Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Избираеми дисциплини 2009/2010 г. летен семестър

Избираеми дисциплини 2009/2010 г., летен семестър

ВНИМАНИЕ! При несъответствие на данните (за кредити, хорариум и др.) в общото представяне на дисциплината (на линка) с дадените по-долу, АКТУАЛНИ (ВЕРНИ) СА ДАННИТЕ В ТАЗИ ТАБЛИЦА!

Означението "n" в колоната на специалността е ограничително изискване и означава "от n к. нагоре", напр. "2" включва  студенти от 2, 3 и 4 к.

Означението "Само за n к." е СТРОГО ограничение – ИД може да се записва само от студенти в съответния курс на съответната специалност.

 

Катедра Дисциплина Хорариум Кредити ЕСТК Група ИД Преподавател И ИС КН М МИ ПМ СИ Стат
ЧМА Matlab и приложения в числените методи 2+0+2 7 ПМ гл.ас. А. Йотова 2 3 3 2 2 2 3 2
ОМИ Visual basic за приложения 2+2 5 И доц. А. Ангелов, ст.ас. Р. Исуфов3


КИ WAP & WML & XHTML 2+0+2 5 ЯКН доц. В. Георгиев 3
1


2
ОМИ Web Design 2+0+2 5 ЯКН гл.ас. С. Костадинова2


МА Алгебрична и хомотопична топология 3+0 7 М проф. Р. Леви 2

2 2 2

Алг Алгебрична теория на числата 3+0 7 М гл.ас. Б. Коцев 2
2 2 2 2
2
КИ Архитектурно моделиране и симулация на информационни системи 2+2+0 5 И ст.ас. А. Семерджиев 2 2 2


2
ИС Бази от данни 2+2 5 ЯКН гл.ас. М. Филипова


2
2
2
КИ Бази от данни-практикум 1+0+3 5 КП доц.В.Димитров, Р.Нейкова Само за 3к.
3
АМ Вариационно смятане 2+0 5 М проф. Л. Лилов 2

2
2
2
КИ Векторна компютърна графика 2+0+2 5 ЯКН н.с. Б. Банчев 3
3
БФ Въведение в генетиката 2+1 3.5 Х

гл.ас.Е.Янкулова

1 1 1 1 1 1 1 1
ИТ Географски информационни системи 2+0+2 5 ЯКН доц. А.Т.Попов 3 3 3

3 3
ИС Дизайн и анализ на алгоритми-практикум 0+0+3 3.5 КП студент

Само за 2 курс
ОМИ Динамични геометрични системи 2+2 5 Д гл.ас. Т. Витанов3


ИТ Директорийни услуги 3+0+2 6 ЯКН гл.ас. Г.Георгиев 2 2 2

2 2
МА Допълнителни въпроси от ДИС - семинар-2 3+0 7 С доц. В. Бабев, гл.ас. П. Първанов 1 1 1 1 1 1 1 1
АМ Експериментални методи в механиката с практикум II 3+0 7 ПМ доц. Т. Парталин 2

2
2
2
ИТ Електронно обучение 2+0+2 5 ЯКН гл.ас.Е Ковачева 2 2 2 2 2 2 2 2
ДУ Избрани теми от биоматематиката 2+1+1 7 ПМ гл.ас.Т. Боев, С. Анков 2 2 2 2 2 2 2 2
СТ Извличане на знания от данни 3+0+2 6 ЯКН доц. И. Койчев 3 3 3 3 3 3 3 3
СТ Извличане на информация 3+0+2 6 ЯКН доц. И. Койчев 3 3 3
3 3 3
ДУ Интегрални уравнения 2+2 7 М ас.С. Георгиев 3

