Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Учебни планове 2013/2014 г. Учебен план на специалност Компютърни науки
Навигация
 

Учебен план на специалност Компютърни науки

Приет на ФС, прот. № 2/09.02.2004, изменен на ФС, прот. № 6/16.05.2005, №1/22.01.2007, № 4/07.05.2007, № 11/10.12.2007, № 1/14.01.2008, № 7/23.06.2008, №4/01.06.2009, № 5/22.06.2009, № 6/05.07.2010, № 3/04.04.2011 и № 2/25.02.2013

 

 МИК010113

Специалност "Компютърни науки" 
за випуска, започнал през  2013/2014  уч. година

 

К О Д
Наименование на учебната дисциплината семестър ECTS кредити Седмична заетост
Задължителни дисциплиниПърви курсА 1 1 7 Алгебра 1 I 7 3+3+0
К 1 0 7 Диференциално и интегрално смятане 1 I 8,5 4+4+0
Е 1 0 7 Дискретни структури I 7 3+3+0
З 1 0 7 Увод в програмирането I 7,5 3+2+2
К 1 1 7 Диференциално и интегрално смятане 2 II 7,5 3+3+0
Й 1 0 7 Английски език II 2 0+2+0
Г 1 1 7 Геометрия II 7,5 3+3+0
И 1 4 7 Езици, автомати и изчислимост II 6,5 3+2+0
З 1 1 7 Обектно-ориентирано програмиране II 6,5 3+2+0
Втори курсЙ 2 3 7 Компютърен английски език III 2 0+2+0
Е 2 2 7 Компютърни архитектури III 5 4+0+0
Ж 2 7 7 Основи на компютърната графика III 5 2+0+2
З 2 2 7 Структури от данни и програмиране III 6 3+2+0
З 2 3 7 Функционално програмиране III 6 3+0+2
А 2 5 7 Алгебра 2 IV 7 3+3+0
Е 2 1 7 Дизайн и анализ на алгоритми IV 6,5 3+2+0
В 2 7 7 Изследване на операциите IV 5 2+1+1
Е 2 3 7 Компютърни мрежи IV 5 3+0+1
Е 2 5 7 Операционни системи IV 6,5 3+0+2
Трети курсИ 3 5 7 Логическо програмиране V 6 3+0+2
Е 3 4 7 Мрежово програмиране V 6 3+0+2
Е 3 6 7 Системно програмиране V 5 2+0+2
М 3 0 7 Социално-правни аспекти на ИТ V 2 1+0+0
Н 3 0 7 Числен анализ V 6 3+0+2
З 3 6 7 Бази от данни VI 6 3+0+2
В 3 0 7 Вероятности и статистика VI 6,5 2+2+2
З 3 7 7 Системи за паралелна обработка VI 6 3+2+0
Е 3 7 7 Софтуерни технологии VI 3 2+0+0
Четвърти курсМ 4 6 7 Web технологии VII 5 2+0+2
М 4 9 7 Изкуствен интелект VII 6 3+2+0
Е 4 8 7 Софтуерни архитектури VII 3 2+0+0
Избираеми дисциплини – минимален брой 11, избраните дисциплини трябва да носят минимум 55,5 кредитаИзбираеми дисциплини (мин. 1 бр.) III 6 мин. 75 ч.
Избираеми дисциплини (мин. 1 бр. от списък І) V 5 мин 60 ч.
Избираеми дисциплини (мин. 2 бр.) VI 8,5 мин. 105 ч.
Избираеми дисциплини (мин. 3 бр.) VII 16 мин. 210 ч.
Избираеми дисциплини (мин. 4 бр.) VIII 20 мин. 240 ч.
Списък 1 - (трябва да бъде избрана поне 1 брой ):И 8 7 3 Семантика на езиците за програмиране V 5 2+2+0
И 8 1 3 Изчислимост и сложност V 9 3+2+0
И 9 1 1 Теория на множествата V 7 2+2+0
Учебни практики и курсови работи
  (със статут на избираема дисциплина) - минимум 0 кредитаК О Д
Наименование на практиката Семестър ECTS - кредити Часове
Й 5 0 0 Стаж по информатика VІІІ 5 150
Й 6 0 0 Стаж по математика и приложения VІІІ 5 150
Й 7 0 0 Стаж ФМИ VІІІ от 2 до 6 от 30 до 180
Й 8 0 0 Курсова работа (по избор от предложените от ФМИ) VІІІ 5 150


Минимален брой избираеми дисциплини по групи за целия период на обучение

Група избираеми дисциплини мин. бр.
1. Основи на Компютърните науки (CS Fundamentals CSF)
3
2. Ядро на Компютърните науки (CS Core - CSC) 3
3. Практическо усвояване на компютърните науки (CS Practicum - CSP) 2
4. Математика (МАТ)& Приложна математика (APM) 2
5.
Избираема дисциплина от списък 1 1

Общо
11


Факултативни дисциплини - минимален брой 0 кредита


К О Д
Наименование на учебната дисциплина Семестър ECTS - кредити Седмична заетост
Й 5 0 1 Увод в университетската математика І 2 1+0+2
Й 0 9 9 Спорт всички години 4 0+0+2

Оценката по дисциплината "Спорт" е годишна.

Оценката и кредитите от факултативните дисциплини не влизат във формирането на средния успех и броя кредити от избираеми дисциплини.

Забележка:

Разликата от общия брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план и минималния брой  избираеми дисциплини студентите могат да покрият от коя да е група по тяхно желание. От група "Хуманитарни" на студентите се признават не повече от 6 кредита. 

 

Дипломиране

                                
Начин на дипломиране                                 
                             
ECTS - кредити Първа държавна сесия Втора държавна сесия
Държавен изпит по Компютърни науки
10 септември юли
Действия към документ