Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Учебни планове 2017/2018 Учебен план на специалност Приложна математика
Навигация
 

Учебен план на специалност Приложна математика

Приет на ФС, протокол № 6/16.05.2005 г., изменен на ФС, протокол № 5/04.06.2007 г., № 3/25.02.2008 г., № 1/17.01.2011 г. , № 4/29.04.2013 г. и № 5/29.05.2017 г.

 МИП010117

Специалност "Приложна математика" 
за випуска, започнал през  2017/2018  уч. година

 

К О Д
Наименование на учебната дисциплината семестър ECTS кредити Седмична заетост
Задължителни дисциплини
Първи курс
Г 1 0 2 Аналитична геометрия I 6 2+2+0
К 1 3 2 Диференциално и интегрално смятане - 1 I 9 4+4+0
А 1 0 2 Линейна алгебра I 7 3+3+0
З 1 0 2 Увод в програмирането I 8 4+2+1
А 1 3 2 Висша алгебра II 8 3+3+0
К 1 4 2 Диференциално и интегрално смятане - 2 II 10 4+4+0
З 1 2 2 Структури от данни и програмиране II 7 4+2+0
В 1 6 2 Математически увод в икономиката II 3 3+0+0
Й 1 1 2 Английски език 1 II 2 0+2+0
Втори курс
К 2 6 2 Математически анализ III 7 3+3+0
Д 2 0 2 Диференциални уравнения III 7 3+3+0
И 2 0 2 Дискретна математика III 7 3+3+0
В 2 6 2 Математическо моделиране III 6 3+0+0
Н 2 4 2 Софтуер за научни изчисления III 3 2+0+2
Б 2 3 2 Комплексен анализ IV 9 4+3+0
В 2 0 2 Теория на вероятностите и математическата статистика IV 7.5 3+3+0
Н 2 1 2 Числени методи на анализа IV 6.5 3+2+0
Д 2 6 2 Макроикономика I IV 5 2+2+0
Й 2 2 2 Английски език 2 IV 2 0+2+0
Трети курс
Б 3 5 2 Аналитична механика V 8 4+4+0
Н 3 2 2 Числени методи на линейната алгебра V 5 2+0+2
В 3 8 2 Линейно оптимиране V 5 2+2+0
Д 3 3 2 Уравнения на математическата физика V 7 3+1+2
Г 3 5 2 Диференциална геометрия V 5 2+2+0
В 3 9 2 Нелинейно оптимиране VI 5 2+2+0
В 3 2 2 Приложна статистика VI 5 2+0+2
Н 3 3 2 Числени методи за диференциални уравнения VI 5 3+0+0
Избираеми дисциплини – минимум 9 броя
и избраните дисциплини трябва да носят минимум 65 кредита
Избираеми дисциплини - мин. 3 бр. - поне 1 oт списък 1, - поне 1 от списък 2. VI 15 мин. 180 ч.
Избираеми дисциплини (мин. 4 бр.) VII 30 мин. 360 ч.
Избираеми дисциплини (мин. 2 бр.) VIII 20 мин. 240 ч.
Списък 1 - (трябва да бъде избрана поне 1 брой ):
Б 8 7 2 Механика на непрекъснатите среди VI 5 3+1+0
Д 6 6 2 Съвременна физика VI 5 3+1+0
Списък 2 - (трябва да бъде избрана поне 1 брой ):
К 5 8 1 Теория на мярката на интеграла (Интеграл на Лебег) VI 5 3+1+0
Д 8 3 1 Теория на разпределенията и трансформация на Фурие и приложения VI 5 3+1+0
Учебни практики и курсови работи
(със статут на избираема дисциплина)- минимум 0 кредита
К О Д
Наименование на практиката Семестър ECTS - кредити Часове
Й 5 0 0 Стаж по информатика VІІІ 5 150
Й 6 0 0 Стаж по математика и приложения VІІІ 5 150
Й 7 0 0 Стаж ФМИ VІІІ от 2 до 6 от 30 до 180
Й 8 0 0 Курсова работа (по избор от предложените от ФМИ) VІІІ 5 150


Минимален брой избираеми дисциплини по групи за целия период на обучение


Група избираеми дисциплини мин. бр.
1 Задължително избираеми – 2 бр
- от списък 1 - 1бр и
от списък 2 – 1 бр
2
2 Информатика, ОКН, ЯКН 1
3 Приложна математика 2
4 Компютърни практикуми 1
5 Математика 2
6 Семинари 1

ОБЩО 9

 


Факултативни дисциплини - минимален брой 0 кредита


К О Д
Наименование на учебната дисциплина Семестър ECTS - кредити Седмична заетост
Й 5 0 1 Увод в университетската математика І 2 1+0+2
Й 0 9 9 Спорт всички години 4 0+0+2

Оценката по дисциплината "Спорт" е годишна.

Оценката и кредитите от факултативните дисциплини не влизат във формирането на средния успех и броя кредити от избираеми дисциплини.

Забележка:

Разликата от общия брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план и минималния брой избираеми дисциплини студентите могат да покрият от коя да е група по тяхно желание. От група “Хуманитарни” на студентите се признават не повече от 6 кредита.


 Дипломиране

Начин на дипломиране ECTS - кредити Първа държавна сесия Втора държавна сесия
Държавен изпит по Приложна математика
10 септември юли
Действия към документ