3 3 3

ИТ Информационни и комуникационни технологии 2+0+2 5 ЯКН ст.ас. Тр. Илиев 2 2 2 2 2 2 2 2
ДУ Квантова теория на полето
ОТПАДА (заменя се с Хамилтонови системи - вж. края на таблицата)
3+0 7 М проф. Е. Хорозов 3 3 3 3 3 3 3
Геом Комбинаторна геометрия 3+2 9 М доц. Б. Александров 2 2 2 2 2 2 2 2
КАТ Комплексен анализ 3+3 9 М гл.ас. Р. Йорданов 2 2 2
ОМИ Компютърна евристика 2+2+2 7 Д доц. И. Тонов 4
4 4 4 4

ИС Компютърни архитектури-практикум 0+0+2 2.5 КП ст.ас. С. Русева Само за 2 курс


Геом Компютърноориентирана геометрия 3+3 9 М доц. Г. Енева

1
ФФ Комуникативни умения 2+2 5 Х доц. Л. Методиева 2 2 2 2 2 2

КИ Крайни автомати и приложения 2+1 3.5 ОКН доц.Д.Добрев 2
2 2 2 2

Геом Крайни геометрии 3+0 7 М доц. Ч. Лозанов 4
2 4 4 4

Алг Криптография 3+1 8.5 М проф.И.Ланджев 2 2 2 2 2 2 2 2
МЛП Логическо програмиране- практикум 0+0+2 2.5 КП Д. Добрев 2 2 2 2 2 2 2 2
ВОИС Математическа статистика 2+2 7 ПМ доц. Д. Дончев 3 3 3 3 3 3 3
ВОИС Математическа текстообработка 0+0+4 5 КП гл.ас. В. Черногоров 2 2 2 2 2 2 2 2
ОМИ Математически методи в педагогическата диагностика 2+2 5 Д доц. К. Банков3


МЛП Математически основи на информационните системи 3+0 3.5 ОКН проф. Д. Вакарелов 2 2 2 2 2 2 2 2
ВОИС Математически увод в икономиката 3+0 7 ПМ доц. Й. Митев
1 1 1

1
ФФ Междукултурни взаимодействия 3+0 3.5 Х доц. П. Макариев 1 1 1 1 1 1 1 1
АМ Механика на разрушенията 3+0 7 ПМ доц. И. Миховски 2

2
2
2
ФФ Мислене в математиката и информатиката 2+2 5 Х гл.ас. д-р В. Дафов 1 1 1 1 1 1 1 1
ИС Модели за управление на качеството. Курс на база CMMI 2+1 1 ОКН д-р Георги Шарков 3 3 3


3
ВОИС Модели на смъртност 3+0 7 ПМ гл.ас. В. Стоименова


3
3

ИТ Мултимедийни технологии-практикум 1+0+4 6 КП ст.ас. Тр. Илиев 2 2 2 2 2 2 2 2
ДУ Небесна механика
ОТПАДА
3+0 7 М доц. А. Живков 2 3 3 2 2 2 3 2
МЛП Некласически логики за изкуствен интелект 3+0 3.5 ОКН проф. Д. Вакарелов 2 2 2 2 2 2 2 2
МА Нелинеен функционален анализ 3+0 7 М доц. Н. Рибарска 2 2 2 2 2 2 2 2
ОМИ Неравенства 2+2 5 Д гл.ас. Д. Раковска2


КИ Обектно-ориентирано програмиране-практикум 0+0+2 2.5 КП ст.ас.П.Армянов 1


ДУ
Обща теория на относителността
3+0
7
М
доц. А. Живков
2
3
3
2
2
2
3
2
ИТ Основи на TCP/IP(в.4 и в.6) 3+1+0 5 ЯКН гл.ас. Г.Георгиев 1 1 1

1 1
МЛП Основи на математиката 3+1 8.5 М доц. П. Петков 2 2 2 2 2 2 2 2
ЧМА Паралелни алгоритми 3+3 9 ПМ ст.н.с. Св. Маргенов 4
4 4
4

