Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Описания на задължителните дисциплини, по учебни години Статистика - описание на задължителните курсове, архив

Статистика - описание на задължителните курсове, архив

Учебна 2010/2011г. - Летен семестър

  

Наименование на учебните дисциплини Лектор ECTS- кредити Седмичен хорариум
Статистика първи курс

3+3+0
Висша алгебра
доц. д-р А. Каспарян
7
3+3+0
Диференциално и интегрално смятане – 2
доц. д-р М. Иванов
9
4+4+0
Структури от данни и програмиране
доц. д-р Ст. Бъчваров
7
4+2+0
Статистика втори курс


Комплексен анализ
доц. д-р В.Хаджийски
6,5
3+3+0
Числени методи доц.Н.Найденов
6
3+0+3
Статистика трети курс

Учебна 2010/2011 г. - Зимен семестър

 

Наименование на учебните дисциплини Лектор ECTS- кредити Седмичен хорариум
Статистика първи курс


Аналитична геометрия доц. С. Замковой
5 2+2+0
Диференциално и интегрално смятане I доц.д-р М. Иванов
9 4+4+0
Линейна алгебра
7 3+3+0
Увод в програмирането доц. Ст. Бъчваров
7 4+2+0
Английски език 1
2 0+2+0
Статистика втори курс


Математически анализ
5 2+2+0
Диференциални уравнения д-р  Б . Георгиева
7 3+3+0
Дискретна математика
7 3+3+0
Теория на вероятностите  доц.д-р Л. Минкова
5 2+2+0
Статистика трети курс


Математическо оптимиране - I доц. д-р Н. Златева
5 2+2+0
Числени методи на линейната алгебра доц. д-р Л. Милев
5 2+0+2
Анализ на данни и регресия
5 2+0+2
Статистика четърти курс


Статистическа лаборатория (семинар)
5
0+2+2

Учебна 2009/2010 г. - Зимен семестър

 

Наименование на учебните дисциплини Лектор ECTS- кредити Седмичен хорариум
Статистика първи курс


Аналитична геометрия
5 2+2+0
Диференциално и интегрално смятане I
9 4+4+0
Линейна алгебра
7 3+3+0
Увод в програмирането доц.Ст.Бъчваров
7 4+2+0
Английски език 1
2 0+2+0
Избираеми дисциплини
0
Статистика втори курс


Математически анализ
5 2+2+0
Диференциални уравнения
7 3+3+0
Дискретна математика
7 3+3+0
Теория на вероятностите
5 2+2+0
Избираеми дисциплини
6
Статистика трети курс


Математическо оптимиране - I
5 2+2+0
Числени методи на линейната алгебра гл.ас.В.Гушев
5 2+0+2
Анализ на данни и регресия
5 2+0+2

Учебна 2009/2010 г. - Летен семестър

  

Наименование на учебните дисциплини Лектор ECTS- кредити Седмичен хорариум
Статистика първи курс


Статистика втори курс


Комплексен анализ
доц.В.Хаджийски
6,5
3+3
Числени методи доц.Н.Найденов
6
3+0+3
Статистика трети курс


Учебна 2008/2009 г. - Зимен семестър

 

Статистика 1к.
Лектор
Кредити
Хорариум
Аналитична геометрия
5 2+2+0
Диференциално и интегрално смятане I
9 4+4+0
Линейна алгебра
7 3+3+0
Увод в програмирането*
7 4+2+0
Английски език 1 д-р Ж. Банкова
2 0+2+0
Статистика 2 к.


Математически анализ
5 2+2+0
Комплексен анализ доц. д-р В. Хаджийски
7 3+3+0
Дискретна математика
7 3+3+0
Теория на вероятностите доц. д-р Л. Минкова
5 2+2+0
Статистика 3 к.
   
Диференциална геометрия
5 2+2+0
Математическо оптимиране - I
5 2+2+0
Числени методи на линейната алгебра
5 2+0+2
Анализ на данни и регресия (Пр. Стат.1)
5 2+0+2
Статистика 4 к.
   
Статистическа лаборатория (семинар)
5 0+2+2

 

Учебна 2008/2009 г. - Летен семестър

 

Статистика 1 к.
Лектор
 Кредити  Хорариум
Висша алгебра
7 3+3+0
Диференциално и интегрално смятане - II
9 4+4+0
Структури данни и програмиране*
7 4+2+0
Увод в статистиката доц. д-р М. Божкова 5 2+2+0
Английски език 2 Ж. Банкова
2 0+2+0
Статистика 2 к.
   
Математическа статистика доц.д-р Д. Дончев
5 2+2+0
Математически увод в икономиката
5 3+0+0
Случайни процеси доц. д-р М. Божкова
5 2+2+0
Числени методи доц. д-р Л. Милие
6 3+0+2
Диференциални уравнения
6,5 3+3+0
Комуникативни умения
2,5 1+1+0
Статистика 3 к.
   
Математическо оптимиране - II
5 2+2+0
Стохастични модели и симулации
5 2+0+2
Многомерни статистически модели(Пр.Стат.2)
5 2+0+2
Действия към документ
Новини
Jun 23, 2017 ОКС "Бакалавър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г., задължителни дисциплини
Jun 19, 2017 ИД "Изчислителна биология 2", МП Био- и медицинска информатика, провеждане 26 юни - 11 юли 2017
Jun 18, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 2, 18 юни 2017 , задачи и примерни решения
Jun 16, 2017 Лекция на Yoshinobu Kano, Challenges in Natural Language Processing: Question Answering and Dialog System, 20 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по Числени методи, спец. ''Статистика'', 2 курс, 26 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по ДИС, спец. "Информационни системи", 4 курс, подготовка за ДИ, 28 юни 2017
Jun 13, 2017 Допълнително обучение по Функционално програмиране, спец. "Информационни системи", 4 курс , подготовка за ДИ, 15 юни 2017
Jun 12, 2017 Отбори от ФМИ завоюваха награди на форума "Изгряващи звезди", 2017
Jun 12, 2017 Препитване по ИО на Excel, спец. КН, 2 курс, които не са явили на обявените дати, 13 юни 2017
Jun 10, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 1, 10 юни 2017 , задачи, отговори и примерни решения
Jun 09, 2017 Допълнително обучение по Диференциална геометрия, спец. ''Математика'', 2 курс, 11 юни 2017
Още новини...