Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Описания на задължителните дисциплини, по учебни години Компютърни науки - описание на задължителните курсове, архив
Навигация
 

Компютърни науки - описание на задължителните курсове, архив

 Учебна 2010/2011 г. - Летен семестър

Наименование на учебните дисциплини Лектор ECTS- кредити Седмичен хорариум
Компютърни науки 1 курсCSC102I Структури от данни и обектно-ориентирано програмиране
1 поток, 2 поток

доц д-р Ст. Бъчваров
9
4+2+2
CSF106I Езици, автомати и изчислимост
6
3+2+0
МAТ103 Геометрия
7
3+3+0
МAТ201 Анализ II
6
3+2+0
Спорт
4
0+2+0
Компютърни науки 2 курс


Изследване на операциите

4,5
2+1+1
CSC225Т. Операционни системи
гл.ас.д-р М.Филипова
6
3+0+2
CSF210T. Дизайн и анализ на алгоритми
6
3+2+0
CSC230T. Компютърни мрежи
4,5
3+0+1
МAТ202. Алгебра II
8
3+3+0
Компютърни науки 3 курс


CSC270T. Бази от данни

6
3+0+2
CSC321. Системи за паралелна обработка
6
3+2+0
APM102. Вероятности и статистика
6
2+3+0
CSC290T. Софтуерни технологии
3
2+0+0
CSC280T. Социално-правни аспекти на ИТ
2
1+0+0
Компютърни науки 4 курс


Учебна 2010/2011 г. - Зимен семестър

Наименование на учебните дисциплини Лектор ECTS- кредити Седмичен хорариум
Компютърни науки 1 курсCSC101I. Увод в програмирането 1 поток 2 поток

9 4+2+2
CSF105I. Дискретни структури 1 поток 2 поток
6,5 3+3+0
МAТ101. Анализ I 1 поток 2 поток
6,5 3+3+0
МAT102. Алгебра I 1 поток 2 поток доц.Е. Великова, доц.А. Каспарян
6 2+3+0
Спорт

0+2+0
Компютърни науки 2 курс


CSC103I. Програмиране на С доц. Ст. Бъчваров
4,5 2+0+2
CSC220T. Компютърни архитектури
4,5 4+0+0
CSC344T. Функционално програмиране доц. д-р М. Нишева
6 3+0+2
CSC250T. Основи на компютърната графика
4,5 2+0+2
Английски език
2.5 0+2+0
Компютърни науки 3 курс


CSC226Т. Системно програмиране гл. ас. д-р М. Филипова
5 2+0+2
CSC232T. Мрежово програмиране
6
3+0+2
CSC345. Логическо програмиране
6 3+0+2
APM101. Числен анализ
6 3+0+2
Компютърни науки 4 курс


CSC231. World-Wide Web технологии
6 2+0+2
CSC260T. Изкуствен интелект
7 3+2+0
CSC291T. Софтуерни архитектури
3 2+0+0

Учебна 2009/2010 г. - Зимен семестър

Наименование на учебните дисциплини Лектор ECTS- кредити Седмичен хорариум
Компютърни науки 1 курсCSC101I. Увод в програмирането
9 4+2+2
CSF105I. Дискретни структури
6,5 3+3+0
МAТ101. Анализ I
6,5 3+3+0
МAT102. Алгебра I доц.Е.Великова
6 2+3+0
Спорт

0+2+0
Компютърни науки 2 курс


МАТ201. Анализ II

6 3+2+0
CSC220T. Компютърни архитектури
5 4+0+0
CSC344T. Функционално програмиране доц. М. Нишева 6 3+0+2
CSC250T. Основи на компютърната графика доц. А. Попов 5 2+0+2
Английски език
2 0+2+0
Компютърни науки 3 курс


CSC226Т. Системно програмиране
5 2+0+2
CSC231. World-Wide Web технологии
5
2+0+2
CSC345. Логическо програмиране
6 3+0+2
APM101. Числен анализ
6 3+0+2
Компютърни науки 4 курс


