Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Избираеми дисциплини 2009/10, зимен семестър

ОКС "Магистър" - избираеми дисциплини 2009/10 уч. г., зимен семестър

1. Кредитите на дисциплините са според учебния план на съответната магистърска програма.
2. При различие между информацията в таблицата и в анотацията (наименование, лектор), актуално е даденото в таблицата.

 

  Маг. програма Реална дисциплина Звание Преподавател забележка
1 ЕБиЕУ, СТ, ТПИИТ Business Intelligence на фирма доц. д-р Петко Русков Русков  
2 КГ VRLM (X3D) доц. д-р Владимир Тодоров Димитров  
3 БМИ, РСМТ Web бази от данни доц. д-р Александър Тодоров Григоров  
4 БМИ, ИС, МР XML програмиране доц. д-р Павел Илиев Павлов  
5 РСМТ Администриране на Майкрософт сървър за сигурност гл.ас.  ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ  
6 РСМТ Администриране на Майкрософт сървъри гл.ас.  ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ  
7 ЕБиЕУ Анализ и развитие на бизнеса доц. д-р Петко Русков Русков  
8 ВС, ММИ Анализ на риска акад. д.м.н Иван Петков Попчев с бакалаври
9 ЕлОб Аудио-визуални и информационни технологии в обучението доц. Иван Койчев  
10 ИТУ, МР Бази от знания доц. д-р Мария Михайлова Нишева Павлова  
11 ВС Биостатистика ст.н.с. II д-р Ралица Владиславова Георгиева  
12 РСМТ Вградени автономни системи доц. д-р Васил Георгиев Цунижев  
13  ИС, ИТУ Вградени системи доц. д-р Васил Георгиев Цунижев  
14 ВС Вероятностни методи в комбинаториката ст.ас.  Емил Петков Каменов  
15 ММИ Вероятностни модели доц. д-р Леда Димитрова Минкова  
16 ЕлОб Визуално програмиране с Delfi доц. доц. Красен Стефанов  
17 ЗИКСМ Въведение в криптографията и сигурността  на данни ст.н.с. д-р Веселин Ценов Целков  
18 БМИ Въведение в молекулярната биология ст.н.с. II д-р Маргарита Стоянова Камбурова  
19 РСМТ Въведение в мрежовата сигурност гл.ас.  ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ  
20 ДиАС Дискретна математика доц. д-р Красимир Неделчев Манев  
21 ДиАС Дискретна оптимизация проф. д-р Никола Иванов Янев  
22 УМФП Диференциални уравнения и приложения с Matematica, Matlab и Maple проф. д.м.н Недю Иванов Попиванов с бакалаври
23 ИС Е-бизнес: стратегия, архитектура, проектиране доц. д-р Камен Боянов Спасов  
24 ЕлОб Езици за хипертекст (XML) доц. Красен Стефанов  
25 БМИ, ИИ, ИС, ИТУ, МР Езици и среди за Интернет програмиране доц. д-р Павел Илиев Павлов  
26 ЕБиЕУ Електронни разплащания   НеРегистриран  
27 ММФ Елиптични криви гл.ас. д-р Никола Владимиров Владов с бакалаври
28 ММИ Животозастраховане доц. д-р Йордан Велинов Йорданов  
29 ЗИКСМ Злонамерен софтуер (Malware) ст.н.с. I д.м.н Евгени Христов Николов  
30 ММФ, Опт. Избрани глави от анализа доц. д-р Гурко Илиев Баликов  
31 РСМТ Изграждане на мрежова и приложна инфраструктура гл.ас.  ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ  
32 БМИ Изкуствен интелект доц. д-р Мария Михайлова Нишева Павлова  
33   отпада
 
