Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Избираеми дисциплини 2012/2013 уч.г., летен семестър

Избираеми дисциплини 2012/2013 уч.г., летен семестър

   Задължително избираеми

   Свободно избираеми

N Катедра Дисциплина Хорариум Кредити ЕСТК Група ИД Преподавател И ИС КН М МИ ПМ СИ Стат
1 ОМИ Динамични геометрични системи 2+2 5 Д гл.ас. Т. Витанов 3
2 ОМИ Компютърна евристика 2+2+2 7 Д проф. И. Тонов, Т. Тонова 4
3 ОМИ Математически методи в педагогическата диагностика 2+2 5 Д проф. К. Банков 3
4 ОМИ Неравенства 2+2 5 Д гл.ас. Д. Раковска 2
5 ИТ Педагогически функции на интерактивна бяла дъска 2+0+2 5 Д гл.ас. Е. Стефанова, гл.ас. Н. Николова 4
6 ОМИ СОТ (Съвременни образователни технологии) 2+2 5 Д гл.ас. Н. Николова, Т. Тонова 4
7 ОМИ Съдържание и методика на извънкласната работа по математика 2+2 5 Д проф. И. Тонов, Т. Тонова 4
8 ИТ Технолигиите в помощ на образователни проекти 2+0+2 5 Д гл.ас. Е. Стефанова, гл.ас. Н. Николова 4
9 ОМИ Учебна документация 2+2 5 Д доц. Ю. Нинова, гл.ас. И. Вутова, гл.ас. Д. Раковска 4
10 ФзФ Устройство на компютърните системи 1+0+1 2 Др. гл.ас. Ю. Цукровски 2 2 2 2 2 2 2 2
11 ФзФ Съвременна физика 3+1+0 5 Др. проф. дфзн Р. Ценов, гл. ас. д-р Б. Павлов 2 2 2 2 2 2 2 2
12 МЛП Философия на математиката 2+0+0 2,5 Др. доц. Вл. Сотиров 2 2 2 2 2 2 2 2
13 ОМИ Visual basic за приложения 2+2 5 И доц. А. Ангелов, гл.ас. Р. Исуфов 3 3 3 3
14 КИ Бази от данни-практикум - спец. ИС 0+0+2 2.5 КП ас. Р. Горанова само за 2к.
15 ИС Компютърни архитектури - практикум 0+0+2 2.5 КП гл. ас. Ст. Русева /Н. Хатева/Н. Баненкин само за 2к.
16 ВОИС Математическа текстообработка 0+0+4 5 КП гл.ас. В. Черногоров 4 4 4 3 3 3 4 3
17 ИТ Увод в програмирането - практикум 0+0+2 2.5 КП Ал. Пенев (х) само за 1к.
18 ЧМА Числени методи - практикум - спец. И, М, ПМ 0+0+2 2.5 КП гл.ас. В. Гушев, ас. А. Авджиева 2 2 2
19 ЧМА Числени методи - практикум - спец. Ст. 0+0+2 2.5 КП гл.ас. В. Гушев 2
20 ЧМА Числени методи за диференциални уравнения - практикум 0+0+3 3.5 КП В. Ракидзи 3 3 3
21 ИС Дизайн и анализ на алгоритми - практикум - спец. И и КН 0+0+3 3.5 КП гл.ас. Г. Георгиев само за 2к. само за 2к.
22 ИС Софтуерни технологии - практикум 0+0+2 2.5 КП доц. Д. Биров само за 3к. само за 3к.
23 ИТ Структури от данни и програмиране - практикум 0+0+2 2.5 КП гл.ас. П. Армянов, студенти само за 1к. само за 1к.
24 КИ Бази от данни-практикум - спец. И, КН 1+0+3 5 КП гл. ас. д-р Р. Христова, ас. Г. Пенков само за 3к. само за 3к.
25 КИ Обектно-ориентирано програмиране - практикум - спец. И 0+0+2 2.5 КП гл.ас. П. Армянов само за 1к.
26 КИ Обектно-ориентирано програмиране - практикум - спец. КН 0+0+2 2.5 КП ас.Т. Трифонов само за 1к.
27 КИ Обектно-ориентирано програмиране - практикум - спец. ИС 0+0+2 2.5 КП гл.ас. П. Армянов само за 1к.
