Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Учебни планове, 12/13 Учебен план на специалност Софтуерно инженерство, 12/13
Навигация
 

Учебен план на специалност Софтуерно инженерство, 12/13

Приет на ФС протокол № 6/16.05.2005 г., изменен на ФС, протокол № 4/07.05.2007 г., № 6/02.07.2007 г., № 9/22.10.2007 г., № 1/14.01.2008 г., № 4/01.06.2009 г., № 6/05.07.2010 г. и №10/19.12.2011 г.

За студентите, приети през 2012/2013 уч.г.

Наименование на учебните дисциплини Изпити - семестър Текущи оценки ECTS- кредити Седмичен хорариум

Първи курс1 CSУвод в програмирането I - 5,5 3+2+0
2 CS Дискретни структури I I - 7 3+3+0
3 MAT Анализ I I - 7 3+3+0
4 MAT Алгебра I - 7 3+3+0
5 NT Английски език - I 2 0+2+0

NT Спорт - -
0+2+0

Избираеми дисциплини

0
6 CS Обектно-ориентирано програмиране II - 5,5 3+2+0
7 CS Дискретни структури II II - 6 3+2+0
8 MAT Анализ II II - 7 3+3+0
9 MAT Геометрия II
7 3+3+0
10 NT Компютърен английски език - II 2 0+2+0
11 NT Cпорт
II 4 0+2+0

Избираеми дисциплини

0

Минимален брой избираеми дисциплини за годината -0
Втори курс12 CS Структури от данни и алгоритми III - 6,5 3+2+0
13 CS Компютърни архитектури* III - 6 4+0+0
14 SE Увод в софтуерното инженерство III - 6,5 3+1+1
15 NT Икономика на софтуерното инженерство III - 3 2+0+0
16 NT Комуникативни умения
III 2 1+0+1

Избираеми дисциплини – мин. брой 1 от Списък1 : Изследване на операциите / Числени методи III - 6 2+1+1 /
2+0+2
17 CS Операционни системи IV - 6 3+0+2
18 SE Софтуерни архитектури и разработка на софтуер IV - 5 2+0+2
19 CS Компютърни мрежи IV - 5 3+0+1
20 CS Word-wide web технологии
IV 5 2+0+2
21 MAT Диференциални уравнения и приложения IV - 5 2+0+2

Избираеми дисциплини– мин.брой 1 IV - 4 3

Минимален брой избираеми дисциплини за годината – 2 Едната задължително избираема от списък 1
Трети курс22 MAT Статистика и емпирични методи V
6,5 2+2+2
23 SE XML технологии за семантичен web
V 6 3+0+2
24 SE Управление на качеството V - 6 3+0+2
25 NT Социално правни аспекти на софтуерното инженерство
V 2 2+0+0

Избираеми дисциплини- мин.брой 2 V - 9,5 8
26 CS Бази от данни VI - 6 3+0+2
27 SE Проектиране на човеко машинен интерфейс
VI 4,5 2+0+2
28 SE Разпределени софтуерни архитектури VI - 6 3+0+2
29 SE Анализ на софтуерните изисквания VI - 4,5 2+2+0

Избираеми дисциплини- мин.брой 2 VI - 9 7

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 4
Четвърти курс30 SE Проектиране и интегриране на софтуерни системи VII - 6 2+0+3
31 SE Управление на проекти VII - 5 3+0+1
32 CS Извличане на знание от данни (Data Mining ) VII - 5 2+2+0

Избираеми дисциплини- мин.брой 3 VII - 14 11

Избираеми дисциплини- мин.брой 4 VIII - 20 16

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 7
Държавен изпит VIII
10

 Общ брой ECTS кредити:240

Минимален брой избираеми дисциплини, които студентите задължително трябва да положат за целия период на обучение по групи

Общ брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план: 62,5

 

Група избираеми дисциплини минимален брой
избираеми дисциплини
1 Основи на Компютърните науки (CS Fundamentals CSF) 1
2 Ядро на Компютърните науки (CS Core - CSC) 1
3 Основи на Компютърните науки (CS Fundamentals CSF) и Ядро на Компютърните науки (CS Core - CSC)- по избор 4
4 Практическо усвояване на компютърните науки (CS Practicum - CSP) 2
5 Приложна математика (APPLIED MATH - APM) 1
6 Математика (MATH - MAT) 1
7 Други от ФМИ
1
8 Хуманитарни(вкл.Спорт) 1
9
Задължително избираема дисциплина от Списък 1
1

ОБЩО 13

 

Забележка: Разликата от общия брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план и минималния брой  избираеми дисциплини студентите могат да покрият от коя да е група по тяхно желание. От група “Хуманитарни” на студентите се признават не повече от 6 кредита.

Списък 1:
1. Изследване на операциите 2+1+1
2. Числени методи 2+0+2

 

 

Действия към документ