Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Избираеми дисциплини - общи ОКС "Магистър" - акаунти

ОКС "Магистър" - акаунти

Достъпът до всички електронни ресурси на ФМИ и СУ (в това число информационна система СУСИ, Мудъл и университетска електронна поща) се осъществява с един акаунт. Акаунтът се създава при създаване на профил на студента в СУСИ, което се прави служебно в рамките на един ден след изтичане на обявения срок за записване (поотделно за всяко класиране).

Потребителското име се получава на адрес http://cas.uni-sofia.bg/ след въвеждане на факултетен номер (само цифри без водещи нули) и ЕГН.

Бакалаврите от СУ, приети в ОКС "Магистър", ползват старото си потребителско име; ако не го знаят, могат да го получат на горния адрес. На тях, обаче, също трябва да бъде създадена нова магистърска роля към съществуващия им профил (в посочения по-горе срок), за да могат да ползват СУСИ като студенти в ОКС "Магистър".

Първата парола е ЕГН на студента.

На бакалаврите от СУ, приети в 1-и курс на ОКС "Магистър", се запазва паролата от бакалавърската роля.

Паролата се сменя след влизане в СУСИ.

Информация за университетската поща (системата ZIMBRA) 

Вижте още:

На сайта на ФМИ: 

На сайта на СУ:


Моля, при проблеми с получаването на потребителското име (след изтичане на обявения срок за записване) или достъпа до системата и работата с нея пишете на администраторите на системата.

 

Действия към документ