28 ЧМА Софтуер за научни изчисления (практикум) 1+0+2 4 КП доц. М. Спиридонова 2 2
29 МА Адитивни задачи в теорията на числата 4+0 9 М проф. Д. Толев 2 2 2 2 2 2 2 2
30 Алг Алгебра II 3+0 7 М гл.ас. Д. Радкова 1 1
31 МА Алгебрична и хомотопична топология 3+0 7 М проф. Р. Леви 3 3 3 3 3
32 ДУ Геометрия и топология 3+0 7 М доц. А. Живков 2 2 2 2 2 2 2 2
33 ДУ Изомонодромна деформация на линейни ОДУ с коефициенти рационални функции 3+0 7 М гл.ас. Ц. Стоянова 3 3 3 3 3 3 3
34 МА Изпъкналост и диференцируемост в Банахови пространства 3+0 7 М доц. Н. Рибарска 2 2 2 2 2 2 2 2
35 КАТ Комплексен анализ 3+3 9 М гл.ас. Р. Йорданов 2 2 2
36 ДУ Коректно поставени задачи за еволюционни уравнения и системи 3+0+0 7 М проф.дмн Н. Попиванов 4 4 4
37 МЛП Логическо програмиране 3+2+0 9 М проф. Т. Тинчев 2 2 2 2 2 2
38 МЛП Математическа логика 3+1+0 8.5 М доц. А. Дичев 2 2 2 2 2 2 2
39 ДУ Небесна механика 3+0+0 7 М доц. А. Живков 2 2 2 2 2 2 2 2
40 КАТ Обща топология - ОТПАДА 3+1 8.5 М проф. Г. Димов 2 2 2
41 Геом Представяния на компактни групи на Ли 4+0 8 М доц. Б. Александров 3 3
42 АМ Приложение на групите на Ли в диференциалните уравнения 3+0 7 М гл.ас. Б. Георгиева 2 2 2 2
43 Геом Риманова геометрия, избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране 4+0 8 М проф. С. Иванов 3 3
44 ДУ Соболеви пространства и приложения в ЧДУ 3+0 7 М проф. Н. Попиванов 3 3 3 3 3 3 3 3
45 ЧМА Сплайн-функции и приложения 3+0+0 7 М доц. Н. Найденов 3 3 3 3 3
46 МА Състезания по математика за студенти - 2 част 3+0 7 М доц. Вл. Бабев 1 1 1 1 1 1
47 Алг Теория на Галоа 3+0 7 М доц. П. Сидеров 2 3 2 2 2 2
48 МА Теория на екстремалните задачи 3+0 7 М доц. М. Иванов 3 3 3 3
49 КАТ Топология за информатици 2+2 5 М гл.ас. В. Гочев 2 2 2
50 Алг Увод в комутативната алгебра 3+0 7 М доц. П. Сидеров 2 3 2 2 2 2
51 ДУ Увод в съвременната теория на Частните диференциални уравнения 3+0 7 М доц. Г. Дачев 2 2 2 2 2 2
52 МА Функционален анализ 3+0 7 М доц. Н. Рибарска 2 2 2 2 2 2 2 2
53 МА Функционални пространства и теория на интерполацията 3+0 7 М проф. Л. Николова 2 2 2 2 2 2 2 2
54 ДУ Хамилтонови системи 3+0 7 М проф. Е. Хорозов 2 2 2 2 2 2 2 2
55 ЧМА Числено интегриране 3+0+0 7 М проф. Г. Николов 3 3 3 3 3
56 Геом Крайни геометрии 3+0 7 М доц. Ч. Лозанов 4 2 4 4 4
57 КИ Езици за системно програмиране 3+2+0 6 ОКН доц. Ст. Бъчваров, ас. П. Армянов 2 2 2 2
58 МЛП Приложения на крайните автомати 3+2+0 8 ОКН доц. Ст. Михов, С. Герджиков 3 3 3 3 3 3 3 3
59 МЛП Семантика на езиците за програмиране 2+2+0 5 ОКН проф.И.Сосков, С. Вътев 2 2 2 2 2 2 2
60 СТ Управление на знания 2+0+2 5 ОКН доц. Е. Гурова, Н. Зографов 3 3 3 3
61 ИС Дигитализирани екосистеми (Digitized Ecosystems) - на англ. език 2+1+0 4 ОКН д-р Г. Шарков, Ст. Кайл, Б. Бенев 4 4 4 4
