Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Описания на задължителните дисциплини, по учебни години Математика - описание на задължителните курсове, архив

Математика - описание на задължителните курсове, архив

Учебна 2010/2011 г. - Летен семестър

Няма представени анотации.

Учебна 2010/2011 г. - Зимен семестър

 

Дисциплина Лектор
Кредити
 Седмичен
 хорариум
Математика 1 курс Линейна алгебра
8,5 3+3+0
 Аналитична геометрия проф. дмн Ст. Иванов
7,0 3+2+0
 Диференциално и интегрално смятане I
11,5 4+4+0
 Английски език 1
3,0 0+2+0
Математика 2 курс


 Висша алгебра II
4,5 2+2+0
 Математически анализ I
7,0 4+2+0
 Диференциални уравнения
7,0 3+3+0
 Структури от данни и програмиране
7,0 4+2+0
Математика 3 курс


 Аналитична механика
6,5 4+2+0
 Комплексен анализ доц. д-р В. Хаджийски
6,5 4+2+0
 Математическа логика гл. ас. Хр. Ганчев
5,5 3+2+0
 Частни диференциални уравнения
6,5 4+2+0
 Учебен семинар - I
2,5 0+2+0
Математика 4 курс


Учебна 2009/2010 г. - Зимен семестър

 

Дисциплина Лектор
Кредити
 Седмичен
 хорариум
Математика 1 курс Линейна алгебра
8,5 3+3+0
 Аналитична геометрия Ст.н.с.II ст. Г.Ганчев
7,0 3+2+0
 Диференциално и интегрално смятане I
11,5 4+4+0
 Английски език 1
3,0 0+2+0
 Избираеми дисциплини - минимален брой 0
0
Математика 2 курс


 Висша алгебра II
4,5 2+2+0
 Математически анализ I
7,0 4+2+0
 Диференциални уравнения
7,0 3+3+0
 Структури от данни и програмиране доц. Е. Кръстев
7,0 4+2+0
 Избираеми дисциплини - минимален брой 1
4,5
Математика 3 курс


 Аналитична механика
6,5 4+2+0
 Комплексен анализ доц. В. Хаджийски
6,5 4+2+0
 Математическа логика проф. Д. Скордев
5,5 3+2+0
 Частни диференциални уравнения доц. М. Каратопраклиева
6,5 4+2+0
 Учебен семинар - I
2,5 0+2+0
 Избираеми дисциплини
2,5
Математика 4 курс


 Избираеми дисциплини
30,0

Учебна 2009/2010 г. - Летен семестър

 

Дисциплина Лектор
Кредити
 Седмичен
 хорариум
Математика 1 курсВисша алгебра I   

5,0
2+2+0
Диференциално и интегрално смятане II
10,0
4+4+0
Увод в програмирането
7,5
4+2+0
Английски език 2
2,5
0+2+0
Математика 2 курс


Математически анализ II    

7,0
4+2+0
Диференциална геометрия
7,0
4+2+0
Числени методи
7,0
4+2+0
Дискретна математика доц.А.Буда
4,5
2+2+0
Практикум по информатика
2.0
0+2+0
Математика 3 курс


Математическо оптимиране

4,5
2+2+0
Увод в механика на непрекъснатите среди проф.дмн Ц.Иванов
4,5
3+1+0
Теория на вероятностите
4,5
2+2+0
Учебен семинар II
2,5
0+2+0
Математика 4 курс


Учебна 2008/2009 г. - Зимен семестър

Математика 1к., 1 поток Лектор
Кредити
Хорариум
Линейна алгебра
8,5 3+3+0
Аналитична геометрия проф. дмн Ст. Иванов
7,0 3+2+0
Диференциално и интегрално смятане I
11,5 4+4+0
Английски език 1 д-р Ж. Банкова
3,0 0+2+0
Математика 2к., 1 поток


Висша алгебра II
4,5 2+2+0
Математически анализ I
7,0 4+2+0
Диференциални уравнения
7,0 3+3+0
Структури от данни и програмиране
7,0 4+2+0
Математика 3к., 1 поток


Аналитична механика
6,5 4+2+0
Комплексен анализ доц. д-р В. Хаджийски
6,5 4+2+0
Математическа логика проф. дмн Д. Скордев
5,5 3+2+0
Частни диференциални уравнения доц. д-р М. Каратопраклиева
6,5 4+2+0
Учебен семинар - I
2,5 0+2+0

 

 

Учебна 2008/2009 г. - Летен семестър

 

Математика 1к., 1 поток Лектор
Кредити
Хорариум
Висша алгебра I
5,0 2+2+0
Диференциално и интегрално смятане II
10,0 4+4+0
Увод в програмирането доц. д-р Е. Кръстев
7,5 4+2+0
Английски език 2 д-р. Ж. Банкова
2,5 0+2+0
Математика 2к., 1 поток


Математически анализ II
7,0 4+2+0
Диференциална геометрия проф. дмн Ст. Иванов
7,0 4+2+0
Числени методи проф. дмн Б. Боянов
7,0 4+2+0
Дискретна математика
4,5 2+2+0
Практикум по информатика
2,0 0+2+0
Математика 3к., 1 поток


Математическо оптимиране
4,5 2+2+0
Увод в механика на непрекъснатите среди проф. дмн. Ц.  Иванов
4,5 3+1+0
Теория на вероятностите доц. д-р Л. Минкова
4,5 2+2+0
Учебен семинар II
2,5 0+2+0
Действия към документ
Новини
Jun 23, 2017 ОКС "Бакалавър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г., задължителни дисциплини
Jun 19, 2017 ИД "Изчислителна биология 2", МП Био- и медицинска информатика, провеждане 26 юни - 11 юли 2017
Jun 18, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 2, 18 юни 2017 , задачи и примерни решения
Jun 16, 2017 Лекция на Yoshinobu Kano, Challenges in Natural Language Processing: Question Answering and Dialog System, 20 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по Числени методи, спец. ''Статистика'', 2 курс, 26 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по ДИС, спец. "Информационни системи", 4 курс, подготовка за ДИ, 28 юни 2017
Jun 13, 2017 Допълнително обучение по Функционално програмиране, спец. "Информационни системи", 4 курс , подготовка за ДИ, 15 юни 2017
Jun 12, 2017 Отбори от ФМИ завоюваха награди на форума "Изгряващи звезди", 2017
Jun 12, 2017 Препитване по ИО на Excel, спец. КН, 2 курс, които не са явили на обявените дати, 13 юни 2017
Jun 10, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 1, 10 юни 2017 , задачи, отговори и примерни решения
Jun 09, 2017 Допълнително обучение по Диференциална геометрия, спец. ''Математика'', 2 курс, 11 юни 2017
Още новини...