ИТ Практикум Компютърни мрежи (CCNA) 1+0+4 6 ЯКН доц. Кр.Стефанов 4 4 4 4 4 4 4
КИ Практически аспекти на компютърната топология 2+1 3.5 ПМ гл.ас.Д.Ставрова 2
 

Геом Предмет на геометрията 3+2 9 М проф. Г. Станилов 1 2
1 1 1
1
ИТ Приложен софтуер 1+0+3 5 ЯКН доц. А.Т.Попов 2 2 2 2 2 2 2 2
КИ Програмиране с Python 0+0+4 5 ЯКН Н. Бачийски, С. Кънев 2 2 2 2 2 2 2 2
КИ Проектиране и анализ на компютърни алгоритми 0+5 6 ОКН М.Средков 2 2 2


2
ИТ Проектиране на човеко-машинен интерфейс 2+0+2 5 ЯКН доц. Кр.Стефанов 4
4
4 4

КИ Разработване на богати Интернет приложения с Adobe Flex (RIAAFLEX) 1+0+2 3.5 ЯКН ст.ас. К. Николов 2 2 2
КИ Разработване на богати Интернет приложения с Microssoft Silverlight 3.0 0+0+3 3.5 КП

ас.М.Недялков,

 Е. Стойчев, М. Пасков
2 2 2


2
МЛП Семантика на езиците за програмиране 2+2+0 5 ОКН проф.И.Сосков, доц. С. Николова
3 3


3
Алг Семинар по алгебра 3+0 7 С гл.ас. М. Стоянова, гл.ас. Т. Тодорова, гл.ас. Б. Коцев, гл.ас. Е.Михайлова 1 1
1
1 1 1 1
1
ИС Семинар по алгоритми 3+0 7 С доц. Кр. Манев Само за 1,2, 3 к.
Само за 1,2, 3 к. Само за 1,2, 3 к. Само за 1,2, 3 к. Само за 1,2, 3 к.

МА Семинар по Геометрия и математична физика - 2 3+0 7 С доц. В. Цанов 2

2 2 2
2
ДУ Семинар по Динамични системи и теория на числата - 2 3+0 7 С проф. Е. Хорозов 2
2 2 2 2

ДУ Семинар по Диференциални уравнения 3+0 7 С доц. О. Христов


2
2

ДУ Семинар по компютърна алгебра, ортогонални полиноми и специални функции 3+0 7 С доц.М.Каратопраклиева


2

2
МА Семинар по функционален анализ 3+0 7 С проф. Р. Леви, доц. Н. Рибарска, гл.ас. Н. Буюклиев 2

2 2 2
2
МА Системно програмиране на C за Linux 3+0 3.5 ЯКН гл.ас.Н.Владов 1 1 1 1 1 1 1 1
ВОИС Случайни процеси 2+2 7 ПМ доц. М. Божкова 4 4 4 3
2 4
ЧМА Софтуер за научни изчисления-практикум 1+0+2 3.5 КП ст.н.с. М. Спиридонова 4
4 4
4

ИС Софтуерни архитектури- практикум 0+0+2 2.5 КП доц. Д. Биров

4
СТ Софтуерни шаблони за проектиране 2+0+2 5 ЯКН доц. Б. Бончев

3
ВОИС Статистика с R 0+0+4 5 ПМ ас. Н. Даскалова 3
4
ВОИС Статистика с R 0+0+4 5 Ст ас. Н. Даскалова


3
ИС Структури от данни 2 3+3 7 ЯКН доц.К.Манев 2 2 2 2 2 2 2 2
ИТ Структури от данни и програмиране (практикум) 0+0+2 2.5 КП ст.ас. П. Армянов, Бл. Тасков, М. Енев
Само за 1к.
Само за 1к.
КИ Съвременни Java технологии 0+7 8.5 ЯКН М.Средков 2 2 2


2
КИ Съвременно функционално програмиране 2+0+2 5 ЯКН н.с. Б. Банчев 3
2
ОМИ Съдържание и методика на извънкласната работа по математика 2+2 5 Д доц.И.Тонов4