62 ИС Модели за управление на качеството 2 2+1 4 ОКН д-р Г. Шарков, К. Караатанасов 4 4 4 4
63 КИ Векторна компютърна графика 2+2+0 5 ОКН н.с. Б. Банчев 4 2
64 КИ Комуникации в реално време. VoIP и видео разговори по Интернет 2+1+0 4 ОКН д-р Емил Ивов 3 3 3 3
65 ЧМА Matlab и приложения в числените методи 2+0+2 7 ПМ ас. А. Авджиева 3 3 3 3 3 3
66 ЧМА Алгоритмични основи на компютърната графика 2+0+2 6 ПМ доц. Н. Найденов, гл.ас. С. Костадинова 2 2 2 2 2
67 ДУ Анализ на Клифорд за диференциални уравнения 2+2 7 ПМ гл.ас. С. Георгиев 2 2 2 2 2 2 2 2
68 АМ Геометрия на движението 2+0+1 5 ПМ доц. Г. Бояджиев 2 2 2
69 ДУ Динамични системи 3+0 7 ПМ доц. О. Христов 2 2 2
70 ДУ Избрани теми от биоматематиката 2+1+1 7 ПМ доц. Т. Боев, В. Дончев 2 2 2 2 2 2 2 2
71 ВОИС Математическа статистика 2+2 7 ПМ доц. Д. Дончев 3 3 3 3 3 3 3
72 ЧМА Математически модели и изчислителен експеримент 2+0+2 7 ПМ проф. Ст. Димова 3 3 3 3 3 3
73 ВОИС Математически увод в икономиката 3+0 7 ПМ доц. Й. Митев 1 1 1 1 1
74 ВОИС Методи за оптимизация 3+0+0 7 ПМ проф. М. Кръстанов 3 3 3 3 3 3 3 3
75 ЧМА Паралелни алгоритми 3+2+1 9 ПМ проф. С. Маргенов, гл.ас. Г. Бенчева 4 4 4 4
76 ВОИС Случайни процеси 2+2 7 ПМ доц. М. Божкова 4 4 4 3 3 4
77 ВОИС Теория на нелинейните системи 3+0 7 ПМ проф. М. Кръстанов 3 3 3 3 3 3
78 КАТ Теория на солитоните 3+0 7 ПМ гл.ас. Р. Йорданов 2 2 2 2 2 2 2 2
79 ВОИС Увод в статистиката 2+2+0 5 ПМ доц. М. Божкова 1 1 1 1 1 1 1
80 ДУ Увод в теорията на динамичните системи и хаоса 2+2 7 ПМ гл.ас. С. Георгиев 2 2 2 2 2 2 2 2
81 МА Фрактали 3+0 7 ПМ доц. М. Такев 2 2 2 2 2 2 2 2
82 ВОИС Модели в социалните науки 2+0+2 5 ПМ / Ст доц. В. Стоименова 4 4 4
83 ВОИС Модели на смъртност 3+0 7 ПМ / Ст доц. В. Стоименова 3 3 3
84 ВОИС Факторни планове 2+0+2 5 ПМ / Ст доц. В. Стоименова 4 4
85 ВОИС Биостатистика 2+0+2 7 ПМ/Ст доц. д-р Р. Георгиева, ас. Д. Григорова 4 4 4 4 4 4 4 4
86 МЛП Основи на статистическата обработка на естествен език 3+0+0 4 ПМ/Ст д-р П. Митанкин 3 3 3 3 3 3 3 3
87 СТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО „Учебна компания (програма на „Джуниър Ачийвмънт) 2+1+1 5 С доц. П. Русков, ас. Г. Къдрев, М. Стойчева, И. Милошева 3 3 3 2
88 МА Семинар Допълнителни въпроси от ДИС 3+0 7 С доц. В. Бабев 2 2 2 2 2 2 2 2
89 ДУ Семинар по Динамични системи и теория на числата - 2 3+0 7 С проф. Е. Хорозов, проф. Д. Толев 2 2 2 2 2
90 ДУ Семинар по Диференциални уравнения 3+0 7 С доц. О. Христов 2 2 2
91 СТ Семинар по Проектиране и интегриране на софтуерни системи 0+2 2.5 С доц. д-р Десислава Петрова-Антонова, ас. Ирена Павлова 4
92 МА Семинар по функционален анализ 3+0 7 С проф. Р. Леви, гл.ас. Н. Буюклиев 2 2 2 2 2
93 ИС Семинар по алгоритми - записването ще става при преподавателя,не през СУСИ 4 3+0 7 С гл.ас. М. Марков 1,2,3к. 1,2,3к. 1,2,3к. 1,2,3к. 1,2,3к. 1,2,3к. 1,2,3к. 1,2,3к.
