗИД), могат да се ориентират по учебния си план (на сайта и/или в СУСИ) какъв брой ЗИД (от предложените) трябва да запишат.
  5. За повечето ИД е сложено ограничение в броя на студентите, съгласно решение на деканското ръководство или по искане на преподавателя. Тези ограничения са съобразени с възможностите на преподавателите и капацитета на залите във ФМИ.
  6. Ако в анотацията на дисциплината е предвиден входен тест, моля следете съобщенията от преподавателите - в системата и/или на сайта - за да се информирате за подробностите.

Деканското ръководство на ФМИ е приело избираемите дисциплини да не се отписват след приключване на кампанията за записване (включително с индивидуални молби) и да остават да се водят. Записаните ИД, по които студент няма оценка,  се водят като записани и невзети избираеми дисциплини. ИД, по които студент има оценка двойка,  се водят като невзети изпити.

По време на следването си всеки студент има право най-много на три записани и невзети ИД, които се отписват служебно при дипломирането. Ако студент има не повече от три записани и невзети ИД, те не се включват към броя на невзетите изпити при изчисляване на текущ среден успех за стипендия, т.к. това се прави в отдел "Студенти" на ФМИ.
В същото време е възможно ВСИЧКИ невзети избираеми дисциплини да бъдат включени при изчисляване на текущ среден успех за общежитие, т.к. това се прави в система извън СУСИ и ФМИ.
Четвърта и следваща ИД, по които студент няма оценка,  се водят като невзети изпити.

Не е необходимо повторно записване на избираема дисциплина, ако тя не бъде взета на първата редовна сесия. Независимо дали студентът е посещавал тази ИД, явил се е на изпит или не, след като веднъж я е записал и не я е взел, той се включва автоматично в протокола за поправителната и следващите сесии. При повече пропуснати сесии е необходимо заплащане за явяване на изпита - трябва да бъде уточнено в отдел "Студенти".

към кампанията

 

 

 


 Действия към документ