ИС Състезателно програмиране 2 2+3 6 ЯКН доц.К.Манев 1 1 1 1 1 1 1 1
Алг Теория на Галоа 3+0 7 М доц. П. Сидеров 2

2 2 2
2
КАТ Теория на финансите 2 3+2 9 ПМ проф. Р. Денчев 4
4 4
4
4
Алг Увод в комутативната алгебра 3+0 7 М доц. П. Сидеров 2
2 2 2 2

ИТ Увод в програмирането-практикум 0+0+2 2.5 КП Д. Коджабашев


Само за 1к.ДУ Увод в съвременната теория на Частните диференциални уравнения 3+0 7 М доц. Г. Дачев 2
2 2 2 2
2
МЛП Увод в темпоралната логика 3+1 5 ОКН н.с. Д. Гелев 2 2 2 2 2 2 2 2
КАТ Увод в теория на солитоните 3+0 7 ПМ проф. Е.Христов 3 3 3 3 3 3 3 3
Алг Увод в теорията на кодирането 3+0 7 М доц. Е. Великова 1 1 2 1 1 1
1
Алг Увод в теорията на числата 3+0 7 М ст.н.с. Н. Манев 1
1 1
1
1
ВОИС Управление на риска 3+3 9 ПМ проф. И. Попчев

4 4
4

АМ Устойчивост и управление на движението 3+0 7 ПМ проф. Л. Лилов 2

2
2
2
ОМИ Учебна документация 2+2 5 Д гл.ас. Д. Раковска, доц. Ю. Нинова, ст.ас. И. Вутова4


ФФ Философия 2+2 5 Х гл.ас. д-р В. Дафов 1 1 1 1 1 1 1 1
МА Функционален анализ 3+1 8.5 М доц. Н. Рибарска


3 3 3
3
АМ Хидродинамика 3+0 7 ПМ доц. Т. Парталин 2

2
2
2
ЧМА Числени методи за диференциални уравнения - практикум 0+0+3 3.5 КП гл.ас. А. Йотова


3
3

ЧМА Числени методи-практикум 0+0+2 2.5 КП доц. Н. Найденов, гл.ас. А. Йотова, гл.ас. В. Гушев 2

2
2
2
МА
Увод в теория на интерполацията
3+0
7
M
доц. Л.Николова2

2

2
Алг
Нова
Комбинаторика и топология
3+0 7 М проф. Н. Хаджииванов 1 1 1 1 1 1 1 1
Алг Нова
Производящи функции
3+0 7 М чл.кор.В.Дренски 3   3 3 3 3   3
Геом Нова
Риманова геометрия, избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране
5+0 9 М проф. С. Иванов       3   3    
ИТ Нова
Обектно-ориентирано програмиране с C# NET
3+0+2 6 ЯКН доц. Е. Кръстев 2 2 2     2 2  
МА Нова
Фрактали
3+0 7 ПМ доц.М.Такев 2 2 2 2 2 2 2 2
СТ Нова
Интегриране на софтуерни системи
0+2 2,5 С доц.С.Илиева, доц.Б.Бончев 4 4 4       4  
СТ Нова
Качествен програмен код
0+3 3,5 КП С. Наков 4 4 4       3  
СТ Нова
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО „Учебна компания” (програма на „Джуниър Ачийвмънт”)
2+1+1 5 С доц.П.Русков 4 4 4       4  
СТ Нова
Разработка на богати интернет приложения
0+2 2,5 С ас.М.Недялков             само за 4 курс  
ДУ
Нова
Хамилтонови системи
3+0
7
М
проф.Е.Хорозов
3
3
3
3
3
3
3

ДУ
Нова
Aнализ на Клифорд за диференциални уравнения
2+2
7
ПМ
ас.д-р Светлин Георгиев
2
2
2
2
2
2
2
2

 

Действия към документ