Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Избираеми дисциплини 2012/2013 уч.г., летен семестър

Избираеми дисциплини 2012/2013 уч.г., летен семестър

   Задължително избираеми

   Свободно избираеми

N Катедра Дисциплина Хорариум Кредити ЕСТК Група ИД Преподавател И ИС КН М МИ ПМ СИ Стат
1 ОМИ Динамични геометрични системи 2+2 5 Д гл.ас. Т. Витанов 3
2 ОМИ Компютърна евристика 2+2+2 7 Д проф. И. Тонов, Т. Тонова 4
3 ОМИ Математически методи в педагогическата диагностика 2+2 5 Д проф. К. Банков 3
4 ОМИ Неравенства 2+2 5 Д гл.ас. Д. Раковска 2
5 ИТ Педагогически функции на интерактивна бяла дъска 2+0+2 5 Д гл.ас. Е. Стефанова, гл.ас. Н. Николова 4
6 ОМИ СОТ (Съвременни образователни технологии) 2+2 5 Д гл.ас. Н. Николова, Т. Тонова 4
7 ОМИ Съдържание и методика на извънкласната работа по математика 2+2 5 Д проф. И. Тонов, Т. Тонова 4
8 ИТ Технолигиите в помощ на образователни проекти 2+0+2 5 Д гл.ас. Е. Стефанова, гл.ас. Н. Николова 4
9 ОМИ Учебна документация 2+2 5 Д доц. Ю. Нинова, гл.ас. И. Вутова, гл.ас. Д. Раковска 4
10 ФзФ Устройство на компютърните системи 1+0+1 2 Др. гл.ас. Ю. Цукровски 2 2 2 2 2 2 2 2
11 ФзФ Съвременна физика 3+1+0 5 Др. проф. дфзн Р. Ценов, гл. ас. д-р Б. Павлов 2 2 2 2 2 2 2 2
12 МЛП Философия на математиката 2+0+0 2,5 Др. доц. Вл. Сотиров 2 2 2 2 2 2 2 2
13 ОМИ Visual basic за приложения 2+2 5 И доц. А. Ангелов, гл.ас. Р. Исуфов 3 3 3 3
14 КИ Бази от данни-практикум - спец. ИС 0+0+2 2.5 КП ас. Р. Горанова само за 2к.
15 ИС Компютърни архитектури - практикум 0+0+2 2.5 КП гл. ас. Ст. Русева /Н. Хатева/Н. Баненкин само за 2к.
16 ВОИС Математическа текстообработка 0+0+4 5 КП гл.ас. В. Черногоров 4 4 4 3 3 3 4 3
17 ИТ Увод в програмирането - практикум 0+0+2 2.5 КП Ал. Пенев (х) само за 1к.
18 ЧМА Числени методи - практикум - спец. И, М, ПМ 0+0+2 2.5 КП гл.ас. В. Гушев, ас. А. Авджиева 2 2 2
19 ЧМА Числени методи - практикум - спец. Ст. 0+0+2 2.5 КП гл.ас. В. Гушев 2
20 ЧМА Числени методи за диференциални уравнения - практикум 0+0+3 3.5 КП В. Ракидзи 3 3 3
21 ИС Дизайн и анализ на алгоритми - практикум - спец. И и КН 0+0+3 3.5 КП гл.ас. Г. Георгиев само за 2к. само за 2к.
22 ИС Софтуерни технологии - практикум 0+0+2 2.5 КП доц. Д. Биров само за 3к. само за 3к.
23 ИТ Структури от данни и програмиране - практикум 0+0+2 2.5 КП гл.ас. П. Армянов, студенти само за 1к. само за 1к.
24 КИ Бази от данни-практикум - спец. И, КН 1+0+3 5 КП гл. ас. д-р Р. Христова, ас. Г. Пенков само за 3к. само за 3к.