94 ВОИС Статистически методи в БДС 2+2+0 5 Ст доц. Пл. Матеев 4
95 БФ Въведение в генетиката 2+0+1 3,5 Х проф. д-р Г. Генова 3 3 3 3 3 3 3 3
96 ФФ Убеждаваща комуникация и диалог 2+0+0 2,5 Х доц. д-р В. Радева 4 4 4 4 4 4 4 4
97 ФФ Комуникативни умения 2+2+0 5 Х гл.ас. д-р Г. Петрински, проф. В. Руменчев 2 2 2
98 ИС Бази от данни 2+2 5 ЯКН гл.ас. М. Филипова 2 2 2
99 ИТ Виртуализация и Cloud Computing 2+0+2 5 ЯКН гл.ас. Г. Георгиев 4 4 4 4 4
100 ИТ Географски информационни системи 1+0+2 3.5 ЯКН Пл. Иванов(х) 3 3 3
101 ИТ Директорийни услуги 3+0+2 6 ЯКН гл.ас . Г. Георгиев 2 2 2 2 2
102 КИ Език за програмиране C# 3+0+2 6 ЯКН доц. Ст. Бъчваров, ас. П. Армянов 3 3 3 3
103 ИТ Електронно обучение 2+0+2 5 ЯКН ас. П. Михнев, ас. Т. Зафирова-Малчева 2 2 2 2 2 2 2
104 СТ Извличане на информация - ОТПАДА 3+0+2 6 ЯКН доц. И. Койчев, М. Чечев, Т. Цонков 3 3 3 3 3 3 3
105 ИТ Компютърни мрежи (CCNA) 1+0+4 6 ЯКН проф. Кр. Стефанов, гл.ас. Е. Стефанова 4 4 4 4 4 4 4
106 ИС Конкурентно програмиране 3+0 3,5 ЯКН гл.ас. Р. Лесева 2 2 2 2
107 СТ Откриване на знания от данни - ОТПАДА 3+0+2 6 ЯКН доц. И. Койчев, М. Чечев, Т. Цонков 3 3 3 3 3 3
108 КИ Програмиране с Objective-C 2+2+0 5 ЯКН ас. Г. Пенчев 2 2 2 2 2 2 2 2
109 СТ Проектиране на Java сървърни приложения 2+0+2 5 ЯКН проф. Б. Бончев, Ал. Илиев 4
110 ИТ Проектиране, разработка и оценка на образователен софтуер 2+0+2 5 ЯКН ас. П. Михнев, ас. Т. Зафирова-Малчева 3
111 ИТ Разработване на ИКТ - базирано обучение 2+0+2 5 ЯКН ас. П. Михнев 4
112 СТ Софтуерни шаблони за проектиране 2+0+2 5 ЯКН проф. Б. Бончев, С. Ангелов 3
113 КИ Съвременно уеб-програмиране с РНР 3+0+0 3.5 ЯКН ас. Г. Пенчев 2 2 2 2 2 2 2 2
114 КИ WAP & WML & XHTML 2+0+2 5 ЯКН доц. В. Георгиев 2 2 2 2 2 2 2
115 КИ Архитектурно моделиране и симулация на информационни системи 2+2+0 5 ЯКН доц. А. Семерджиев 2 2 2 3 2
116 КИ Разработка на бизнес приложения със средствата на Java Enterprise Edition (Java EE) 2+0+1 4 ЯКН доц. М. Тодорова, Б. Цветков, Е.Симеонов 2 2 2 2
117 КИ Програмиране с Python 0+4+0 5 ЯКН Н. Бачийски 2 2 2 2 2 2 2 2
118 КИ Съвременно функционално програмиране 2+2+0 5 ЯКН н.с. Б. Банчев 3 2
119 КИ Практическо функционално програмиране с Clojure 0+4+0 5 ЯКН Н. Бачийски 2 2 2 2 2 2 2 2   Задължително избираеми

N Катедра Дисциплина Хорариум Кредити ЕСТК Преподавател И ИС КН М МИ ПМ СИ Стат
1 КАТ Топология за информатици 2+2 5 гл.ас. В. Гочев само 2 курс
2 КАТ Комплексен анализ 2+2 5 проф. Е. Христов само 2 курс
3 АМ Геометрия на движението 2+0+1 5 доц. Г. Бояджиев само 2 курс
4 АМ Аналитична механика 2+2 5 проф. Л. Лилов само 2 курс
5 ЧМА Числени методи 2+2 5 гл. ас. В. Гушев само 2 курс
6 ВОИС Математическо оптимиране 2+2 5 проф. М. Кръстанов, гл.ас.А.Попова само 2 курс