Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Учебни планове 2014/2015 уч.г. Учебен план на специалност Математика
Навигация
 

Учебен план на специалност Математика

Приет на ФС, протокол № 6/16.05.2005г. и изменен на ФС, протокол №1/22.01.2007 г., №5/04.06.2007 г., №6/02.207.2012 г. и №4/29.04.2013 г.

 

 МИМ010114

Специалност "Математика" 
за випуска, започнал през  2014/2015  уч. година

 

К О Д
Наименование на учебната дисциплината семестър ECTS кредити Седмична заетост
Задължителни дисциплиниПърви курсА 1 0 1 Линейна алгебра I 7 3+3+0
Г 1 0 1 Аналитична геометрия I 6 3+2+0
К 1 3 1 Диференциално и интегрално смятане - 1 I 9 4+4+0
З 1 0 1 Увод в програмирането I 8 4+2+1
А 1 3 1 Висша алгебра II 8 3+3+0
К 1 4 1 Диференциално и интегрално смятане - 2 II 10 4+4+0
З 1 2 1 Структури от данни и програмиране II 7 4+2+0
Й 1 0 1 Английски език II 5 0+5+0
Втори курсА 2 7 1 Теория на числата III 5 2+2+0
Д 2 0 1 Диференциални уравнения III 7 3+3+0
К
2
5
1
Математически анализ - 1    
III 8
4+3+0
И 2 0 1 Дискретна математика III 5 2+2+0
К 2 7 1 Математически анализ - 2 IV 8 4+2+0
Г 2 5 1 Диференциална геометрия IV 8 4+3+0
Н 2 0 1 Числени методи IV 9 4+2+2
В 2 8 1 Линейно оптимиране IV 5 2+2+0
Трети курсБ 3 5 1 Аналитична механика V 8 4+3+0
Б 3 3 1 Комплексен анализ V 8 4+3+0
И 3 7 1 Математическа логика V 6.5 3+2+0
Д 3 4 1 Частни диференциални уравнения V 7.5 4+2+0
В 3 1 1 Теория на вероятностите и математическата статистика VI 7 3+3+0
Б 3 9 1 Топология VI 5 2+2+0
Избираеми дисциплини – минимален брой 11
дисциплини и избраните дисциплини трябва
да носят минимум 73 кредитаИзбираеми дисциплини (мин. 1 бр.) III 5 мин. 45 ч.
Избираеми дисциплини мин 4 бр.:
- мин. 1 бр. от  списък 1,
- мин. 1 бр. от списък 2 и
- мин. 1 бр. от списък 3
VI 18 мин. 210 ч.
Избираеми дисциплини (мин.4 бр.) VII 30 мин. 360 ч.
Избираеми дисциплини (мин. 2 бр.) VIII 20 мин. 240 ч.
Списък 1 - (трябва да бъде избрана поне 1 брой ):Б 8 7 2 Механика на непрекъснатите среди VI 5 3+1+0
Й 8 6 9 Съвременна физика VI 5 3+1+0
Списък 2 - (трябва да бъде избрана поне 1 брой ):Н 7 3 1 Числени методи за диференциални уравнения
VI 5
3+0+0
В 6 5 2 Нелинейно оптимиране VI 5 2+2+0
Списък 3 - (трябва да бъде избрана поне 1 брой ):К 5 8 1 Теория на мярката на интеграла (Интеграл на Лебег) VI 5 3+1+0
Д 8 2 1 Теория на разпределенията и трансформация на Фурие VI 5 3+1+0
Учебни практики и курсови работи
  (със статут на избираема дисциплина) - минимум 0 кредитаК О Д
Наименование на практиката Семестър ECTS - кредити Часове
Й 5 0 0 Стаж по информатика VІІІ 5 150
Й 6 0 0 Стаж по математика и приложения VІІІ 5 150
Й 7 0 0 Стаж ФМИ VІІІ от 2 до 6 от 30 до 180
Й 8 0 0 Курсова работа (по избор от предложените от ФМИ) VІІІ 5 150


Минимален брой избираеми дисциплини по групи за целия период на обучение

Група избираеми дисциплини мин. бр.
1. Компютърни практикуми
1
2. Задължително избираеми – 3 бр.
от списък 1 - 1 бр.,
от списък 2 – 1 бр.,
от списък 3 – 1 бр.
3
3. Математика 3
4. Приложна математика или Информатика 2
5.
Семинари 2

Общо
11

 

Факултативни дисциплини - минимален брой 0 кредита


К О Д
Наименование на учебната дисциплина Семестър ECTS - кредити Седмична заетост
Й 5 0 1 Увод в университетската математика І 2 1+0+2
Й 0 9 9 Спорт всички години 4 0+0+2

Оценката по дисциплината "Спорт" е годишна.

Оценката и кредитите от факултативните дисциплини не влизат във формирането на средния успех и броя кредити от избираеми дисциплини.

Забележка:

Разликата от общия брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план и минималния брой  избираеми дисциплини студентите могат да покрият от коя да е група по тяхно желание. От група "Хуманитарни" на студентите се признават не повече от 6 кредита.


Дипломиране
                                
Начин на дипломиране                                 
                             
ECTS - кредити Първа държавна сесия Втора държавна сесия
Държавен изпит по Математика
10 септември юли
Действия към документ