Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Избираеми дисциплини - 2010/2011, летен семестър

Избираеми дисциплини 2010/2011 уч. г., летен семестър

 Последна корекция - 27 януари 2011 г.*

*Добавени са нови ИД (на края на таблицата) или са коригирани параметри за вече въведени ИД - ако има корекция след последното ви посещение на страницата, моля проверете интересуващите ви ИД или за нови такива!

 

ВНИМАНИЕ! При несъответствие на данните (за хорариум, кредити и др.) в общото представяне на дисциплината (на линка) с дадените по-долу, АКТУАЛНИ (ВЕРНИ) СА ДАДЕНИТЕ В ТАЗИ ТАБЛИЦА!

Означението "n" в колоната на специалността е ограничително изискване и означава "от n к. нагоре", напр. "2" включва  студенти от 2, 3 и 4 к.

Означението "Само за ... к." е СТРОГО ограничение – ИД може да се записва само от студенти в съотв. курс/курсове на съответната специалност.

Специалности:
И=Информатика
ИС=Информационни системи
КН=Компютърни науки
М=Математика
МИ=Математика и информатика
ПМ=Приложна математика
СИ=Софтуерно инженерство
Ст=Статистика

 
Специалност

Катедра Дисциплина Хорариум Кредити Група ИД Преподавател
И ИС КН М МИ ПМ СИ Ст
1 ОМИ Visual Basic за приложения 2+2 5 И доц. А. Ангелов,
ст.ас. Р. Исуфов
3


2 КИ WAP & WML & XHTML 2+0+2 5 ЯКН доц. В. Георгиев 2
2 2 2 2 2 2
3 МА Алгебрична и хомотопична топология 3+0 7 М проф. Р. Леви 3
3 3
3
3
4 Алг Алгебрична теория на числата 3+0 7 М гл.ас. Б. Коцев 2
2 2 2 2
2
5 ДУ Анализ на Клифорд за диференциални уравнения 2+2 7 ПМ ас. С. Георгиев 2 2 2 2 2 2 2 2
6 КИ Архитектурно моделиране и симулация на информационни системи 2+2+0 5 ЯКН ст.ас. А. Семерджиев 2 2 2
3
2
7 ИС Бази от данни 2+2 5 ЯКН гл.ас. М. Филипова


2
2
2
8 КИ Бази от данни-практикум-спец. И 1+0+3 5 КП доц. В. Димитров,
ас. Р. Горанова
само за 3 курс


9 КИ Бази от данни-практикум-спец. ИС 0+0+2 2,5 КП ас. Р. Горанова
Само за 2 курс

10 АМ Вариационно смятане 2+0 5 М проф. Л. Лилов


2 3 2
3
11 КИ Векторна компютърна графика 2+0+2 5 ЯКН н.с. Б. Банчев 3
3
12 АМ Геометрия на движението 2+0+1 5 ПМ доц. И. Миховски
2 2
13 ИС Дизайн и анализ на алгоритми-практикум 0+0+3 3,5 КП
Само за 2 курс
Само за 2 курс
14 ОМИ Динамични геометрични системи 2+2 5 Д гл.ас. Т. Витанов3


15 ИТ Директорийни услуги 3+0+2 6 ЯКН гл.ас. Г. Георгиев 2 2 2

2 2
16 АМ Експериментални методи в механиката с практикум II 3+0 7 ПМ доц. Т. Парталин


3 3 3
3
17 ИТ Електронно обучение 2+0+2 5 ЯКН гл.ас. Е Ковачева 2 2 2 2 2 2 2
18 ДУ Избрани теми от биоматематиката 2+1+1 7 ПМ гл.ас. Т. Боев,
С. Анков
2 2 2 2 2 2 2 2
19 СТ Извличане на информация 3+0+2 6 ЯКН доц. И. Койчев 3 3 3 3 3 3 3 3
20 ДУ Изомонодромна деформация на линейни ОДУ с коефициенти рационални функции 3+0 7 М ст.ас. Ц. Стоянова 3 3 3 3 3 3 3 3
21 МА Изпъкналост и диференцируемост в Банахови пространства 3+0 7 М доц. Н. Рибарска 2 2 2 2 2 2 2 2
22 ДУ Интегрални уравнения 2+2 7 М ас. С. Георгиев 3

3 3 3

23 ИТ Информационни и комуникационни технологии 2+0+2 5 ЯКН ст.ас. Тр. Илиев 2 2 2
2 2 2
24 ДУ Квантова теория на полето 3+0 7 М проф. Е. Хорозов 3 3 3 3 3 3 3 3
25 КАТ Комплексен анализ 3+3 9 М гл.ас. Р. Йорданов
2 2
2
2
26 ОМИ Компютърна евристика 2+2+2 7 Д доц. И. Тонов 4 4 4 4 4 4 4 4
27 ИС Компютърни архитектури-практикум 0+0+2 2,5 КП ст.ас. С. Русева Само за 2 курс


