Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Описания на задължителните дисциплини, по учебни години Приложна математика - описание на задължителните курсове, архив
Навигация
 

Приложна математика - описание на задължителните курсове, архив

Учебна 2010/2011 г. - Летен семестър

Дисциплина Лектор
Кредити
Седмичен
хорариум
Първи курс - Приложна математикаВисша алгебра
доц. д-р А. Каспарян
7,0
3+3+0
Диференциално и интегрално смятане II
9,0
4+4+0
Структури данни и програмиране доц. д-р Ст. Бъчваров
7,0
4+2+0
Математически увод в икономиката
5,0
3+0+0
Английски език 2
2,0
0+2+0
Втори курс - Приложна математика


Комплексен анализ

9,0
4+3+0
Теория на вероятностите и математическа статистика
7,0
3+3+0
Числени методи на анализа доц. д-р Л.Милев
6,0
3+2+0
Макроикономика I
5,0
2+2+0
Трети курс - Приложна математика


Математическо оптимиране II

5,0
2+2+0
Механика на непрекъснатите среди
5,0
3+1+0
Приложна статистика
5,0
3+0+0
Числени методи за диференциални уравнения
5,0
3+0+0
Четвърти курс - Приложна математика

Учебна 2010/2011 г. - Зимен семестър

 

Дисциплина Лектор
Кредити
Седмичен
хорариум
Първи курс - Приложна математикаЛинейна алгебра
7,0 3+3+0
Аналитична геометрия доц. Б. Александров
5,0 2+2+0
Диференциално и интегрално смятане I
9,0 4+4+0
Увод в програмирането доц. Ст. Бъчваров
7,0 4+2+0
Английски език 1
2,0 0+2+0
Втори курс - Приложна математика


Математически анализ
5,0 2+2+0
Диференциални уравнения
7,0 3+3+0
Дискретна математика
7,0 3+3+0
Математическо моделиране
5,0 3+0+0
Трети курс - Приложна математика


Аналитична механика
8,0 4+2+0
Числени методи на линейната алгебра доц. д-р Н. Найденов
6,0 2+0+2
Математическо оптимиране I доц. д-р Н. Златева
5,0 2+2+0
Уравнения на математическата физика
6,0 3+1+2
Диференциална геометрия проф. дмн Ст. Иванов
5,0 2+2+0
Четвърти курс - Приложна математика


Учебна 2009/2010 г. - Зимен семестър

 

Дисциплина Лектор
Кредити
Седмичен
хорариум
Първи курс - Приложна математикаЛинейна алгебра
7,0 3+3+0
Аналитична геометрия
5,0 2+2+0
Диференциално и интегрално смятане I
9,0 4+4+0
Увод в програмирането доц.Ст.Бъчваров
7,0 4+2+0
Английски език 1
2,0 0+2+0
Избираеми дисциплини
0
Втори курс - Приложна математика


Математически анализ доц.Н.Рибарска
5,0 2+2+0
Диференциални уравнения
7,0 3+3+0
Дискретна математика
7,0 3+3+0
Математическо моделиране
5,0 3+0+0
Избираеми дисциплини
6,0
Трети курс - Приложна математика


Аналитична механика
8,0 4+2+0
Числени методи на линейната алгебра доц.Н.Найденов
6,0 2+0+2
Математическо оптимиране I гл.ас.А.Попова
5,0 2+2+0
Уравнения на математическата физика доц.Й.Йорданов
6,0 3+1+2
Диференциална геометрия
5,0 2+2+0
Избираеми дисциплини
0
Четвърти курс - Приложна математика


Избираеми дисциплини
30,0

Учебна 2009/2010 г. - Летен семестър

Дисциплина Лектор
Кредити
Седмичен
хорариум
Първи курс - Приложна математикаВисша алгебра

7,0
3+3+0
Диференциално и интегрално смятане II доц.д-р Л.Николва
9,0
4+4+0
Структури данни и програмиране
7,0
4+2+0
Математически увод в икономиката
5,0
3+0+0
Английски език 2
2,0
0+2+0
Втори курс - Приложна математика


