Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Избираеми дисциплини - общи ОКС "Магистър" - акаунти

ОКС "Магистър" - акаунти

Достъпът до всички електронни ресурси на ФМИ и СУ (в това число информационна система СУСИ, Moodle и университетска електронна поща) се осъществява с един акаунт.


Потребителското име се получава след като на студента бъде създаден профил в СУСИ, за което е необходимо достатъчно технологично време след записване на всички първокурсници в отдел "Студенти". Информация кога на първокурсниците вече са създадени профили в системата се публикува на сайта на ФМИ - търсете потребителското си име, след като такава информация бъде публикувана!

Получаването на потребителското име става на адрес http://cas.uni-sofia.bg/ след въвеждане на факултетен номер (само цифри без водещи нули) и ЕГН.

Бакалаврите от СУ, приети в ОКС "Магистър", ползват старото си потребителско име; ако не го знаят, могат да го получат на горния адрес.

Първата парола е ЕГН на студента. Става активна след публикуване на информацията за създадени профили на сайта на ФМИ.

На бакалаврите от СУ, приети в 1-и курс на ОКС "Магистър", паролата се установява на ЕГН след активиране на паролите на всички студенти от 1-и курс на ОКС "Магистър"; дотогава могат да влизат в бакалавърския си профил със старата си парола (в случай, че я знаят; ако не я знаят, изчакват информацията за установяване на паролите на ЕГН).

Паролата се сменя след влизане в СУСИ.

Регистриране на пощенска кутия в университетската поща (системата ZIMBRA) се прави на адрес https://cas.uni-sofia.bg/zimbra.php след получаване на университетския акаунт по процедурата, описана по-горе.

Вижте още:

На сайта на ФМИ: 

На сайта на СУ:


Моля, при проблеми с получаването на потребителското име или достъпа до системата и работата с нея пишете на администраторите на системата.

 

Действия към документ
Новини
Jun 23, 2017 ОКС "Бакалавър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г., задължителни дисциплини
Jun 19, 2017 ИД "Изчислителна биология 2", МП Био- и медицинска информатика, провеждане 26 юни - 11 юли 2017
Jun 18, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 2, 18 юни 2017 , задачи и примерни решения
Jun 16, 2017 Лекция на Yoshinobu Kano, Challenges in Natural Language Processing: Question Answering and Dialog System, 20 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по Числени методи, спец. ''Статистика'', 2 курс, 26 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по ДИС, спец. "Информационни системи", 4 курс, подготовка за ДИ, 28 юни 2017
Jun 13, 2017 Допълнително обучение по Функционално програмиране, спец. "Информационни системи", 4 курс , подготовка за ДИ, 15 юни 2017
Jun 12, 2017 Отбори от ФМИ завоюваха награди на форума "Изгряващи звезди", 2017
Jun 12, 2017 Препитване по ИО на Excel, спец. КН, 2 курс, които не са явили на обявените дати, 13 юни 2017
Jun 10, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 1, 10 юни 2017 , задачи, отговори и примерни решения
Jun 09, 2017 Допълнително обучение по Диференциална геометрия, спец. ''Математика'', 2 курс, 11 юни 2017
Още новини...