25 КИ Обектно-ориентирано програмиране - практикум - спец. И 0+0+2 2.5 КП гл.ас. П. Армянов само за 1к.
26 КИ Обектно-ориентирано програмиране - практикум - спец. КН 0+0+2 2.5 КП ас.Т. Трифонов само за 1к.
27 КИ Обектно-ориентирано програмиране - практикум - спец. ИС 0+0+2 2.5 КП гл.ас. П. Армянов само за 1к.
28 ЧМА Софтуер за научни изчисления (практикум) 1+0+2 4 КП доц. М. Спиридонова 2 2
29 МА Адитивни задачи в теорията на числата 4+0 9 М проф. Д. Толев 2 2 2 2 2 2 2 2
30 Алг Алгебра II 3+0 7 М гл.ас. Д. Радкова 1 1
31 МА Алгебрична и хомотопична топология 3+0 7 М проф. Р. Леви 3 3 3 3 3
32 ДУ Геометрия и топология 3+0 7 М доц. А. Живков 2 2 2 2 2 2 2 2
33 ДУ Изомонодромна деформация на линейни ОДУ с коефициенти рационални функции 3+0 7 М гл.ас. Ц. Стоянова 3 3 3 3 3 3 3
34 МА Изпъкналост и диференцируемост в Банахови пространства 3+0 7 М доц. Н. Рибарска 2 2 2 2 2 2 2 2
35 КАТ Комплексен анализ 3+3 9 М гл.ас. Р. Йорданов 2 2 2
36 ДУ Коректно поставени задачи за еволюционни уравнения и системи 3+0+0 7 М проф.дмн Н. Попиванов 4 4 4
37 МЛП Логическо програмиране 3+2+0 9 М проф. Т. Тинчев 2 2 2 2 2 2
38 МЛП Математическа логика 3+1+0 8.5 М доц. А. Дичев 2 2 2 2 2 2 2
39 ДУ Небесна механика 3+0+0 7 М доц. А. Живков 2 2 2 2 2 2 2 2
40 КАТ Обща топология - ОТПАДА 3+1 8.5 М проф. Г. Димов 2 2 2
41 Геом Представяния на компактни групи на Ли 4+0 8 М доц. Б. Александров 3 3
42 АМ Приложение на групите на Ли в диференциалните уравнения 3+0 7 М гл.ас. Б. Георгиева 2 2 2 2
43 Геом Риманова геометрия, избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране 4+0 8 М проф. С. Иванов 3 3
44 ДУ Соболеви пространства и приложения в ЧДУ 3+0 7 М проф. Н. Попиванов 3 3 3 3 3 3 3 3
45 ЧМА Сплайн-функции и приложения 3+0+0 7 М доц. Н. Найденов 3 3 3 3 3
46 МА Състезания по математика за студенти - 2 част 3+0 7 М доц. Вл. Бабев 1 1 1 1 1 1
47 Алг Теория на Галоа 3+0 7 М доц. П. Сидеров 2 3 2 2 2 2
48 МА Теория на екстремалните задачи 3+0 7 М доц. М. Иванов 3 3 3 3
49 КАТ Топология за информатици 2+2 5 М гл.ас. В. Гочев 2 2 2
50 Алг Увод в комутативната алгебра 3+0 7 М доц. П. Сидеров 2 3 2 2 2 2
51 ДУ Увод в съвременната теория на Частните диференциални уравнения 3+0 7 М доц. Г. Дачев 2 2 2 2 2 2
52 МА Функционален анализ 3+0 7 М доц. Н. Рибарска 2 2 2 2 2 2 2 2
53 МА Функционални пространства и теория на интерполацията 3+0 7 М проф. Л. Николова 2 2 2 2 2 2 2 2
54 ДУ Хамилтонови системи 3+0 7 М проф. Е. Хорозов 2 2 2 2 2 2 2 2
