Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Описания на задължителните дисциплини, по учебни години Софтуерно инженерство - описание на задължителните курсове, архив
Навигация
 

Софтуерно инженерство - описание на задължителните курсове, архив

Учебна 2010/2011г. - Летен семестър

Наименование на учебните дисциплини Лектор ECTS- кредити Седмичен хорариум
Софтуерно инженерство 1 курсОбектно-ориентирано програмиране

5,5
3+2+0
Дискретни структури II
6
3+2+0
Анализ II доц. д-р Вл. Бабев
7
3+3+0
Геометрия

7
3+3+0
Компютърен английски език
2
0+2+0
Софтуерно инженерство 2 курс


Операционни системи

6
3+0+2
Програмиране на разпределени, паралелни и системни приложения
6
3+0+2
Компютърни мрежи
5
3+0+1
Проектиране на човеко машинен интерфейс
5
2+0+2
Уравнения на математическата физика с използване на система за научни изчисления
5
2+0+2
Софтуерно инженерство 3 курс


Бази от данни

6
3+0+2
Софтуерни архитектури и разработка на софтуер
5
2+0+2
Анализ на софтуерните изисквания
5
2+2+0
Софтуерно инженерство 4 курс


Учебна 2010/2011 г. - Зимен семестър

Наименование на учебните дисциплини Лектор ECTS- кредити Седмичен хорариум
Софтуерно инженерство 1 курсCS Увод в програмирането
5,5 3+2+0
CS Дискретни структури I доц. д-р А. Дичев
7 3+3+0
МАТ Анализ I доц. д-р Вл. Бабев
7 3+3+0
МАТ Алгебра
7 3+3+0
Софтуерно инженерство 2 курс


Структури от данни и алгоритми
6,5 3+2+0
Компютърни архитектури
5 4+0+0
Увод в софтуерното инженерство
6,5 3+1+1
Икономика на софтуерното инженерство
2,5 2+0+0
Компютърен английски език
2,5 0+2+0
Софтуерно инженерство 3 курс


Статистика и емпирични методи
7 2+2+2
Управление на качеството
6 3+2+0
Социално правни аспекти на софтуерното инженерство
2,5 2+0+0
Софтуерно инженерство 4 курс


Проектиране и интегриране на софтуерни системи
5 2+0+3
Управление на проекти
4 3+0+1
Маркъп езици (XML)
4 2+0+2

Учебна 2009/2010 г. - Зимен семестър

Наименование на учебните дисциплини Лектор ECTS- кредити Седмичен хорариум
Софтуерно инженерство 1 курсУвод в програмирането
6,5 3+2+0
Дискретни структури I доц.А.Дичев
7 3+3+0
Анализ I доц.Н.Рибарска
7 3+3+0
Алгебра
7 3+3+0
Спорт
2,5 0+0+2
Избираеми дисциплини
0
Софтуерно инженерство 2 курс


Структури от данни и алгоритми
6,5 3+2+0
Компютърни архитектури
5 4+0+0
Увод в софтуерното инженерство
6,5 3+1+1
Икономика на софтуерното инженерство
2,5 2+0+0
Компютърен английски език
2,5 0+2+0
Избираеми дисциплини – мин.брой 1
7
Софтуерно инженерство 3 курс


Статистика и емпирични методи
7 2+2+2
Управление на качеството
6 3+2+0
Социално правни аспекти на софтуерното инженерство
2,5 2+0+0
Избираеми дисциплини- мин.брой 3
14,5
Софтуерно инженерство 4 курс


Проектиране и интегриране на софтуерни системи
5 2+0+3
Управление на проекти
4 3+0+1
Маркъп езици (XML)
4 2+0+2
Избираеми дисциплини- мин.брой 3
17

Учебна 2009/2010 г. - Летен семестър

Наименование на учебните дисциплини Лектор ECTS- кредити Седмичен хорариум
Софтуерно инженерство 1 курсОбектно-ориентирано програмиране

6,5
3+2+0
Дискретни структури II
6,5
3+2+0
Анализ II
6,5
3+2+0
Геометрия на движението доц.д-р Ив.Миховски
5
3+0+1
Комуникативни умения
2,5
1+0+1
Английски език
3
0+3+0
Софтуерно инженерство 2 курс


Операционни системи
доц.Й.Денев
6
3+0+2
Програмиране на разпределени, паралелни и системни приложения
6
3+0+2
Компютърни мрежи
5
3+0+1
Проектиране на човеко машинен интерфейс доц.Кр.Стефанов
5
2+0+2
Уравнения на математическата физика с използване на система за научни изчисления гл.ас.д-р Т.Попов
5
2+0+2
Софтуерно инженерство 3 курс


Бази от данни

6
3+0+2
Софтуерни архитектури и разработка на софтуер
5
2+0+2
Анализ на софтуерните изисквания доц. С.Илиева
доц. О.Георгиева,
ас. Ир. Павлова
5
2+2+0
Софтуерно инженерство 4 курс


Учебна 2008/2009 г. - Зимен семестър

 

Софтуерно инженерство 1 к.
Лектор
Кредити
Хорариум
CSC101I. Увод в програмирането
6,5 3+2+0
CSF105SE. Дискретни структури I
8,0 3+3+0
МAТ101. Анализ I
8,0 3+3+0
МAT102. Алгебра I
5,0 2+2+0
NT101. Спорт
2,5 0+0+2
Софтуерно инженерство 2 к.


CSC103I. Структури от данни и алгоритми
6,5 3+2+0
CSC220T. Компютърни архитектури

5,0 4+0+0
SE201 Увод в софтуерното инженерство
6,5 3+1+1
NT272. Икономика на софтуерното инженерство
2,5 2+0+0
Софтуерно инженерство 3 к.


MAT271 Статистика и емпирични методи доц. Пл. Матеев
7,0 2+2+2
SE321. Управление на качеството доц. д-р С. Илиева
6,0 3+2+0
NT291 Социално-правни аспекти на софтуерното инженерство
2,5 2+0+0
Софтуерно инженерство 4 к.


SE400_I Проектиране на информационни системи
4,5 1+0+3
SE323. Управление на проекти
4,5 3+0+1

Учебна 2008/2009 г. - Летен семестър

 

Софтуерно инженерство - 1 к.
Лектор
Кредити
Хорариум
CSC102I. Обектно-ориентирано програмиране
6,5 3+2+0
CSF106SE. Дискретни структури II
6,5 3+2+0
МAТ201. Анализ II
6,5 3+2+0
MAT203. Геометрия на движението
5,0 3+0+1
NT181 Комуникативни умения
2,5 1+0+1
NT102. Английски език
3,0 0+3+0
Софтуерно инженерство - 2 к.


CSC225.Операционни системи
6,0 3+0+2
SE211. Програмиране на разпределени, паралелни и системни приложения
6,0 3+0+2
CSC230T. Компютърни мрежи
5,0 3+0+1
SE212 Проектиране на човеко-машинен интерфейс доц. Кр. Стефанов
5,0 2+0+2
MAT205. Уравнения на математическата физика с използване на система за научни изчисления доц. А. Живков
5,0 2+0+2
Софтуерно инженерство - 3 к.


CSC270T. Бази от данни
6,0 3+0+2
SE311 Софтуерни архитектури и разработка на софтуер
5,0 2+0+2
SE322 Анализ на софтуерните изисквания доц. С. Илиева
5,0 2+2+0
Софтуерно инженерство - 4 к.


E400_II Интегриране на софтуерни приложения
4,0 1+0+3

 

Действия към документ