Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Организационни сбирки на студентите от магистърските програми, 2016/2017 уч.г.
Навигация
 

Организационни сбирки на студентите от магистърските програми, 2016/2017 уч.г.

Магистърска програма:

 • Био- и медицинска информатика: 30 септември (петък) 2016 г., 17.30 ч., зала 501-ФМИ. На срещата са поканени всички преподаватели и студенти(новоприети и от предходни години) в магистърската програма.
  Ръководител на магистърската програма: доц. д-р Евгений Кръстев, eck@fmi.uni-sofia.bg

----------------------------------------

 • Вградени системи: 4 октомври 2016 г., 17.00 ч., зала 320-ФМИ.
  Ръководител на магистърската програма: проф. Всил Георгиев, v_georgiev@fmi.uni-sofia.bg

 ----------------------------------------

 • Електронен бизнес и електронно управление3 октомври 2016 г., 18 ч.блок 2, зала А
  Ръководител на магистърската програма: доц. Камен Спасов, kspasov@)fmi.uni-sofia.bg

  ----------------------------------------

  • Electronic Business (на английски език)6 october 2016, 6.00 PM , block 2 (near Pliska) at office220.
   Program Director: Assoc. Prof. Kamen Spassov, kspasov@)fmi.uni-sofia.bg

  ----------------------------------------

  • Защита на информацията в компютърните системи и мрежи (ЗИКСМ)3 октомври (понеделник) 2016 г.,  19.00 ч.,  зала 308-ФМИ ще се състои учредителна среща на студентите магистранти, 1 курс във връзка с началото на 2016/2017 учебна година.
   Ръководител на магистърската програма: доц. Милен Петров, milenp@fmi.uni-sofia.bg

  ----------------------------------------

  • Извличане на информация и откриване на знания: 3 октомври 2016 г. (понеделник), зала С (дясно крило, ет. 3, вратата с решетката) на блок 2 на бул. „Цариградско шосе“ 125
   - от 18.00 ч. - на студентите от първи курс. Необходимо е присъствието на всички новоприети студенти. Поканени са също студентите от втори курс и всички интересуващи се от програмата или отделни учебни дисциплини;
   - от 19.00 ч. - на студентите от втори курс и семестриално завършили. Ще бъдат дискутирани въпроси, свързани със стажовете, преддипломните проекти и дипломните работи.
   Ръководител на магистърската програма: проф. Иван Койчев

  ----------------------------------------

  • Изкуствен интелект: 3 октомври (понеделник) 2016 г., заседателната зала на ФМИ:
   - от 18.00 ч. - на студентите от първи курс. Необходимо е присъствието на всички новоприети студенти. Поканени са също студентите от втори курс и всички интересуващи се от програмата или отделни учебни дисциплини;
   - от 19.00 ч. - на студентите от втори курс и семестриално завършили. Ще бъдат дискутирани въпроси, свързани със стажовете, преддипломните проекти и дипломните работи.
   Ръководител на магистърската програма: проф. Мария Нишева, marian@fmi.uni-sofia.bg

  ----------------------------------------

  • Информационни системи: 4 октомври 2016 г. (вторник), 17.00 ч., зала 222-ФМИ ще се проведе организационна среща на студентите от магистърската програма във връзка с началото на 2016/2017 учебна година. Желателно е присъствието на всички новоприети студенти. След това ще се проведат организационни сбирки за дисциплините ОУА, ГОИ, VRML (X3D).

  ----------------------------------------

  • ИТ услуги и проекти: 3 октомври 201617 ч., зала 222 - ФМИ. Желателно е присъствието на всички новоприети студенти, както и на класираните при 2-ри етап на класиране студенти. 
   Ръководител на магистърската програма: проф. д-р Калинка Калоянова
  ----------------------------------------
  • Логика и алгоритми-информатика: 3 октомври 2016 г., 18.00 ч., каб. 201-ФМИ.
   Ръководител на магистърската програма: доц.Александра Соскова, asoskova@fmi.uni-sofia.bg

  ----------------------------------------

  • Мехатроника и Роботика: 6 октомври 2016 (четвъртък), 19.00 ч., каб. 13А , ФзФ сграда Б, етаж1
   Ръководител на магистърската програма: проф.Бояджиев, george@fmi.uni-sofia.bg
   ----------------------------------------
  • Разпределени системи и мобилни технологии (РСМТ): 30 септември (петък) 2016, зала 200-ФМИ
   от 18.00 ч. ще се проведе срещата с магистрите от 1 курс, на която ще бъдат представени накратко курсовете в програмата за зимния семестър, изискванията и организационни въпроси;
   - от 19:00 ч. ще се проведе срещата с магистрите от 2 курс, на която ще бъдат обсъдени въпроси относно дипломните работи
   Ръководител на магистърската програма, проф. д-р Красен Стефанов, krassen@fmi.uni-sofia.bg

  ----------------------------------------

  • Софтуерни технологии: 3 октомври 2016 г. (понеделник), 17.00 ч., зала С-ІII ет., южно крило, 2 блок на СУІV км (бул. Царигрдско шосе №125) ще се проведе организационна среща на студентите от магистърска програма "" във връзка с началото на 2016/2017 учебна година. Желателно е присъствието на всички новоприети студенти. Поканени са също и всички интересуващи се от програмата или отделни учебни дисциплини.
   Ръководител на магистърската програма: проф. Силвия Илиева, sylvia@acad.bg

  ----------------------------------------

  • Технологично предприемачество и иновации в ИТ: 5 октомври 2016 г. (сряда), 18:00 ч., зала JA Startup Hambar, сграда Инкубатор, София ТехПарк
   Дневен ред:
   1. Представяне на програмата
   2. Представяне на преподавателите
   3. Представяне на студентите
   4. Обсъждане и съгласуване на разписанието за зимен семестър от учебната програма.
   5. Въпроси и отговори. 
   Желателно е присъствието на всички записани студенти. На срещата могат да присъстват и други студенти, които се интересуват от програмата или дисциплини от нея.
   Ръководител на магистърската програма: доц. Петко Русков, petkor@fmi.uni-sofia.bg

  ----------------------------------------

  • ТОМИ: 15 октомври 2016 г. , 14:15  ч.217 сем., ФМИ  - 1 и 2 курс, редовно и задочно обучение.

  ----------------------------------------

  Учебно разписание, зимен семестър 2016/2017

   Моля, следете за допълнения!

  Действия към документ