CSC231. World-Wide Web технологии
6 2+0+2
CSC260T. Изкуствен интелект
7 3+2+0
CSC291T. Софтуерни архитектури*
3 2+0+0

 Учебна 2009/2010 г. - Летен семестър

Наименование на учебните дисциплини Лектор ECTS- кредити Седмичен хорариум
Компютърни науки 1 курсCSC102I Структури от данни и обектно-ориентирано програмиране
9
4+2+2
CSF106I Езици, автомати и изчислимост
6
3+2+0
МAТ103 Геометрия
7
3+3+0
МAТ201 Анализ II
6
3+2+0
Спорт
4
0+2+0
Компютърни науки 2 курс


CSC225Т. Операционни системи
гл.ас.д-р М.Филипова
6
3+0+2
CSF210T. Дизайн и анализ на алгоритми
5
3+1+0
CSC230T. Компютърни мрежи
5
3+0+1
МAТ202. Алгебра II
8
3+3+0
Компютърни науки 3 курс


CSC270T. Бази от данни

6
3+0+2
CSC321. Системи за паралелна обработка
6
3+2+0
APM102. Вероятности и статистика
6
2+3+0
CSC290T. Софтуерни технологии
3
2+0+0
CSC280T. Социално-правни аспекти на ИТ
2
1+0+0
Компютърни науки 4 курс


Учебна 2008/2009 г. - Зимен семестър

 

Компютърни науки 1 к., 1 поток Лектор
Кредити
Хорариум
CSC101I. Увод в програмирането

9,5 4+2+2
CSF105I. Дискретни структури
7 3+3+0
МAT102. Алгебра I
доц. д-р Ев. Великова
5 2+2+0
Английски език д-р Ж. Банкова
3,5
0+3+0
Спорт
5 0+0+4
Компютърни науки 2 к., 1 поток


МAТ201. Анализ II
6
3+2+0
CSC220T. Компютърни архитектури 
5 4+0+0
CSC344T. Функционално програмиране доц. М. Тодорова


CSC250T. Основи на компютърната графика доц. Ан. Попов
5
2+0+2
Компютърен английски език
2
0+2+0
Компютърни науки 3 к., 1 поток


CSC226Т. Системно програмиране
5 2+0+2
CSC231. World-Wide Web технологии
5 2+0+2
CSC345. Логическо програмиране
6 3+0+2
APM101. Числен анализ  доц. дмн Г. Николов
6 3+0+2
Компютърни науки 4 к., 1 поток


CSC232T. Мрежово програмиране
7 3+0+2
CSC290T. Софтуерни технологии

3 2+0+0
CSC260T. Изкуствен интелект
7 3+2+0

 

 Учебна 2008/2009 г. - Летен семестър

 

Компютърни науки 1 к., 1 поток
Лектор
Кредити
Хорариум
Структури от данни и обектно-ориентирано програмиране    10 4+2+2
CSF106I. Езици, автомати и изчислимост  доц. Д-р Ал. Соскова 6 3+2+0
МAТ103. Геометрия   7 3+3+0
МAТ101. Анализ I доц. д-р Г. Александров
7
3+3+0
Компютърни науки 2 к., 1 поток  

CSC225Т. Операционни системи   6 3+0+2
CSF210T. Дизайн и анализ на алгоритми   5 3+1+0
CSC230T. Компютърни мрежи   5 3+0+1
МAТ202. Алгебра II  доц. д-р Ев. Великова
8 3+3+0
Компютърни науки 3 к., 1 поток  

CSC270T. Бази от данни   6 3+0+2
CSC321. Системи за паралелна обработка   6 3+2+0
APM102. Вероятности и статистика  доц. Пл. Матеев 6 2+3+0
Компютърни науки 4 к., 1 поток  

CSC280T. Социално-правни аспекти на ИТ   2 1+0+0
CSC291T. Софтуерни архитектури
  3 2+0+0
Действия към документ