55 ЧМА Числено интегриране 3+0+0 7 М проф. Г. Николов 3 3 3 3 3
56 Геом Крайни геометрии 3+0 7 М доц. Ч. Лозанов 4 2 4 4 4
57 КИ Езици за системно програмиране 3+2+0 6 ОКН доц. Ст. Бъчваров, ас. П. Армянов 2 2 2 2
58 МЛП Приложения на крайните автомати 3+2+0 8 ОКН доц. Ст. Михов, С. Герджиков 3 3 3 3 3 3 3 3
59 МЛП Семантика на езиците за програмиране 2+2+0 5 ОКН проф.И.Сосков, С. Вътев 2 2 2 2 2 2 2
60 СТ Управление на знания 2+0+2 5 ОКН доц. Е. Гурова, Н. Зографов 3 3 3 3
61 ИС Дигитализирани екосистеми (Digitized Ecosystems) - на англ. език 2+1+0 4 ОКН д-р Г. Шарков, Ст. Кайл, Б. Бенев 4 4 4 4
62 ИС Модели за управление на качеството 2 2+1 4 ОКН д-р Г. Шарков, К. Караатанасов 4 4 4 4
63 КИ Векторна компютърна графика 2+2+0 5 ОКН н.с. Б. Банчев 4 2
64 КИ Комуникации в реално време. VoIP и видео разговори по Интернет 2+1+0 4 ОКН д-р Емил Ивов 3 3 3 3
65 ЧМА Matlab и приложения в числените методи 2+0+2 7 ПМ ас. А. Авджиева 3 3 3 3 3 3
66 ЧМА Алгоритмични основи на компютърната графика 2+0+2 6 ПМ доц. Н. Найденов, гл.ас. С. Костадинова 2 2 2 2 2
67 ДУ Анализ на Клифорд за диференциални уравнения 2+2 7 ПМ гл.ас. С. Георгиев 2 2 2 2 2 2 2 2
68 АМ Геометрия на движението 2+0+1 5 ПМ доц. Г. Бояджиев 2 2 2
69 ДУ Динамични системи 3+0 7 ПМ доц. О. Христов 2 2 2
70 ДУ Избрани теми от биоматематиката 2+1+1 7 ПМ доц. Т. Боев, В. Дончев 2 2 2 2 2 2 2 2
71 ВОИС Математическа статистика 2+2 7 ПМ доц. Д. Дончев 3 3 3 3 3 3 3
72 ЧМА Математически модели и изчислителен експеримент 2+0+2 7 ПМ проф. Ст. Димова 3 3 3 3 3 3
73 ВОИС Математически увод в икономиката 3+0 7 ПМ доц. Й. Митев 1 1 1 1 1
74 ВОИС Методи за оптимизация 3+0+0 7 ПМ проф. М. Кръстанов 3 3 3 3 3 3 3 3
75 ЧМА Паралелни алгоритми 3+2+1 9 ПМ проф. С. Маргенов, гл.ас. Г. Бенчева 4 4 4 4
76 ВОИС Случайни процеси 2+2 7 ПМ доц. М. Божкова 4 4 4 3 3 4
77 ВОИС Теория на нелинейните системи 3+0 7 ПМ проф. М. Кръстанов 3 3 3 3 3 3
78 КАТ Теория на солитоните 3+0 7 ПМ гл.ас. Р. Йорданов 2 2 2 2 2 2 2 2
79 ВОИС Увод в статистиката 2+2+0 5 ПМ доц. М. Божкова 1 1 1 1 1 1 1
80 ДУ Увод в теорията на динамичните системи и хаоса 2+2 7 ПМ гл.ас. С. Георгиев 2 2 2 2 2 2 2 2
81 МА Фрактали 3+0 7 ПМ доц. М. Такев 2 2 2 2 2 2 2 2
82 ВОИС Модели в социалните науки 2+0+2 5 ПМ / Ст доц. В. Стоименова 4 4 4
83 ВОИС Модели на смъртност 3+0 7 ПМ / Ст доц. В. Стоименова 3 3 3
84 ВОИС Факторни планове 2+0+2 5 ПМ / Ст доц. В. Стоименова 4 4
85 ВОИС Биостатистика 2+0+2 7 ПМ/Ст доц. д-р Р. Георгиева, ас. Д. Григорова 4 4 4 4 4 4 4 4