 
34 ЕлОб, БМИ Интернет технологии и приложения доц. Красен Стефанов  
35 ДиАС Кодиране и теория на информацията доц. д-р Пламен Стоянов Матеев с бакалаври
36 ДиАС Комбинаторика проф. д.м.н Ланджев  
37 ММФ Комплексен анализ на няколко променливи доц. д-р Азнив Киркор Каспарян с бакалаври
38 ИМиММ Компютърна графика доц. д-р Спас Петров Ташев  
39 ЗИКСМ Компютърна сигурност ст.н.с. I д-р Нина Василевна Синягина  
40 ИС Компютърни архитектури доц. д-р Антон Любенов Петков  
41 РСМТ Компютърни архитектури гл.ас.  ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ  
42 РСМТ Конфигуриране и поддръжка на мрежови услуги гл.ас.  ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ  
43 ДиАС Крайни геометрични структури на инцидентност гл.ас. д-р Ася Петрова Русева  
44 ДиАС Крайни полета и приложения доц. д-р Евгения Димитрова Великова Бандова  
45 ММФ Линейни диференциални оператори доц. д-р Йордан Велинов Йорданов  
46 ММИ Макроикономика 2 доц. д-р Йордан Велинов Йорданов  
47 ИМиММ Математическо моделиране в биологията  ст.н.с. I д.м.н Светослав Маринов Марков  
48 ММФ, ИМиММ Математични модели във физиката проф. д.м.н Евгени Христов Христов  
49 ИИ, МР Машинно самообучение ст.н.с. д-р Генадий Павлович Агре  
50 БМИ Медицинска биофизика доц. д.фз.н. ВЪРБАН МИНКОВ САВОВ  
51 ИМиММ Метод на крайните елементи - алгоритмични основи проф. д.м.н Стефка Николаева Димова  
52 ММИ Микроикономика доц. д-р Огнян Борисов Христов  
53 ММИ Многокритериална оптимизация ст.н.с. II д-р Михаил Иванов Кръстанов  
54 ИМиММ Многомрежови методи проф. Панайот Василевски  
55 ИИ Модална логика проф. д.м.н Димитър Иванов Вакарелов  
56 ЕлОб Моделиране на данни и проектиране на бази от данни доц. Иван Койчев  
57 РСМТ Мрежови системи за съхраняване на данни   Ивайло Огнянов Иванов  
58 РСМТ Мрежово програмиране на Java доц. д-р Божидар Христов Сендов  
59 Опт. Нелинейни управляеми системи ст.н.с. II д-р Михаил Иванов Кръстанов  
60 РСМТ Обектно-ориентирано програмиране на C#.NET доц. д-р Евгений Христов Кръстев  
61 ИИ Обработка на изображения доц. д-р Антоний Тодоров Попов  
62 ММФ, Опт. Обща топология доц. д-р Георги Добромиров Димов  
63 РСМТ Операционна система UNIX доц. д-р Евгений Христов Кръстев  
64 ЕлОб Операционна система Windows XP/2003 доц. Красен Стефанов  
65 ВС, ММИ Оптимално управление ст.н.с. II д-р Михаил Иванов Кръстанов  
66 ЕБиЕУ, СТ, ТПИИТ Организационно поведение доц. д-р Георги Иванов Калушев  
67 ЕБиЕУ, ТПИИТ, ЕлОб,  Основи на електронния бизнес доц. д-р Камен Боянов Спасов  
68 ЕБиЕУ, ТПИИТ Основи на електронното управление доц. д-р Петко Русков Русков  
69 ЕлОб Основи на компютърните мрежи доц. Красен Стефанов  
70 ДиАС Пермутационни групи   НеРегистриран  
71 ВС Планиране на експеримента гл.ас. д-р Весела Кирилова Стоименова  
72 РСМТ Практикум Cisco академия 2 доц. д-р Красен Стефанов Стефанов  
73 ВС Практикум Статистика с R ас.  Нина Руменова Даскалова  
74 ДиАС, ММФ Представяне на групите проф. д.м.н Дренски с бакалаври
75 ММИ, ИМиММ Преобразувание на Фурие и уейвлети-приложение в обработката на сигнали проф. д.м.н Рони Нисим Леви  
76 ММИ, Опт. Приложно общо равновесие ст.н.с. II д-р Цветомир Йотов Цачев  
77 ИС Програмиране на бази от данни 1 доц. д-р Евгений Христов Кръстев  
78 ЕлОб Проектиране с UML   Ирина Наскинова  
79 ТПиИТ Управление на проекти
доц. д-р Елисавета Гурова  
80 ВС Разклоняващи се процеси доц. д-р Марусия Никифорова Божкова  
81 ИИ Размити множества и приложения доц. д-р Олга Илиева Георгиева  
82 ММФ Риманови повърхнини и фуксови групи доц. д-р Васил Валдемаров Цанов с бакалаври
