Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Описания на задължителните дисциплини, по учебни години Математика и информатика - описание на задължителните курсове, архив
Навигация
 

Математика и информатика - описание на задължителните курсове, архив

Учебна 2010/2011 г. - Летен семестър

 

Дисциплина Лектор
 Кредити
 Седмичен
 хорариум
Математика и информатика 1 курс


Висша алгебра
доц д-р А. Каспарян
7,0
3+3
Математика и информатика 2 курс


Математика и информатика 3 курс


Информационни системи (бази от данни)
гл.ас.д-р М.Филипова
5,0
2+2+0
Математика и информатика 4 курс


Учебна 2010/2011 г. - Зимен семестър

 

Дисциплина Лектор
 Кредити
 Седмичен
 хорариум
Математика и информатика 1 курс


 Линейна алгебра доц. д-р А. Каспарян
7,0 3+3+0
 Аналитична геометрия
7,0 3+3+0
 Диференциално и интегрално смятане I
9,0 4+4+0
 Компютърни системи и технологии
4,5 2+0+2
 Английски език 1
2,5 0+2+0
 Избираеми дисциплини
0
Математика и информатика 2 курс


 Дискретна математика и алгоритми
7,0 3+3+0
 Структури от данни и програмиране
9,5 4+2+2
 Училищен курс по алгебра и анализ
8,5 3+4+0
Математика и информатика 3 курс


 Увод във вероятностите и математическата статистика
5,0 2+2+0
 Езици и среди за обучение д-р П. Бойчев
7,0 2+4+0
 Теория на числата
5,0 2+2+0
 Училищен курс по геометрия доц. К. Банков
8,0 3+4+0
Математика и информатика 4 курс


 Методика на обучението по математика – 2 с хоспитиране

7,0 2+2+2
 Практикум по математика
4 0+3+0
 Училищен курс по информационни технологии

5 2+2+0
 Методика на обучението по информатика и ИТ с хоспитиране
3,5 2+1+1

Учебна 2009/2010 г. - Зимен семестър

 

Дисциплина Лектор
 Кредити
 Седмичен
 хорариум
Математика и информатика 1 курс


 Линейна алгебра доц. А. Каспарян
7,0 3+3+0
 Аналитична геометрия
7,0 3+3+0
 Диференциално и интегрално смятане I
9,0 4+4+0
 Компютърни системи и технологии
4,5 2+0+2
 Английски език 1
2,5 0+2+0
 Избираеми дисциплини
0
Математика и информатика 2 курс


 Дискретна математика и алгоритми доц.Ал.Соскова
7,0 3+3+0
 Структури от данни и програмиране доц. Е. Кръстев
9,5 4+2+2
 Училищен курс по алгебра и анализ
8,5 3+4+0
 Задължително избираеми дисциплини - минимален брой 1 от следните (Списък I): Математически анализ/Диференциални уравнения
5,0
Математика и информатика 3 курс


 Увод във вероятностите и математическата статистика
5,0 2+2+0
 Езици и среди за обучение д-р П.Бойчев
7,0 2+4+0
 Теория на числата
5,0 2+2+0
 Училищен курс по геометрия доц. К. Банков
8,0 3+4+0
 Задължително избираеми дисциплини - минимален брой 1 от следните (Списък I): Топология/Частни диференциални уравнения
5,0
Математика и информатика 4 курс


 Методика на обучението по математика – 2 (Специална методика)
доц. Ю. Нинова
5,0 2+2+0
 Практикум по математика
3,5 0+3+0
 Училищен курс по информационни технологии
5,0 2+2+0
 Хоспитиране по математика
2,5 0+2+0
 Хоспитиране по информатика и ИТ
1,5 0+1+0
 Методика на обучението по информатика и ИТ
3,5 2+0+1
 Избираеми дисциплини - минимален брой 2 (поне 1 от списък II)
9

Учебна 2009/2010 г. - Летен семестър

 

Дисциплина Лектор
 Кредити
 Седмичен
 хорариум
Математика и информатика 1 курс


Математика и информатика 2 курс


Математика и информатика 3 курс


Информационни системи (бази от данни)
гл.ас.д-р М.Филипова
5,0
2+2+0
Математика и информатика 4 курс


 
History

Учебна 2008/2009 г. - Зимен семестър

 

Математика и информатика 1к. Лектор
Кредити
Хорариум
Линейна алгебра доц д-р А. Каспарян
7,0 3+3+0
Аналитична геометрия
7,0 3+3+0
Диференциално и интегрално смятане I
9,0 4+4+0
Компютърни системи и технологии доц Ел. Гурова
4,5 2+0+2
Английски език 1 д-р Ж. Банкова 2,5 0+2+0
Математика и информатика 2к.


Дискретна математика и алгоритми доц д-р Ал. Соскова
7,0 3+3+0
Структури от данни и програмиране доц д-р Ев. Кръстев
9,5 4+2+2
Училищен курс по алгебра и анализ доц д-р Ив. Тонов
8,5 3+4+0
Задължително избираеми дисциплини - минимален брой 1 от следните: Математически анализ /Диференциални уравнения
5,0
Математика и информатика 3к.


Увод във вероятностите и математическата статистика
5,0 2+2+0
Езици и среди за обучение доц д-р П. Бойчев
7,0 2+4+0
Теория на числата доц д-р Ив. Тонов
5,0 2+2+0
Училищен курс по геометрия доц д-р К. Банков
8,0 3+4+0
Задължително избираеми дисциплини - минимален брой 1 от следните: Топология/Частни диференциални уравнения гл.ас. Цв. Христов
5,0
Математика и информатика 4к.


Методика на обучението по математика – 2 (Специална методика)
доц д-р Ю. Нинова
5,0 2+2+0
Практикум по математика
3,5 0+3+0
Училищен курс по информационни технологии
5,0 2+2+0
Хоспитиране по математика
2,5 0+2+0
Хоспитиране по информатика и ИТ
1,5 0+1+0
Методика на обучението по информатика и ИТ
3,5 2+0+1
Избираеми дисциплини - минимален брой 2 (поне 1 от списък II)
9

Учебна 2008/2009 г. - Летен семестър

 

Математика и информатика 1к.
Лектор
Кредити
Хорариум
Висша алгебра доц. д-р А. Каспарян
7,0 3+3+0
Диференциално и интегрално смятане II
10,0 4+4+0
Увод в програмирането доц. д-р Е. Кръстев
10,0 4+2+2
Английски език 2 д-р Ж. Банкова
3,0 0+2+0
Математика и информатика 2к.


Геометрия
10,5 4+4+0
Педагогика
5 2+2+0
Психология
4 3+0+0
Избираеми дисциплини - минимален брой 2, поне едно от следните: Комплексен анализ/Аналитична механика/ Числени методи/ Математическо оптимиране доц. д-р В. Хаджийски
........
доц. д-р Н. Найденов
доц. д-р Н. Златева, гл.ас. д-р А.Попова
8,0
Математика и информатика 3к.


Компютърни мрежи (CISCO) - практикум гл. ас.  Ел. Стефанова 2,5
0+2+0
Аудио-визуални и информационни технологии в обучението д-р Ев. Сендова
5,0 2+0+2
Методика на обучението по математика I (Обща методика) доц. д-р Юлия Нинова
5,0 2+2+0
Училищен курс по информатика
5,0 2+2+0
Информационни системи (бази от данни)
5,0 2+2+0
Математика и информатика 4к.


Текуща педагогическа практика
3,5 0+3+0
Преддипломна педагогическа практика
6,0 0+5+0

 

Действия към документ