Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Организационни срещи на магистърските програми във ФМИ, 2017/2018 уч.г.
Навигация
 

Организационни срещи на магистърските програми във ФМИ, 2017/2018 уч.г.

Магистърска програма:

 • Биомедицинска информатика: 29 септември 2017 г., 17.30 часа, зала 501, ФМИ 
  Желателно е да присъстват всички студенти (вкл. и студентите от платена форма обучение) от магистърската програма.
  Пълен текст на новината
  Ръководител на магистърската програма, проф д-р Евгений Кръстев, eck@fmi.uni-sofia.bg

----------------------------------------

 • Вградени системи,  3 октомври, 18 00 ч., зала 321,ФМИ
  Пълен текст на новината
  Ръководител на магистърската програма проф. В. Георгиев

----------------------------------------

 • Електронен бизнес и електронно управление; e-Business: зала А, блок 2 (на Плиска)
  - 2 октомври 2017 г., 18:00 ч. за студентите от 1-ви курс и преподавателите;
  - 3 октомври 2017 г., 18:00 ч. за студентите от 2-ри курс.
  Пълен текст на новината
  Ръководител на магистърската програма, 
  доц. д-р Камен Спасов, kspasov@fmi.uni-sofia.bg

----------------------------------------

 • Защита на информацията в компютърните системи и мрежи, 2 октомври 2017 г., зала 405, ФМИ, както следва:
  - от 18:30 ч. за първи курс;
  - от 19:30 ч. за втори курс.
  Ръководител на магистърската програма, доц. Милен Петров, milenp@fmi.uni-sofia.bg

--------------------------------------

 • Извличане на информация и откриване на знания: 2 октомври 2017 г., зала С, блок 2, бул. "Цариградско шосе" 125
  - от 18:00 ч. - на студентите от първи курс. Необходимо е присъствието на всички новоприети студенти. 
  - от 19:00 ч. - на студентите от втори курс и семестриално завършили. Ще бъдат дискутирани въпроси, свързани със стажовете, преддипломните проекти и дипломните работи.
  Пълен текст на новината
  Ръководител на магистърската програма, проф. д-р Иван Койчев, koychev@fmi.uni-sofia.bg

  ----------------------------------------

 • Изкуствен интелект: 2 октомври 2017, зала 500, ФМИ
  - от 18:00 ч. - на студентите от първи курс. Необходимо е присъствието на всички новоприети студенти. 
  - от 19:00 ч. - на студентите от втори курс и семестриално завършили.
  Пълен текст на новината 
  Ръководител на магистърската програма: проф. Мария Нишева, marian@fmi.uni-sofia.bg

----------------------------------------

 • Информационни системи, 11 октомври 2017, 17:00 ч.,  зала 323.
  Ръководител на магистърската програма: проф. Владимир Димитров,cht@fmi.uni-sofia.bg

----------------------------------------

 • ИТ услуги и проекти: 3 октомври 2017 г., зала 02, ФМИ
  - от 18:00 ч. - за студентите от първи курс. Препоръчително е присъствието на всички новоприети студенти.
  - от 19:00 ч. - за студентите от втори курс и семестриално завършили.
  Ръководител на магистърската програма: проф. Калоянова, kkaloyanova@fmi.uni-sofia.bg

----------------------------------------

 • Логика и Алгоритми: 3 октомври 2017 г., каб. 201, ФМИ
  от 13:15 ч. за новоприетите студенти, 1 курс;
  - от 13:45 ч.  за студентите 2 курс.
  Ръководител на магистърската програма доц. д-р Александра Соскова, asoskova@fmi.uni-sofia.bg

----------------------------------------

 • Мехатроника и Роботика5 октомври 2017 г., 19 00 ч., каб. 13А , ФзФсграда Б, етаж 1.
  Ръководител на магистърската програма  проф. Бояджиев 

----------------------------------------

 • Разпределени системи и мобилни технологии (РСМТ): 2 октомври 2017, зала 325, ФМИ
  от 18.00 ч. ще се проведе срещата с магистрите от 1 курс, на която ще бъдат представени накратко курсовете в програмата за зимния семестър, изискванията и организационни въпроси;
  - от 19:00 ч. ще се проведе срещата с магистрите от 2 курс, на която ще бъдат обсъдени въпроси относно дипломните работи.
  Пълен текст на новината
  Ръководител на магистърската програма, проф. д-р Красен Стефанов, krassen@fmi.uni-sofia.bg

----------------------------------------

 • Софтуерни технологии: 2 октомври 2017 г., 17:00 ч, зала С, блок 2, бул. "Цариградско шосе" 125 ще се проведе организационна среща на студентите от магистърската програма във връзка с началото на 2017/2018 учебна година. Желателно е присъствието на всички новоприети студенти. 
  Пълен текст на новината
  Ръководител на магистърска програма СТ, проф. д-р Силвия Илиева


 Моля, следете за допълнения!

Действия към документ