Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Учебни планове 2014/2015 уч.г. Учебен план на специалност Софтуерно инженерство
Навигация
 

Учебен план на специалност Софтуерно инженерство

Приет на ФС протокол № 6/16.05.2005 г., изменен на ФС, протокол № 4/07.05.2007 г., № 6/02.07.2007 г., № 9/22.10.2007 г., № 1/14.01.2008 г., № 4/01.06.2009 г., № 6/05.07.2010 г, №10/19.12.2011 г. и № 2/25.02.2013 г.

МИЕ010114

Специалност " Софтуерно инженерство" 
за випуска, започнал през  2014/2015  уч. година

 

Задължителни дисциплини

К
О
Д

Наименование на учебната дисциплина Семестър ECTS - кредити Седмична заетост
Първи курсА 1 2 8 Алгебра I 7 3+3+0
К 1 0 8 Диференциално и интегрално смятане 1 I 8,5 4+4+0
Й 1 0 8 Английски език I 1,5 0+2+0
И 1 2 8 Дискретни структури 1 I 7 3+3+0
М 1 0 8 Увод в програмирането I 6 3+2+0
К 1 1 8 Диференциално и интегрално смятане 2 II 7,5 3+3+0
Г 1 1 8 Геометрия II 7,5 3+3+0
И 1 3 8 Дискретни структури 2 II 6,5 3+2+0
Й 1 3 8 Компютърен английски език II 2 0+2+0
М 1 1 8 Обектно-ориентирано програмиране II 6,5 3+2+0
Втори курс


Е
2
2
8
Компютърни архитектури
III 5
4+0+0
Й 2 6 8 Комуникативни умения III 2 1+0+1
М 2 2 8 Структури от данни и алгоритми III 6,5 3+2+0
М 2 3 8 Увод в софтуерното инженерство III 6,5 3+1+1
З 2 6 8 Бази от данни IV 6 3+0+2
Д 2 1 8 Диференциални уравнения и приложения IV 5 2+0+2
М 2 0 8 Икономика на софтуерното инженерство IV 3 2+0+0
Е 2 3 8 Компютърни мрежи IV 5 3+0+1
Е 2 5 8 Операционни системи IV 6 3+0+2
М 2 4 8 Софтуерни архитектури и разработка на софтуер IV 5 2+0+2
Трети курс


М
3
5
8
XML технологии за семантичен web
V 6
3+0+2
М 3 0 8 Социално-правни аспекти на софтуерното инженерство V 2 2+0+0
В 3 2 8 Статистика и емпирични методи V 7 2+2+2
М 3 7 8 Управление на качеството V 6 3+0+2
М 3 6 8 Web технологии VI 5 2+0+2
М 3 3 8 Анализ на софтуерните изисквания VI 5 2+2+0
Ж 2 6 8 Проектиране на човеко машинен интерфейс VI 5 2+0+2
З 3 7 8 Разпределени софтуерни архитектури VI 6 3+0+2
Четвърти курс


М 4 7 8 Управление на проекти VII 5 3+0+1
М
4
8
8
Интелигентни системи (Data Mining)
VII 5
2+0+2
М
4
4
8
Проектиране и интегриране на софтуерни системи
VII 6
2+0+3

 

Избираеми дисциплини – минимум 13 броя и избраните дисциплини трябва да носят минимум 62 кредита

Избираеми дисциплини мин. 2 бр., поне 1 бр. от списък І III 10 мин. 120 ч.
   
   
Избираеми дисциплини (мин. 2 бр.) V 9 мин. 105 ч.
Избираеми дисциплини (мин. 2 бр.) VI 9 мин. 105 ч.
Избираеми дисциплини (мин. 3 бр.) VII 14 мин. 165 ч.
Избираеми дисциплини (мин. 4 бр.) VIII 20 мин. 255 ч.

 

Списък I - (трябва да бъде избрана поне 1 брой ):

В 6 3 2 Изследване на операциите ІІІ 5 2+1+1
Н 7 8 1 Числени методи ІІІ 5 2+2+0

 

Учебни практики и курсови работи (със статут на избираема дисциплина) - минимум 0 кредита

К О
Д

Наименование на практиката Семестър ECTS - кредити Часове
Й 5 0 0 Стаж по информатика VІІІ 5 150
Й 6 0 0 Стаж по математика и приложения VІІІ 5 150
Й 7 0 0 Стаж ФМИ VІІІ от 2 до 6 от 30 до 180
Й 8 0 0 Курсова работа (по избор от предложените от ФМИ) VІІІ 5 150


Минимален брой избираеми дисциплини по групи за целия период на обучение


Група избираеми дисциплини мин. бр.
1 Основи на Компютърните науки (CS Fundamentals CSF) 1
2 Ядро на Компютърните науки (CS Core - CSC) 1
3 Основи на Компютърните науки (CS Fundamentals CSF) и
Ядро на Компютърните науки (CS Core - CSC)- по избор
4
4 Практическо усвояване на компютърните науки (CS Practicum - CSP) 2
5 Математика (МАТ)& Приложна математика (APM) 2
6 Математика (MATH - MAT) 1
7 Свободно избираема от всички предлагани дисциплини 1
8 Избираема дисциплина от списък 1 1

ОБЩО 13


Факултативни дисциплини - минимален брой 0 кредита


К О Д
Наименование на учебната дисциплина Семестър ECTS - кредити Седмична заетост
Й 5 0 1 Увод в университетската математика І 2 1+0+2
Й 0 9 9 Спорт всички години 4 0+0+2

Оценката по дисциплината "Спорт" е годишна.

Оценката и кредитите от факултативните дисциплини не влизат във формирането на средния успех и броя кредити от избираеми дисциплини.


Забележка:
Разликата от общия брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план и минималния брой  избираеми дисциплини студентите могат да покрият от коя да е група по тяхно желание. От група “Хуманитарни” на студентите се признават не повече от 6 кредита.

 Дипломиране

                                
Начин на дипломиране                           
                             
ECTS - кредити Първа държавна сесия Втора държавна сесия
Държавен изпит по Софтуерно инженерство 10 септември юли

 

Действия към документ