Комплексен анализ

9,0
4+3+0
Теория на вероятностите и математическа статистика
7,0
3+3+0
Числени методи на анализа доц.Л.Милев
6,0
3+2+0
Макроикономика I
5,0
2+2+0
Трети курс - Приложна математика


Математическо оптимиране II

5,0
2+2+0
Механика на непрекъснатите среди проф.дмн Ц.Иванов
5,0
3+1+0
Приложна статистика
5,0
3+0+0
Числени методи за диференциални уравнения
5,0
3+0+0
Четвърти курс - Приложна математика


Учебна 2008/2009 г. - Зимен семестър

 

Приложна математика 1 к.
Лектор
Кредити
Хорариум
Линейна алгебра
7,0 3+3+0
Аналитична геометрия проф дмн Ст. Иванов
5,0 2+2+0
Диференциално и интегрално смятане I доц д-р Л.Николова
9,0 4+4+0
Увод в програмирането
7,0 4+2+0
Английски език 1 д-р Ж. Банкова
2,0 0+2+0
Приложна математика 2 к.


Математически анализ
5,0 2+2+0
Диференциални уравнения
7,0 3+3+0
Дискретна математика
7,0 3+3+0
Математическо моделиране
5,0 3+0+0
Приложна математика 3 к.


Аналитична механика
8,0 4+2+0
Числени методи на линейната алгебра доц д-р Н.Найденов
6,0 2+0+2
Математическо оптимиране I доц д-р Н.Златева
5,0 2+2+0
Уравнения на математическата физика
6,0 3+1+2
Диференциална геометрия
5,0 2+2+0

 

Учебна 2008/2009 г. - Летен семестър

 

Приложна математика 1 к.
Лектор
Кредити
Хорариум
Висша алгебра
7,0 3+3+0
Диференциално и интегрално смятане II доц. д-р Л. Николова
9,0 4+4+0
Структури данни и програмиране
7,0 4+2+0
Математически увод в икономиката
5,0 3+0+0
Английски език 2 д-р Ж. Банкова
2,0 0+2+0
Приложна математика 2 к.


Комплексен анализ
9,0 4+3+0
Теория на вероятностите и математическа статистика доц. д-р Д. Дончев
7,0 3+3+0
Числени методи на анализа доц. д-р Л. Милев
6,0 3+2+0
Макроикономика I доц. д-р Й.Йорданов
д-р А. Василев
5,0 2+2+0
Приложна математика 3 к.


Математическо оптимиране II доц. д-р Н. Златева
доц. д-р М. Иванов
5,5 2+2+0
Механика на непрекъснатите среди проф дмн Ц. Николов
5,5 3+1+0
Приложна статистика доц. Пл. Матеев
5,5 2+0+2
Числени методи за диференциални уравнения доц.Т.Черногорова, проф. Ст. Димова
5,0 3+0+0
Действия към документ
Новини
Jun 23, 2017 ОКС "Бакалавър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г., задължителни дисциплини
Jun 19, 2017 ИД "Изчислителна биология 2", МП Био- и медицинска информатика, провеждане 26 юни - 11 юли 2017
Jun 18, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 2, 18 юни 2017 , задачи и примерни решения
Jun 16, 2017 Лекция на Yoshinobu Kano, Challenges in Natural Language Processing: Question Answering and Dialog System, 20 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по Числени методи, спец. ''Статистика'', 2 курс, 26 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по ДИС, спец. "Информационни системи", 4 курс, подготовка за ДИ, 28 юни 2017
Jun 13, 2017 Допълнително обучение по Функционално програмиране, спец. "Информационни системи", 4 курс , подготовка за ДИ, 15 юни 2017
Jun 12, 2017 Отбори от ФМИ завоюваха награди на форума "Изгряващи звезди", 2017
Jun 12, 2017 Препитване по ИО на Excel, спец. КН, 2 курс, които не са явили на обявените дати, 13 юни 2017
Jun 10, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 1, 10 юни 2017 , задачи, отговори и примерни решения
Jun 09, 2017 Допълнително обучение по Диференциална геометрия, спец. ''Математика'', 2 курс, 11 юни 2017
Още новини...