Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Описания на задължителните дисциплини, по учебни години Информационни системи - описание на задължителните курсовете, архив
Навигация
 

Информационни системи - описание на задължителните курсовете, архив

Учебна 2010/2011 г. - Летен семестър

 

Наименование на учебните дисциплини Лектор ECTS- кредити Седмичен хорариум
Първи курс- Информационни системиФункционално програмиране
доц.  М. Нишева
6
3+0+2
Втори курс - Информационни системи


Трети курс - Информационни системи


Четвърти курс - Информационни системи

Учебна 2010/2011 г. - Зимен семестър

 

Наименование на учебните дисциплини Лектор ECTS- кредити Седмичен хорариум
Първи курс- Информационни системиДискретни структури
7,5 3+3+0
Увод в програмирането
6 3+2+0
Анализ I
9,5 4+2+2
Алгебра  доц. д-р Е. Великова
7 3+3+0
Втори курс - Информационни системи


Компютърни архитектури
5 4+0+0
Структури от данни

6 3+2+0
Информационни системи – теория и практика
4 3+0+0
Английски език 1
2,5 0+2+0
Трети курс - Информационни системи


Въведение в системите, основани на знания доц. д-р М. Нишева 5 2+2+0
Проектиране на физическо ниво и реализация със СУБДI

8,5
3+2+2
XML програмиране
5 2+0+2
Специализиран английски език
2,5 0+2+0
Четвърти курс - Информационни системи


Системи за е – бизнес
8 3+0+3
Управление на проекти
5 2+0+2
Избираеми дисциплини 3 бр
17

Учебна 2009/2010 г. - Зимен семестър

 

Наименование на учебните дисциплини Лектор ECTS- кредити Седмичен хорариум
Първи курс- Информационни системиИзползване на информационни системи
3 0+0+3
Увод в програмирането
5,5 3+2+0
Анализ I
9 4+2+2
Алгебра доц.Е.Великова
7 3+3+0
Функционално програмиране доц.М.Нишева
5,5 3+0+2
Избираеми дисциплини
0
Втори курс - Информационни системи


Компютърни архитектури
5 4+0+0
Езици и среди за Интернет програмиране

5
2+0+2
Е-бизнес: стратегия, архитектура, проектиране

4 3+0+0
Програмиране, структури от данни, файлове и обекти II

8 3+2+2
Избираеми дисциплини 2 бр.
8
Трети курс - Информационни системи


Въведение в системите, основани на знания доц.М.Нишева 5 2+2+0
Проектиране на физическо ниво и реализация със СУБДI

8,5
3+2+2
XML програмиране
5 2+0+2
Специализиран английски език
2,5 0+2+0
Избираеми дисциплини 1 бр
9

Четвърти курс - Информационни системи


Системи за е – бизнес
8 3+0+3
Управление на проекти
5 2+0+2
Избираеми дисциплини 3 бр
17

Учебна 2009/2010 г. - Летен семестър

 Не са представени анотации

Учебна 2008/2009 г. - Зимен семестър

 

Информационни системи 1 к.
Лектор
Кредити
Хорариум
IS2002.PO.1 Използване на информационни системи
3,5 0+0+3
IS2002.5.1. Основи на програмирането доц.д-р М. Нишева 6,0 3+0+2
ISMAT 1.1. Анализ I
9,0 4+2+2
ISMAT 1.2. Алгебрични структури I доц д-р Е. Великова
9,0 3+3+2
Спорт
2,5 0+0+2
Информационни системи 2 к.


Компютърни архитектури
6,0 3+0+2
IS2002.PO.2. Езици и среди за ИНТЕРНЕТ програмиране доц.д-р П.Павлов 4,5 2+0+2
IS2002.2. Е – бизнес: стратегия, архитектура, проектиране доц д-р П. Русков
3,5 3+0+0
IS2002.5.3. Програмиране, структури от данни, файлове и обекти II доц.д-р П.Павлов
8,0 3+2+2
Информационни системи 3 к.


IS2002.5.4. Въведение в системите, основани на знания доц.д-р М. Нишева
5,0 2+2+0
IS2002.8.1. Проектиране на физическо ниво и реализация със СУБД I
8,5 3+2+2
IS2002.9.2. XML програмиране доц.д-р П.Павлов 5,0 2+0+2
Специализиран английски език
2,5 0+2+0
Информационни системи 4 к.


IS 2002.9.3. Системи за е – бизнес
8,0 3+0+3
IS 2002.10. Управление на проекти
5,0 2+0+2

Учебна 2008/2009 г. - Летен семестър

 

Информационни системи 1 к.
Лектор
Кредити
Хорариум
IS2002.1. Основи на информационните системи
3,5 3+0+0
IS2002.5.2. Програмиране, структури от данни, файлове и обекти I доц. д-р П. Павлов
8,0 3+2+2
ISMAT 2.1. Анализ II
7,0 3+2+1
Английски език 1
2,5 0+2+0
Информационни системи 2 к.


Разпределени ИТ архитектури
6,0 3+0+2
IS2002.3. Информационни системи – теория и практика
3,5 3+0+0
IS 2002.6. Компютърни мрежи и телекомуникации
4,0 2+0+2
MAT271. Статистика и емпирични методи доц. Пл. Матеев
7,0 2+2+2
Английски език 2 д-р Ж. Банкова
2,5 0+2+0
Информационни системи 3 к.


IS2002.8.2. Проектиране на физическо ниво и реализация със СУБД - II 

8,5 3+2+2
IS2002.7. Анализ и логическо проектиране
6,0 3+2+0
IS2002.9.1. ASP програмиране доц. д-р П. Павлов 5,0 2+0+2
Действия към документ