86 МЛП Основи на статистическата обработка на естествен език 3+0+0 4 ПМ/Ст д-р П. Митанкин 3 3 3 3 3 3 3 3
87 СТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО „Учебна компания (програма на „Джуниър Ачийвмънт) 2+1+1 5 С доц. П. Русков, ас. Г. Къдрев, М. Стойчева, И. Милошева 3 3 3 2
88 МА Семинар Допълнителни въпроси от ДИС 3+0 7 С доц. В. Бабев 2 2 2 2 2 2 2 2
89 ДУ Семинар по Динамични системи и теория на числата - 2 3+0 7 С проф. Е. Хорозов, проф. Д. Толев 2 2 2 2 2
90 ДУ Семинар по Диференциални уравнения 3+0 7 С доц. О. Христов 2 2 2
91 СТ Семинар по Проектиране и интегриране на софтуерни системи 0+2 2.5 С доц. д-р Десислава Петрова-Антонова, ас. Ирена Павлова 4
92 МА Семинар по функционален анализ 3+0 7 С проф. Р. Леви, гл.ас. Н. Буюклиев 2 2 2 2 2
93 ИС Семинар по алгоритми - записването ще става при преподавателя,не през СУСИ 4 3+0 7 С гл.ас. М. Марков 1,2,3к. 1,2,3к. 1,2,3к. 1,2,3к. 1,2,3к. 1,2,3к. 1,2,3к. 1,2,3к.
94 ВОИС Статистически методи в БДС 2+2+0 5 Ст доц. Пл. Матеев 4
95 БФ Въведение в генетиката 2+0+1 3,5 Х проф. д-р Г. Генова 3 3 3 3 3 3 3 3
96 ФФ Убеждаваща комуникация и диалог 2+0+0 2,5 Х доц. д-р В. Радева 4 4 4 4 4 4 4 4
97 ФФ Комуникативни умения 2+2+0 5 Х гл.ас. д-р Г. Петрински, проф. В. Руменчев 2 2 2
98 ИС Бази от данни 2+2 5 ЯКН гл.ас. М. Филипова 2 2 2
99 ИТ Виртуализация и Cloud Computing 2+0+2 5 ЯКН гл.ас. Г. Георгиев 4 4 4 4 4
100 ИТ Географски информационни системи 1+0+2 3.5 ЯКН Пл. Иванов(х) 3 3 3
101 ИТ Директорийни услуги 3+0+2 6 ЯКН гл.ас . Г. Георгиев 2 2 2 2 2
102 КИ Език за програмиране C# 3+0+2 6 ЯКН доц. Ст. Бъчваров, ас. П. Армянов 3 3 3 3
103 ИТ Електронно обучение 2+0+2 5 ЯКН ас. П. Михнев, ас. Т. Зафирова-Малчева 2 2 2 2 2 2 2
104 СТ Извличане на информация - ОТПАДА 3+0+2 6 ЯКН доц. И. Койчев, М. Чечев, Т. Цонков 3 3 3 3 3 3 3
105 ИТ Компютърни мрежи (CCNA) 1+0+4 6 ЯКН проф. Кр. Стефанов, гл.ас. Е. Стефанова 4 4 4 4 4 4 4
106 ИС Конкурентно програмиране 3+0 3,5 ЯКН гл.ас. Р. Лесева 2 2 2 2
107 СТ Откриване на знания от данни - ОТПАДА 3+0+2 6 ЯКН доц. И. Койчев, М. Чечев, Т. Цонков 3 3 3 3 3 3
108 КИ Програмиране с Objective-C 2+2+0 5 ЯКН ас. Г. Пенчев 2 2 2 2 2 2 2 2
109 СТ Проектиране на Java сървърни приложения 2+0+2 5 ЯКН проф. Б. Бончев, Ал. Илиев 4
110 ИТ Проектиране, разработка и оценка на образователен софтуер 2+0+2 5 ЯКН ас. П. Михнев, ас. Т. Зафирова-Малчева 3
111 ИТ Разработване на ИКТ - базирано обучение 2+0+2 5 ЯКН ас. П. Михнев 4