28 ФФ Комуникативни умения 2+2 5 Х доц. Л. Методиева 2 2 2 2 2 2

29 Геом Крайни геометрии 3+0 7 М доц. Ч. Лозанов 4
2 4 4 4

30 МЛП Логическо програмиране 3+2+0 9 М доц. Т. Тинчев
2
2 2 2 2 2
31 МЛП Логическо програмиране- практикум 0+0+2 2,5 КП Д. Добрев 2 2 2 2 2 2 2 2
32 МЛП Математическа логика 3+1+0 8,5 М доц. А. Дичев 2 2 2
2 2 2 2
33 ВОИС Математическа статистика 2+2 7 ПМ доц. Д. Дончев 3 3 3 3 3 3 3
34 ВОИС Математическа текстообработка 0+0+4 5 КП гл.ас. В. Черногоров 4 4 4 3 3 3 4 3
35 КАТ Математически методи в метеорологията 3+0 7 ПМ гл.ас. Р. Йорданов 2 2 2 2 2 2 2 2
36 ОМИ Математически методи в педагогическата диагностика 2+2 5 Д доц. К. Банков3


37 ВОИС Математически увод в икономиката 3+0 7 ПМ доц. Й. Митев 1 1
1 1


38 ФФ Междукултурни взаимодействия 3+0 3,5 Х доц. П. Макариев 2 2 2 2 2 2 2 2
39 АМ Механика на разрушенията 3+0 7 ПМ доц. И. Миховски


3 3 3

40 ВОИС Модели в социалните науки 2+0+2 5 ПМ / Ст гл.ас. В. Стоименова4 4
4
41 ВОИС Модели на смъртност 3+0 7 ПМ / Ст гл.ас. В. Стоименова


3
3
3
42 ИТ Мултимедийни технологии-практикум 1+0+2 3,5 КП ст.ас. Тр. Илиев 2 2 2
2
2
43 МА Мултипликативна теория на числата 4+0 9 М проф. Д. Толев 2 2 2 2 2 2 2 2
44 ДУ Небесна механика 3+0 7 М доц. А. Живков 2 3 3 2 2 2 2 2
45 ОМИ Неравенства 2+2 5 Д гл.ас. Д. Раковска2


46 КИ Обектно-ориентирано програмиране-практикум-спец. И 0+0+2 2,5 КП ас. М. Недялков само за 1 курс


47 КИ Обектно-ориентирано програмиране-практикум-спец. ИС 0+0+2 2,5 КП ас. А. Александров
само за 1 курс

48 КАТ Обща топология 3+1 8,5 М доц. Г. Димов,
гл.ас. Е.Иванова2
2
2
49 ВОИС Оптимизация на административния персонал в СУ 2+0 5 ПМ доц. Н. Златева 2 2 2 3 2 3 2 3
50 ФП Политически приоритети и практическа реализация на интегрираното образование 1+1 2,5 Х доц. дпн С. Чавдарова - Костова3


51 ИТ Практикум Компютърни мрежи (CCNA) 1+0+4 6 ЯКН доц. Кр. Стефанов 4 4 4 4
4 4 4
52 Геом Представяния на компактни групи на Ли 4+0 8 М доц. Б. Александров


2
2

53 ИТ Приложен софтуер 1+0+3 5 ЯКН доц. А. Т. Попов 2 2 2 2 2 2 2 2
54 АМ Приложение на групите на Ли в диференциалните уравнения 3+0 7 М ст.ас. Б. Георгиева


2 2 2
2
55 СТ Програмиране на Java EE приложения

ВАЖНО от лектора
2+0+2 5 ЯКН доц. Б. Бончев

само за 4 курс
56 КИ Програмиране с Python 0+0+4 5 ЯКН Н. Бачийски 2 2 2 2 2 2 2 2
57 ИТ Проектиране на човеко-машинен интерфейс 2+0+2 5 ЯКН доц. Кр. Стефанов 4
4
4 4

58 КИ Разработване на богати Интернет приложения с Adobe Flex (RIAAFLEX)

ВАЖНО от лектора
1+0+2 3,5 ЯКН ст.ас. К. Николов 2 2 2


2
59 КИ Разработване на богати Интернет приложения с Microsoft Silverlight 0+0+3 3,5 КП ас. М. Недялков 2 2 2 2 2 2 2 2
60 Геом Риманова геометрия, избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране 4+0 8 М проф. С. Иванов


3
3

61 МЛП Семантика на езиците за програмиране 2+2+0 5 ОКН проф. И. Сосков,
доц. С. Николова

2 2 2 2 2 2 2
62 МА Семинар "Допълнителни въпроси от ДИС" 3+0 7 С гл.ас. П. Първанов 2 2 2 2 2 2 2 2
63 Алг Семинар по алгебра 3+0 7 С гл.ас. М. Стоянова, гл.ас. Т. Тодорова, гл.ас. Е. Михайлова 2
2 2 2 2
2
64 ИС Семинар по алгоритми

