Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри ИНФОРМАТИКА Био- и медицинска информатика

Био- и медицинска информатика

за бакалаври, които са завършили ФМИ или сродни факултети

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Минимален брой ECTS кредити: 90

Ръководител на програмата доц. Антоний  Попов
ФМИ, ул. Дж. Баучер 5, София 1164
Тел. 8161-861
E-mail: atpopov@fmi.uni-sofia.bg

 
Целта на програмата е да се изградят високо квалифирицирани специалисти в областта на информатиката и прилагането на съвременните информационни технологии с необходимата за това добра математическа подготовка, готови да се включат успешно в съвременните биологични и медицински изследвания. Нуждата от такива специалисти се опрeделя и от  необходимостта за успешна реализация на здравната реформа особено с оглед предстоящото присъединяване на България към ЕС. Предложените курсове в програмата отразяват последните постижения на науката в тези области. Предполага се, че успешно завършилите програмата ще притежават добри умения в областта на работата с големи бази от данни, използвани при обработката, съхранението и класификацията на данните за пациентите, банките с генетична информация, както и умения за обработка на  томографски, рентгенови и  други медицински изображения, както и на различни медицински сигнали. Придобиват се знания и  по разработка на Интернет базирани медицински приложения, извличане на признаци  от и компресия на  медицински сигнали и изображения, извличане на инфорнмация и закономерности от големи бази от данни, медицинска роботика. Допълнително могат да се придобият познания по основи на електронния бизнес и мениджмънт и управлението на проекти. Основно внимание се обръща на познанията в областта на статистиката.

Литература

1.  Yearbook of Medical Informatics 2001 - 2006.

2.  Recommendations of the medical informatics association (IMIA on education in health and medical informatics: http://www.imia.org/wg1/)

3.  Van Bemmel, J.H., Musem M. A. (eds), Handbook of medical informatics, Springer, Heidelberg, 1997.  Вж. Още  http://www.mihandbook.stanford.edu.


Действия към документ