112 СТ Софтуерни шаблони за проектиране 2+0+2 5 ЯКН проф. Б. Бончев, С. Ангелов 3
113 КИ Съвременно уеб-програмиране с РНР 3+0+0 3.5 ЯКН ас. Г. Пенчев 2 2 2 2 2 2 2 2
114 КИ WAP & WML & XHTML 2+0+2 5 ЯКН доц. В. Георгиев 2 2 2 2 2 2 2
115 КИ Архитектурно моделиране и симулация на информационни системи 2+2+0 5 ЯКН доц. А. Семерджиев 2 2 2 3 2
116 КИ Разработка на бизнес приложения със средствата на Java Enterprise Edition (Java EE) 2+0+1 4 ЯКН доц. М. Тодорова, Б. Цветков, Е.Симеонов 2 2 2 2
117 КИ Програмиране с Python 0+4+0 5 ЯКН Н. Бачийски 2 2 2 2 2 2 2 2
118 КИ Съвременно функционално програмиране 2+2+0 5 ЯКН н.с. Б. Банчев 3 2
119 КИ Практическо функционално програмиране с Clojure 0+4+0 5 ЯКН Н. Бачийски 2 2 2 2 2 2 2 2   Задължително избираеми

N Катедра Дисциплина Хорариум Кредити ЕСТК Преподавател И ИС КН М МИ ПМ СИ Стат
1 КАТ Топология за информатици 2+2 5 гл.ас. В. Гочев само 2 курс
2 КАТ Комплексен анализ 2+2 5 проф. Е. Христов само 2 курс
3 АМ Геометрия на движението 2+0+1 5 доц. Г. Бояджиев само 2 курс
4 АМ Аналитична механика 2+2 5 проф. Л. Лилов само 2 курс
5 ЧМА Числени методи 2+2 5 гл. ас. В. Гушев само 2 курс
6 ВОИС Математическо оптимиране 2+2 5 проф. М. Кръстанов, гл.ас.А.Попова само 2 курс
Новини
Jul 28, 2017 Прием на докторанти във ФМИ, държавна поръчка, 2017/2018 уч.г.
Jul 23, 2017 Прием за ОКС "Магистър", 2017/2018 уч.г., инструкция за кандидат-магистрите, за провеждане на кампанията
Jul 21, 2017 Квалификационни курсове за учителите по информатика и ИТ в 8. клас, м. август и м. септември 2017
Jul 14, 2017 Проект Докторантски център "Св. Климент Охридски", започва набиране на кандидатури за участие в дейностите по работен пакет "Мобилност"
Jul 12, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" м. юли 2017, резултати, нанасяне на оценки
Jul 11, 2017 Важно за новозаписалите се във ФМИ студенти, тест по английски
Jul 10, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър", 11 и 12 юли 2017, разпределение на студентите за провеждането му
Jul 10, 2017 Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 2017/2018 уч. г., 12 юли 2017
Jul 10, 2017 Записване или потвърждаване на новоприетите студенти във ФМИ, ОКС "Бакалавър", 2017/18 уч.г.
Jul 05, 2017 Поправителна изпитна сесия, учебна 2016/2017 г., задочно обучение
Jun 29, 2017 Веселин Райчев, завършил ФМИ е носител на наградата "2016 ACM Doctoral Dissertation Honorable Mention Award"
Още новини...