83 ММФ Семинар по Геометрия и математична физика 1 доц. д-р Васил Валдемаров Цанов с бакалаври
84 ДиАС Семинар по дискретни и алгебрични структури 1 доц. д-р Красимир Неделчев Манев  
85 ЗИКСМ Сигурност и администрация на Oracle Database проф. д.м.н Христо Августов Кабакчиев  
86 БМИ Системи за компютърна алгебра в биологичните и медицинските изследвания ст.н.с. II д-р Нели Стоянова Димитрова  
87 РСМТ Софтуерен бизнес анализ   Петър Стефанов Лефтеров  
88 УМФ Специални функции в математическата физика доц. д-р Мария Георгиева Каратопраклиева  
89 ИМиММ Сплайн функции и приложения доц. доц. Никола Найденов с бакалаври
90 КГ Стаж доц. д-р Чавдар Георгиев Лозанов  
91 ИС-несп., 3к.
Стаж доц. д-р Владимир Тодоров Димитров  
92 ИТУ Стаж А доц. д-р Калинка Михайлова Калоянова  
93 ИТУ Стаж В доц. д-р Калинка Михайлова Калоянова  
94 ИТУ Стаж С доц. д-р Калинка Михайлова Калоянова  
95 ЗИКСМ Стандарти и нормативни документи за оценка на сигурността на информационните системи проф. д.м.н Цветан Семерджиев  
96 ММИ, ВС Стохастичен анализ и приложения доц. д-р Леда Димитрова Минкова  
97 РСМТ Съвременни Маркъп езици доц. Боян Бончев  
98 ИТУ Текстови бази от данни доц. д-р Владимир Тодоров Димитров  
99 ИМиММ Теория на апроксимациите проф. Гено Николов с бакалаври
100 ДАС, Опт Теория на графите проф. д-р Никола Иванов Янев  
101 ИМиММ Теория на диференчните схеми доц. Татяна Черногорова с бакалаври
102 ВС, Опт Теория на игрите ст.н.с. II д-р Михаил Иванов Кръстанов  
103 Опт Теория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег) доц. д-р Гурко Илиев Баликов  
104 ВС Теория на финансите-1
 (Финансова математика 1)
проф. д.м.н Рачо Тодоров Денчев с бакалаври
105 ДиАС Теория на числата с алгоритми ст.н.с. д-р Николай Манев  
106 ЕБиЕУ, СТ Технологично предприемачество   Марк Харис, доц. Петко Русков Русков  
107 ИИ Компютърна лингвистика
ст.н.с. д-р Галя Младенова Ангелова  
108 ДиАС Увод в паралелното програмиране доц. д-р Красимир Неделчев Манев  
109 ИМиММ Увод в програмирането доц. д-р Димитър Добрев  
110 ИИ Увод във виртуализационните технологии доц. д-р Димитър Йорданов Биров  
111 ВС Увод във функционалния анализ доц. д-р Милен Николаев Иванов  
112 ЗИКСМ Управление на информационната сигурност проф. д.м.н Христо Августов Кабакчиев  
113 БМИ, ИИ, ИС Управление на проекти доц. д-р Калинка Михайлова Калоянова  
114 УМФ Уравнения от смесен тип и приложения в газовата динамика доц. д-р Мария Георгиева Каратопраклиева  
115 УМФП Учебен семинар по Частни диференциални уравнения проф. д.м.н Недю Иванов Попиванов с бакалаври
116 КГ Физични основи на компютърната графика доц. д-р АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ ГРИЦКОВ  
117 ММФ Хармонични функции и конформни изображения доц. д-р Ваня Хаджийски  
118 ИМиММ Хидродинамика проф. д.м.н Стефан Петров Радев  
119 УМФ Хидродинамична устойчивост проф. д.м.н Стефан Петров Радев  
120 ИМиММ Частни диференциални уравнения доц. д-р Мария Георгиева Каратопраклиева  
121 ИМиММ Числени методи за решаване на системи с разредени матрици проф. д.м.н Светозар Димитров Маргенов  
 122 ЕлОб
Обектно-ориентирано програмиране с Java
доц. д-р
Иван Койчев

 123 НОЕиИТ Електронни и йонно-лъчеви методи за изследване на наноразмерни структури доц. д-р Станислав Лилов  
 124 НОЕиИТ Компютърни мрежи гл.ас. Марина Бурова  
 125 НОЕиИТ Моделиране на данни и проектиране на бази от данни за оптоелектронни прибори гл.ас. Марина Бурова  
 126 НОЕиИТ Напрегнати нискоразмерни структури доц. д-р Светла Евтимова  
 127
ДиАС
Крайни полета и пермутационни групи н.с. д-р
Силвия Бумова

 

Действия към документ