Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Избираеми дисциплини - общи ОКС "Магистър" - акаунти

ОКС "Магистър" - акаунти

Достъпът до всички електронни ресурси на ФМИ и СУ (в това число информационна система СУСИ, Moodle и университетска електронна поща) се осъществява с един акаунт.


Потребителското име се получава след като на студента бъде създаден профил в СУСИ, за което е необходимо достатъчно технологично време след записване на всички първокурсници в отдел "Студенти". Информация кога на първокурсниците вече са създадени профили в системата се публикува на сайта на ФМИ - търсете потребителското си име, след като такава информация бъде публикувана!

Получаването на потребителското име става на адрес http://cas.uni-sofia.bg/ след въвеждане на факултетен номер (само цифри без водещи нули) и ЕГН.

Бакалаврите от СУ, приети в ОКС "Магистър", ползват старото си потребителско име; ако не го знаят, могат да го получат на горния адрес.

Първата парола е ЕГН на студента. Става активна след публикуване на информацията за създадени профили на сайта на ФМИ.

На бакалаврите от СУ, приети в 1-и курс на ОКС "Магистър", паролата се установява на ЕГН след активиране на паролите на всички студенти от 1-и курс на ОКС "Магистър"; дотогава могат да влизат в бакалавърския си профил със старата си парола (в случай, че я знаят; ако не я знаят, изчакват информацията за установяване на паролите на ЕГН).

Паролата се сменя след влизане в СУСИ.

Регистриране на пощенска кутия в университетската поща (системата ZIMBRA) се прави на адрес https://cas.uni-sofia.bg/zimbra.php след получаване на университетския акаунт по процедурата, описана по-горе.

Вижте още:

На сайта на ФМИ: 

На сайта на СУ:


Моля, при проблеми с получаването на потребителското име или достъпа до системата и работата с нея пишете на администраторите на системата.

 

Действия към документ