Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Учебни планове 06/07 Учебен план - специалност Информационни системи 06/07
Навигация
 

Учебен план - специалност Информационни системи 06/07

Приет на ФС протокол № 6/16.05.2005 г., изменен на ФС, № 5/04.06.2007 г., № 1/14.01.2008 г., № 6/02.06.2008 г.

За студентите, приети през 2006/2007 уч.г.

Наименование на учебните дисциплини Изпити - семестър Текущи оценки ECTS- кредити Седмичен хорариум
1 Използване на информационни системи I - 3,5 1+0+2
2 Основи на програмирането I - 6 3+0+2
3 Анализ – I I - 9 4+2+2
4 Алгебрични структури I I - 9 3+3+2
5 СПОРТ - I 2,5 0+0+2

Избираеми дисциплини I - 0
6 Основи на информационните системи II - 3,5 3+0+0
7 Програмиране, структури от данни, файлове и обекти I II - 8 3+2+2
8 Анализ II II - 7 3+2+1
9 Английски език 1 II - 2,5 0+2+0

Избираеми дисциплини – мин.брой 1 II - 9

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 110 Апаратно и програмно осигуряване на информационните технологии – I
III - 6
3+0+2
11 Езици и среди за Интернет програмиране III
4,5 2+0+2
12 Е – бизнес: стратегия, архитектура, проектиране III - 3,5
3+0+0
13 Програмиране, структури от данни, файлове и обекти II III - 8 3+2+2

Избираеми дисциплини-мин.брой 2 III - 8
14 Апаратно и програмно осигуряване на информационните технологии – II IV - 6 3+0+2
15 Информационни системи – теория и практика IV - 3,5 3+0+0
16 Компютърни мрежи и телекомуникации IV - 4 2+0+2
17 Статистика и емпирични методи IV - 7 2+2+2
18 Английски език 2 IV - 2,5 0+2+0

Избираеми дисциплини- мин.брой 1 IV - 7

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 319 Въведение в системите, основани на знания V - 5 2+2+0
20 Проектиране на физическо ниво и реализация със СУБД I V - 8,5 3+2+2
21 XML програмиране V - 5 2+0+2
22 Специализиран английски език V - 2,5 0+2+0

Избираеми дисциплини- мин.брой 1 V - 9
23 Проектиране на физическо ниво и реализация със СУБД II VI - 8,5 3+2+2
24 Анализ и логическо проектиране VI - 6 3+2+0
25 ASP програмиране VI - 5 2+0+2

Избираеми дисциплини- мин.брой 2 VI - 10,5

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 326 Системи за е – бизнес VII - 8 3+0+3
27 Управление на проекти VII - 5 2+0+2

Избираеми дисциплини-мин. брой 3 VII - 17

Избираеми дисциплини- мин.брой 4 VIII - 20

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 7
Държавен изпит VIII
10

 Общ брой ECTS кредити:240

 Минимален брой избираеми дисциплини, които студентите задължително трябва да положат за целия период на обучение, по групи

СПЕЦИАЛНОСТ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
Общ брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план: 80,5

 

Група избираеми дисциплини минимален брой избираеми дисциплини
1 Основи на компютърните науки (CSF) 3
2 Ядро на компютърните науки (CSC) 3
3 Основи на компютърните науки (CSF) & Ядро на компютърните науки (CSC) – по избор 2
4 Практическо усвояване на компютърните науки (компютърен практикум, CSP) 2
5 Приложна математика (APM) 1
6 Математика (МАТ) 1
7 Семинари 1
8 Хуманитарни (вкл. Спорт) 1

ОБЩО 14

Забележка: Разликата от общия брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план и минималния брой избираеми дисциплини студентите могат да покрият от коя да е група по тяхно желание. От група "Хуманитарни" на студентите се признават не повече от 6 кредита.

 

Действия към документ