(Записването за дисциплината няма да става през СУСИ-4, а при
преподавателя.)
3+0 7 С доц. Кр. Манев 1,2,3 курс 1,2,3 курс 1,2,3 курс 1,2,3 курс 1,2,3 курс 1,2,3 курс 1,2,3 курс 1,2,3 курс
65 МА Семинар по Геометрия и математична физика - 2 3+0 7 С доц. В. Цанов 3
3 3
3
3
66 ДУ Семинар по Динамични системи и теория на числата - 2 3+0 7 С проф. Е. Хорозов 2
2 2 2 2

67 СТ Семинар по Проектиране и интегриране на софтуерни системи 0+2 2,5 С доц. С. Илиева, доц. Б. Бончев

само за 4 курс
68 МА Семинар по функционален анализ 3+0 7 С проф. Р. Леви,
проф. Р. Малеев,
гл.ас. Н. Буюклиев
2
2 2
2
2
69 МА Системно програмиране на C за Linux
ОТПАДА

3+0 3,5 ЯКН гл.ас. Н. Владов 1 1 1
1 1 1
70 ВОИС Случайни процеси 2+2 7 ПМ доц. М. Божкова 4 4 4 3
2 4
71 ДУ Соболеви пространства и приложения в ЧДУ 3+0 7 М проф. Н. Попиванов 3 3 3 3 3 3 3 3
72 ИС Софтуерни технологии -практикум 0+0+2 2,5 КП


Само за 3 курс
73 СТ Софтуерни шаблони за проектиране 2+0+2 5 ЯКН доц. Б. Бончев

3
74 ВОИС Статистически методи в БДС 2+2+0 5 Ст доц. Пл. Матеев


4
75 ИС Структури от данни 2 3+3 7 ЯКН доц. К. Манев 3 3 3

3 3
76 ИТ Структури от данни и програмиране (практикум) 0+0+2 2,5 КП ст.ас. П. Армянов, студенти
само за 1 курс
само за 1 курс
77 КИ Съвременно уеб-програмиране с РНР 1+0+2 3,5 ЯКН ас. Г. Пенчев 2 2 2 2 2 2 2 2
78 КИ Съвременно функционално програмиране 2+0+2 5 ЯКН н.с. Б. Банчев 3
2


3
79 ОМИ Съдържание и методика на извънкласната работа по математика 2+2 5 Д доц. И. Тонов4


80 МА Състезания по математика за студенти - 2 част 3+0 7 М доц. В. Бабев 1 и 2 курс
1 и 2 курс 1 и 2 курс
1 и 2 курс 1 и 2 курс
81 Алг Теория на Галоа 3+0 7 М доц. П. Сидеров 2
3 2 2 2
2
82 КАТ Топология за информатици 2+2 5 М доц. Г. Димов
2 2


2
83 Алг Увод в комутативната алгебра 3+0 7 М доц. П. Сидеров 2
2 2 2 2
2
84 ИТ Увод в програмирането-практикум 0+0+2 2,5 КПсамо за 1 курс85 ДУ Увод в съвременната теория на Частните диференциални уравнения 3+0 7 М доц. Г. Дачев 2
2 2 2 2
2
86 Алг Увод в теорията на кодирането 3+0 7 М доц. Е. Великова 2 2 2 2 2 2
2
87 MA Увод в теорията на операторни алгебри с приложение в математиката и физиката 3+0 7 M ст.н.с. Н.Николов


3
3
3
88 Алг Увод в теорията на числата 3+0 7 М гл.ас. А. Божилов 2 2 2 2
2 2 2
89 СТ Управление на знания 2+0+2 5 ОКН доц. Е. Гурова
само за 3 курссамо за 3 курс
90 АМ Устойчивост и управление на движението 3+0 7 ПМ проф. Л. Лилов


3 3 3
3
91 ОМИ Учебна документация 2+2 5 Д доц. Ю. Нинова,
ст.ас. И. Вутова
4


92 ВОИС Факторни планове 2+0+2 5 ПМ / Ст гл.ас. В. Стоименова
4
4
93 ФФ Философия на математиката 2+3 6 Х доц. К. Янакиев 2 2 2 2 2 2 2 2
94 МА Фрактали 3+0 7 ПМ доц. М.Такев 2 2 2 2 2 2 2 2
95 МА Функционален анализ 3+0 7 М доц. Н. Рибарска 2 2 2 2 2 2 2 2
96 МА Функционални пространства и теория на интерполацията 3+0 7 М доц. Л. Николова 2 2 2 2 2 2 2 2
97 АМ Хидродинамика 3+0 7 ПМ доц. Т. Парталин


3 3 3
3
98 ЧМА Числени методи (практикум) - спец. И 0+0+2 2,5 КП гл.ас. В. Гушев 2


99 ЧМА Числени методи (практикум) - спец. М, ПМ, Стат 0+0+2 2,5 КП ас. И. Христов


2
2
2
100 ЧМА Числени методи за диференциални уравнения (практикум) 1+0+2 3,5 КП ас. И. Христов


3
3

101
СТ Качествен програмен код 1+0+2 3,5
КП д- р Светлин Наков

само за 4 курс


само за 4 курс
102
ИТ Виртуализация и Cloud Computing 2+0+2 5 ЯКН гл.ас. Г. Георгиев 4
4
4


4
4

 

Действия към документ