Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Компютърни науки

Компютърни науки

образователно-квалификационна степен бакалавър по компютърни науки
обучението е редовно по държавна поръчка

Условия за прием (кандидатстване и записване)

Приемът за български студенти се осъществява съгласно "Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски"" за съответната учебна  година.

Цели

  • Образователни

Даване на фундаментални знания по основните направления на компютърните науки: дизайн и анализ на алгоритми, дизайн на езици за програмиране, среди и средства за програмиране, дизайн на операционни системи, съвременни компютърни архитектури и системи, компютърни мрежи и комуникации, езици за програмиране и структури от данни, теоретични основи на операционните системи, системи за управление на бази от данни, компютърна графика, изкуствен интелект и технологии на софтуерното производство.

  • Професионални

Подготовка на висококвалифицирани специалисти, които с помощта на съвременна информатика и технологии, са в състояние да решават, задачи на практиката от системен и/или приложен характер.

Възможности за реализация и за понататъшно развитие

Студентите успешно завършили образователно-квалификационна степен бакалавър по компютърни науки могат да продължат обучението си в магистърска степен по всички специалности на факултета. Могат да работят като: университетски преподаватели; софтуерни специалисти в научни институти и всички видове организации и фирми, които използват модерни компютърни и информационни технологии; програмисти в софтуерни компании, правителствени организации, в телекомуникационни, инженерни, финансови, застрахователни фирми и научни институти.

Учебен план

Методи на оценяването на знанията

За оценяването на знанията по дисциплините се провеждат писмени и устни изпити.

Техническо оборудване на специалността 

За провеждането на занятията, специалността разполага със съвременни компютърни лаборатории, мулти медийни проектори, лаптопи, лазерни принтери, скенери, две библиотеки. За обучение се използват операционните системи: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Linux. Осигурен е достъп до всички продукти на Microsoft, целият софтуер за разработка на решения, базирани на платформа Oracle. 

Области на изследователска дейност

Изследователската работа на преподавателите е насочена към изучаване на проблемите в компютърните науки.

 

Действия към документ
Новини
Apr 29, 2017 Семинар по Математическа логика, 4 май 2017
Apr 28, 2017 Семинар "Динамични системи и теория на числата", 2 май 2017
Apr 27, 2017 Семинар „Математическо моделиране”, 29 април 2017, 15-17, зала 501, ФМИ
Apr 27, 2017 Допълнително обучение по ДИС 2, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 28 април 2017
Apr 26, 2017 Държавен изпит за ОКС "бакалавър", юли 2017
Apr 24, 2017 Заявки за изпити от минали години, лятна сесия, 2016/2017г. (магистри и бакалаври)
Apr 21, 2017 Семинар "Динамични системи и теория на числата" , 25 април 2017
Apr 21, 2017 Нов съботно-неделен кандидатстудентски курс, 22 април 2017, провеждане
Apr 21, 2017 Допълнително обучение по Статистика и Емпирични методи, спец. "Информационни системи", 2 курс, 23 април 2017
Apr 21, 2017 Допълнително обучение по Геометрия, спец. "Информационни системи", 1 курс, 21 април 2017
Apr 20, 2017 Хонорувани преподаватели, договори за летен сем. 2016/17, срок 10 май 2017
Още новини...